Gå till innehåll

David Mesguich, 1979, Frankrike

På en en husfasad ovanför en reklamplansch sitter en stor grå skulptur föreställande ett ansikte uppsatt. Ansiktet är uppbyggt av många plana ytor som sitter ihop på ett kantigt sätt. I bakgrunden syns olika målade färgfält svart, vitt och grått.

Foto: Sofie Isaksson

I varje stad finns passager dit den ordnande tanken aldrig nådde. Enklaver av estetisk tomhet som en parkeringsplats, baksidan av en teknisk anläggning eller gränsytor som uttrycker social skillnad. Den franske konstnären David Mesquich har tagit som sin uppgift att ge dem ett nytt liv genom konsten. Han har rötter i street art-rörelsen men är kanske mest känd för sina storskaliga geometriska skulpturer. Hans konst föds och formas ur dessa konströtter men han väver även in den klassiska finkonstens traditioner. Det är karaktäristiska facettuppbyggda porträtt av människor. Den polygona strukturen ger ett särskilt livaktigt ljus åt de oftast vita skulpturerna.

Anslaget är det djupt mänskliga som fångar in stadens identiteter, alla existenser, och den poetiska ton som särskilt stora städer kan innehålla. Hans verk fungerar som mäktiga utropstecken i det urbana rummet.

Text: Stefan Nilson

På Youtube kan du se en film om konstverket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se