Gå till innehåll

Våld i nära relationer, information och vägledning för ställföreträdare

Misstänker du eller känner du till att din huvudman mår dåligt i relation till sin partner eller någon annan i sin närhet, att hen är utsatt för hot, kränkningar, fysiskt våld eller annat nedvärderande beteende? Att stå vid sidan av och se någon man ansvarar för fara illa i en relation är ofta svårt. Många känner sig maktlösa och vet inte hur de ska agera för att stötta och hjälpa.

Råd till dig som är ställföreträdare

Fråga!

Använd dig av ord som din huvudman förstår och ställ konkreta frågor. Personer som utsätts för våld i relationer normaliserar ofta våldet och ser sig inte som ett offer.

Lyssna!

Tala om för din huvudman att du tror på dennes berättelse. Berätta också att hen inte är ensam och att det inte är hens fel.

Stöd!

Det finns hjälp att få och alternativ till att leva i en våldsam relation. Ingen ska behöva utstå våld. Berätta att du kan hjälpa till med råd och stöd.

Här kan du få mer råd och stöd

Om du har oro för din huvudman kan du ringa till Socialförvaltningens Mottagningsgrupp för stöd och vägledning på 019-21 30 00. Hit vänder du dig också för att anmäla oro för barn.

Om du har akut oro för din huvudman under kväll/helg kan du ringa till Socialjouren på 019-21 41 05.

Centrum för våld i nära relation i Örebro kommun kan med stödsamtal, rådgivning och praktiska delar hjälpa till att förändra situationen, 019-21 36 12.

Föreningen kvinnohuset i Örebro erbjuder stöd och rådgivning på 019-14 41 99. Här finns professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn. Verksamheten är tillgänglighetsanpassad.

Du kan alltid ringa Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. De har öppet dygnet runt.

Du kan också ringa till Polisen, våld i nära relationer kan vara ett brott. Ring till 114 14 för anmälan och 112 vid akuta situationer. Mer information om hur polisen kan hjälpa dig och din huvudman hittar du på www.polisen.se/komtilloss.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se