Gå till innehåll

Kom igång med ditt uppdrag som ställföreträdare

Här hittar du information som hjälper dig med att komma gång i ditt uppdrag som ställföreträdare.

Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman, utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns. Olika huvudmän behöver olika typer av hjälp, det viktigaste i ditt uppdrag är att du alltid agerar utifrån din huvudmans bästa. Du som ställföreträdare ska inte vårda huvudmannen eller utföra praktiska sysslor som att städa, handla eller skjutsa men däremot se till att huvudmannen får den hjälpen som hen har behov och rätt till.

Du behöver läsa på om ansvar och skyldigheter som ställföreträdare. Där får du mer information om bland annat sekretess, gåvoförbud och förbud mot sammanblandning.

Gemensamt ord för god man och förvaltare är ställföreträdare.

Här kan du gå in och läsa mer om skillnaden mellan god man och förvaltare och vad uppdragets olika delar innebär.

Ibland kan uppdraget behöva ändra omfattning eller om det händer dig eller din huvudman något. Här kan du läsa mer om förändringar som kan ske i uppdraget under uppdragets gång.

Registerutdraget är beviset för att du är god man eller förvaltare för din huvudman. Här står vilka delar som ingår i ditt uppdrag och när det startade. Spara registerutdraget i original för att kunna visa upp. Kopior av ditt registerutdrag ska skickas till alla som kan behöva det. Det gäller främst myndigheter där din huvudman är aktuell eller och företag där din huvudman är kund.

Om ditt uppdrag löper på i många år kan det ibland uppstå behov av ett förnyat registerutdrag. Kontakta oss och be om ett nytt i så fall.

Under januari 2023 infördes ett nytt arbetssätt där samtliga handläggare på kansliet arbetar från ax till limpa. Detta innebär att samtliga uppdrag har tilldelats en personlig handläggare som kommer att följa ärendet från början till slut. Dels för att vi ska öka kännedomen om hela ärendet och för att ni snabbt ska veta vem ni ska vända er till om ni behöver kontakt med oss i ärendet.

I redovisningssystemet e-Wärna Go finns bland annat information om vem som är handläggare för just de uppdrag som ni har. Inloggningen till e-Wärna Go finns på vår webb.

I välkomstbrevet du får av oss när du är utsedd till god man står det även vem som är din handläggare. Har du fler uppdrag kan du ha olika handläggare.

I vissa frågor kan det vara någon annan på kansliet du behöver kontakta.

1) Ta hand om brådskande ärenden

Ibland har huvudmannen väntat länge på att få en god man eller förvaltare och det kan finnas viktiga saker för dig att ordna för din huvudman. Du bör därför omgående kontakta din huvudman för att bilda dig en uppfattning av din huvudmans behov och vad hen värdesätter och vill prioritera. Det är viktigt att du så snart som möjligt informerar om att det nu finns en ställföreträdare utsedd. Det kan vara bråttom att obetalda räkningar inte ska skickas till inkasso eller för att huvudmannen inte ska vräkas från sin bostad.

2) Du ska så snart som möjligt kontakta och presentera dig för:

  • Din huvudman - Det kan vara lämpligt att berätta om vilka insatser huvudmannen kan förvänta sig av dig som ställföreträdare. Det kan också vara bra att komma överens med huvudmannen under vilka former ni ska ha kontakt och hur ofta ni ska träffas. Vi rekommenderar att man bör ha kontakt minst 1 gång/mån på något sätt.
  • Din företrädare - Om det har skett ett byte av ställföreträdare ska du kontakta den som hade uppdraget före dig. Viktig information kanske behöver delges och aktuella räkningar överlämnas.
  • Socialtjänsten - Din huvudmans socialsekreterare eller biståndsbedömare kan ofta ge dig information om din huvudmans behov. Undersök om du behöver göra några ansökningar för din huvudman gällande till exempel bistånd eller andra insatser.
  • Anhöriga - Presentera dig för anhöriga som din huvudman har kontakt med om huvudmannen så önskar.
  • Boendet - Presentera dig för personal på din huvudmans boende, vårdinrättning eller hemtjänst.
  • Myndigheter - Se till att du registreras som ställföreträdare hos berörda myndigheter till exempel Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Undersök om din huvudman får de bidrag hen har rätt till, exempelvis bostadsbidrag.
  • Prata med din huvudman om särskild postadress. Du kan anmäla särskild postadress hos Skatteverket för att huvudmannen post ska nå dig i tid och inte komma bort. Här hittar du mer information om särskild postadress.
  • Det är viktigt att din huvudman är folkbokförd rätt. På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om din huvudman inte kan knytas till en särskild fastighet men till en viss kommun.
  • Se över huvudmannens försäkringar. Kontrollera att din huvudman har en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring, och att de stämmer med din huvudmans behov. En flytt till ett mindre boende kan till exempel göra att omfattningen av din huvudmans hemförsäkring behöver ändras. Om huvudmannen inte har någon hemförsäkring bör du hjälpa hen att teckna en. Motsätter sig huvudmannen detta är det bra att få det skriftligt bekräftat av huvudmannen.

3) Fyll i och skicka in blanketten tillgångsförteckning inom 2 månader om du har förvalta egendom i ditt uppdrag. Om du tar över uppdraget efter någon annan ska du inte skicka in en förteckning, om inte överförmyndaren ber dig göra det. Här kan du läsa mer om förteckning.

Ingen förteckning

Den utgående balansen i föregående ställföreträdares sluträkning blir ingående värde i din första årsräkning.

Granska föregående ställföreträdare

Det ingår i ditt uppdrag att granska den före detta ställföreträdares redovisningar till oss. När sluträkningen från den före detta ställföreträdaren är granskad kommer du få kopior på de senaste redovisningarna att skickas till dig.

Ta reda på information

Den tidigare ställföreträdaren bör kunna ge dig mycket av den information du behöver för att komma igång med uppdraget. Det är viktigt att du som ny ställföreträdare snarast presenterar dig hos bank, socialtjänst och andra myndigheter som din huvudman har kontakt med.

Överförmyndarkansliet roll är att utöva tillsyn över ställföreträdare. Vi kan och får inte besluta och styra hur du som ställföreträdare ska agera i ett enskilt fall. Som ställföreträdare kommer du att ställas inför många olika frågor och problem som du kan behöva få hjälp med. Har du behov av att få rådgivning och hjälp finns det många aktörer i samhället som du kan vända dig till. Läs mer under rubriken "stöd i ditt uppdrag"

Överförmyndarkansliets samtycke krävs vid

Du kan även kontakta EKSAM som är en ideell förening för människor i Örebro som har behov av kostnadsfri privatekonomisk rådgivning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se