Gå till innehåll

Angela Lubic, 1958, Tyskland

En soliga sommardag i Örebro leker fyra barn i en park. Barnen håller i en varsin boll och står inuti ett konstverk som är uppbyggt som ett öppet rum med sand till golv. Väggarna är luftiga samt byggd i olika mönster med färgerna grå och orange. Väggarnas mönster skapar rundahål som agerar som basketkorgar.

Jag har skapat konst samt installationer i offentliga rum, både exteriört och interiört under många år. Det är resultatet av platsspecifika verk som blir permanenta verk när själva utställningen är slut. Platsens unika miljö är utgångspunkten för verket och utgör dess grund och för hur verket utvecklas.

Mina verk och installationer är varierande, de kan finnas på en vägg, i ett rum, i en urban miljö eller en arkitektonisk miljö. I förhållande mellan ute och inne, som ett samspel eller i dialog. Mina installationer tar form utifrån modeller, ritningar och trådteckningar.

På Youtube kan du se en film om konstverket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se