Gå till innehåll

OpenArt är en HBTQI-diplomerad verksamhet där alla är välkomna att delta, besöka och kontakta oss.

Postadress och besöksadress:

OpenArt
Stångjärnsgatan 6
703 83 Örebro

Att fakturera OpenArt:

Läs mer på Örebro.se/fakturor
Referens: T77OPEN

Organisationsnummer: 212000-1967
För inter­na­tio­nell faktu­re­ring vänligen kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Vid generella frågor
openart@orebro.se

Chef, Elin Persson
Chef, Elin Persson

Emmelie Widén

Administratör & personalkoordinator

+46 (0)19 21 17 00

+46 (0)72-142 47 36

emmelie.widen@orebro.se

Chef, Elin Persson
HBTQI-diplomering

OpenArt är en biennal med uppdrag att visa samtidskonst i det offentliga rummet på nya och okonventionella sätt. Under nästan två år planeras arbetet med kommande utställning som under tre månader tillgängliggör konst från hela världen som lockar en bred publik av såväl örebroare som andra till staden.

Att arbeta på OpenArt innebär att tillsammans i arbetslaget planera och utföra projekt som mynnar ut konstbiennalen samt tillhörande pedagogik och programverksamhet vartannat år.

OpenArt är en del av Konstenheten som har det övergripande ansvaret för Örebro kommuns konstuppdrag. Konstenheten har också i uppdrag att ställa ut samtidskonst på Örebro konsthall, förvalta den kommunala konstsamlingen samt projektleda nya konstnärliga gestaltningar i hela kommunen genom enprocentregeln. Konstenheten arbetar på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden, Örebro kommun.  

Lediga tjänster

När vi har lediga tjänster utlyses de i vårt Nyhetsarkiv, lediga jobb i Örebro kommun och Platsbanken.

Praktik

Du är alltid välkommen att skicka in en ansökan för att göra praktik hos oss. Att göra praktik hos OpenArt innebär oftast administrativa uppgifter och att stötta producenter, koordinatorer, kommunikatör, programansvarig och pedagog. Din handledare jobbar som administrativ samordnare. Skicka din ansökan till openart@orebro.se, skriv "Praktik" i ämnesraden.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se