Gå till innehåll

Ellinor Aurora Aasgaard, 1991, Norge
Bror Sander Berg Størseth, 1987, Norge

Över en gata med mycket rörelse hänger många olika banderoller i olika färger och textbudskap

Foto: Magnus Westerborn

Bakom namnet Aurora Sander döljer sig konstnärsduon Ellinor Aurora Aasgaard (f -91) och Bror Sander Berg Störseth (f -87). Det du möter här i deras konstverk är något samtida: en hel flaggparad av banners som du säkert känner igen just som pop-up ads på de digitala skärmar där du mestadels vistas – eller hur ;-) . De där irriterande annonserna som slumpvis visar sig när du tittar på något som är gratis på Internet. Störande och en liten skyll dig själv känsla eftersom det du tillskansat dig varit gratis. Man får leken tåla i sann marknadsliberal anda. Spela spelet om man så vill.

Vad Aurora Sander iscensätter med sin installation är ett samtida kommersiellt landskap av konsumtion. Allt sedan postmodernismen bröt någon sorts formell estetisk is har konsten och en rad företeelser i det postindustriella, och nu till och med det postdigitala, samhället närmat sig varandra och ingått allianser och lyckliga eller olyckliga giftermål. Duon Aurora Sander kombinerar gärna företeelser och gränslinjer som framkallat friktion i konsten som form och funktion, konst och design, skönt kontra fult enligt vedertagen smak.

Aurora Sander utmanar det i sitt verk med ett glatt humör och en ironisk skärskådning som stämmer till eftertanke: Hur mycket genomskådar vi de kommersiella budskapen och förförelsetricken egentligen, och verkligen avstår, och hur mycket köper vi bara friktionsfritt med stora dåligt samvete-skygglappar på?

I deras installation ryms inte bara samtid utan även konsthistoriska referenser som Jenny Holzers banbrytande ”meddelanden” på reklamspråk i det offentliga rummet på 1980-talet. I Aurora Sanders verk finns även ekon av modernitetens sätt att dela upp verkligheten i kategorier av olika kulturell vikt mellan seriöst och lågt, finkultur och subkulturell.

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se