Gå till innehåll

Emir Krajisnik, 1954, Bosnien

Två stål statyer står på bestämt avstånd från varandra. Statyerna är formade som två fyrkantiga pelare och är tvådelad där delarna är identiska i dimension och form.

Crabsticks är en tvådelad skulptur där delarna är identiska i dimension och form. De placeras på ett betstämt avstånd från varandra och bildar på så sätt en port. Rummet mellan de två skulpturerna bildar en imaginär linje där man kan passera in eller ut. Placeringen har en avgörande betydelse för skulpturens innebörd. Den är temporär och skiftar egenskaper beroende av var den är placerad, t ex om den kan relatera till en byggnad, en bro, en park, eller står mitt ute i ett fält. Den inbjuder till olika associationer som L och R, benämning för högtalare, dvs. left och right, men också som flyglar i en byggnad, vingar hos fåglar, ögon, öron osv.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se