Gå till innehåll

Pontus Ersbacken, 1980, Sverige

En robot liknande skulptur som är uppbyggd av ett rödvit rep som går igenom tjocka skinande aluminium ringar.

Roboten som symbol förkroppsligar i min mening den teknologiska resan vi människor skapat, en nyfikenhet mot att förbättra vårt redan fulländade biologiska system. En oförstörbar outtröttlig varelse som vi kan länka samman med våra sinnen för att uppnå evig existens.

En robot ses av många som militärisk och hotfull, men den har också i min mening symbolvärdet av att representera vår strävan att utforska, söka nya sammanhang, likt Jules Vernes ubåt låter oss upptäcka nya världar.

En robot har många symboliska värden, men den står också för en enkel önskan, att återuppleva leksaken jag hade som liten i verklig skala. Roboten är våra samtida troll och drakar…

Sprungen ur handkontrollens värld, din okrossbara Nemesis skugga. Ett mekaniskt odjur med endast intentionen att förfölja ditt väsen.

På Youtube kan du se en film om konstverket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se