Gå till innehåll

The Character of the Characters

Xu Bing, 1955, Kina

I ett mörkt rum sträcker sig en avlång animation av en tecknad målningar i svart vitt. Teckningen föreställer ett landskap med olika växtligheter.

Xu Bing utexaminerades 1981 från institutionen för grafik vid Central Academy of Fine Arts i Beijing. Han bor och arbetar för närvarande i Beijing och New York. Xu Bing är en av Kinas mest inflytelserika konstnärer. Hans arbete involverar alltid textuella symboler, vilka ligger till grund för den mänskliga civilisationen. Han använder sig av olika medier, material och metoder för att dekonstruera historiska och kulturella element inom medvetna beteendenormer. Han utmanar invanda intellektuella system och tankemodeller och förlöjligar mystik, komplexitet, och det absurda inom den litterära kulturen. Han öppnar outforskade fantasifulla rum och antyder en viss vaksamhet och oro i frågan om kulturen.

Denna nyproducerade handritade tvådimensionella animation är en direkt återspegling av hans år av erfarenhet av att skapa textarbeten. I detta stycke använder han svart och vitt med en lätt antydan till röd mot en bakgrundsfärg hämtat från gammalt rispapper. Dimensionerna på skärmen liknar en traditionell kinesisk skriftrulle, någonting som drar betraktaren in i bilden. Hela animationen omfattar skickliga kompositionsmetoder med flerpunktsperspektiv inspirerade från klassiskt kinesiskt måleri. Utformningen av figurerna och stilen på penseldragen är varierad, intressant och fantasifull. Betraktaren kan fritt förflytta sig runt i bilden och animationens audiovisuella språk tillåter människor att medvetet tvivla på och föreställa sig kinesiska tecken. I verket är anspelning och kunskap ihopkopplat på ett sätt som hjälper betraktaren att förstå sambandet mellan skriftliga kinesiska tecken och de unika aspekterna av det kinesiska folket i den historiska utvecklingen av dessa tecken.

Betraktaren kan se hens förtroende för kärnans energi i den kinesiska kulturen idag, liksom hens förväntningar på Kinas eventuella roll i den mänskliga civilisationens framtid.

På Youtube kan du se en film om konstverket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se