Gå till innehåll

Som god man, förvaltare och ibland även förmyndare är du skyldig att redovisa hur du sköter ekonomin för den du är ställföreträdare för, och vad du i övrigt utför i ditt uppdrag.

Handbok för ställföreträdare

Här hämtar du redovisningshandboken Pdf, 1.3 MB. som är ett bra stöd när du ska göra årsräkningen. Handboken innehåller bl.a. exempel på hur årsräkningen kan se ut, vanliga fel som kan förekomma och förklaringar på ekonomiska begrepp.

Frågor och svar

På sidan Frågor och svar om årsredovisning och arvode har vi sammanställt vanliga frågor och svar om årsredovisning och arvode.

E-redovisning

Nedan kan du lämna din redovisning elektroniskt via e-Wärna Go. För att kunna göra detta behöver du ha ett bank-ID samt en e-postadress som är registrerad hos Överförmyndarkansliet.

Användarstöd e-Wärna Go

Användarhandboken för e-Wärna Go kan du ladda ner här. Pdf, 2.8 MB. Nedan finns även några filmer som användarstöd för dig.

Förteckning

I början av ett nytt ställföreträdarskap — inte vid byte av ställföreträdare — skickar du in en förteckning. Den ska visa din huvudmans tillgångar och skulder vid den första dagen på uppdraget. Underlag för huvudmannens tillgångar och skulder skickar du med. På kapital- och räntebesked från banken finns alla uppgifter med förutom skulder från andra fordringsägare.

Andra fordringsägare kan till exempel vara kronofogden eller olika kreditinstitut. Du behöver på egen hand kontakta dem för att få underlag på huvudmannens eventuella skulder. Det kan vara svårt att hinna bilda sig en uppfattning om huvudmannens skulder de första månaderna som god man eller förvaltare. Uppge de skulder du vet om och om du skulle få vetskap om fler skulder under året så ska du redovisa dem i årsräkningen.

Det är viktigt att du under ditt uppdrag bokför alla transaktioner och sparar alla verifikationer eftersom du har redovisningsskyldighet. Enligt bokföringslagen måste du spara alla verifikationer i sju år.

Här får du mer information inför inlämning av förteckning. Pdf, 85.7 kB. Du kan antingen lämna din förteckning digitalt här eller skriva ut blanketten "Förteckning över tillgångar och skulder" Pdf, 249.3 kB.

Årsräkning

Om du i ditt uppdrag som god man/förvaltare/förordnad förmyndare har ansvar för ekonomin ska du före den 1 mars varje år lämna en årsräkning. Detta regleras i föräldrabalken 14 kap 15§. Är du förälder och ditt barn har tillgångar över 8 prisbasbelopp ska du också lämna en årsräkning före den 1 mars. Detta regleras i föräldrabalken 13 kap 14§.

Överförmyndarkansliet skickar ut brev till alla som ska lämna in årsräkning i december.

I årsräkningen redovisar du huvudmannens/barnets:

  • Tillgångar i början och slutet av perioden
  • Skulder i början och slutet av perioden
  • Inkomster under perioden
  • Utgifter under perioden

Första gången du lämnar in årsräkning ska du börja med samma belopp som du redovisade i din förteckning per din förordnandedag. Om du fått uppdraget genom byte ska du börja med beloppen i den tidigare ställföreträdarens sluträkning.

Du kan välja att redovisa din årsräkning på 2 sätt, antingen e-redovisning via vår tjänst E-wärna eller manuellt på blanketter. Inlogg till e-Wärna Go eller blanketter hittar du här.

Sluträkning

När ditt uppdrag är slut lämnar du in en sluträkning till överförmyndarkansliet. Den lämnar du in inom en månad efter uppdragets sista dag. Sluträkningen är uppbyggd på samma sätt som årsräkningen. Här redovisar du uppgifterna för ditt sista år fram tills uppdragets sista dag.

Viten

Om du inte lämnar in redovisningarna i tid tar nämnden beslut om föreläggande om vite, det vill säga att du får böter, hos tingsrätten. Om vitet döms ut överväger kansliet entledigande från ditt uppdrag.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se