Gå till innehåll

Stöd till gode män för ensamkommande barn

Ibland kan det uppstå situationer kring ett ensamkommande barn eller dyka upp frågeställningar där du som god man har ett behov av att få stöd och hjälp. Bortsett från att kontakta överförmyndarkansliet finns nedan andra tips på var du kan vända dig.

Nätverk för gode män åt ensamkommande barn

Nätverket träffas en gång per månad och där finns då möjlighet att utbyta erfarenheter och bolla frågor sinsemellan. Som ny god man kan det kännas tryggt att få diskutera uppkomna situationer eller frågeställningar med mer erfarna gode män. Nätverket är fristående från Överförmyndarkansliet och det är frivilligt att delta.

Hjälplinjer

Det finns en rad stödlinjer med inriktning psykisk ohälsa och självmordsprevention, nummer till dessa samt beskrivning om de olika linjerna finns att läsa om på Karolinska institutets hemsida.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se