Gå till innehåll

Får jag ekonomisk ersättning för uppdraget?

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt uppdrag och inte en anställning, det betyder att du inte får lön för ditt uppdrag utan ett arvode som ska vara skäligt utifrån hur krävande och svårt uppdraget är. I arvodet ingår även sociala avgifter och kostnadsersättning.

Det är Överförmyndarnämnden som beslutar nivån för arvoden och handläggare på Överförmyndarkansliet gör den individuella prövningen varje år i samband med att du skickar in årsredovisningen.

Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet inklusive skatt och avgifter. Om huvudmannen har tillgångar över två prisbasbelopp eller inkomster över 2,65 prisbasbelopp före skatt under året betalar huvudmannen själv arvodet, annars betalar kommunen arvodet. Storleken på prisbasbeloppet beslutas varje år och du hittar rätt belopp på Skatteverkets webbplats.

Mer information finns i kommunens riktlinjer för arvode till ställföreträdare. Pdf, 282.9 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se