Gå till innehåll

Kristina Lindberg

En turkos stålbur uppbyggd av olika staket som svetsats samman som en glob som man kan gå in i.

Skulpturen ”Public Space” bjuder besökaren att stiga in i en minimal, avgränsad park. Kontrasten blir stor från omgivande öppen miljö till den lilla ytan, kringgärdad av stängsel.

Lindberg väcker frågor om hur våra sinnen påverkas av storleken på rum och ytor – och om hur gränser mellan individen och
kollektivet flyttas, i och med privatisering av gemensamma funktioner som post, apotek, hälso- och sjukvård, skola och äldreomsorg. ”Public Space” symboliserar den sista gemensamt ägda marken i Sverige. När offentliga ytor blir mindre än de privata, kan de paradoxalt nog upplevas som något som begränsar, medan det privata blir till ett uttryck för frihet.

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se