Gå till innehåll

Tack för att du vill bli god man eller förvaltare! Du behövs! Du anmäler ditt intresse via e-tjänsten nedan.

E-tjänsten kräver inloggning med bank-id.

När du lämnar din intresseanmälan får du bland annat beskriva din huvudsakliga arbetslivserfarenhet eller utbildning och om du har förmåga att sköta någon annans ekonomi. Beskriv gärna också om du har grundläggande kunskaper om rättigheter och skyldigheter i samhället och om du har erfarenhet av sjuka eller funktionsnedsatta personer. Detta kan besvaras direkt i ett textfält i e-tjänsten, eller genom att bifoga ett dokument.

Du får också besvara vilken typ av uppdrag du kan tänka dig, eller om du är föreslagen som god man eller förvaltare för en viss person.

Förbered dig gärna innan du startar e-tjänsten.

När du har anmält intresse

När vi fått din intresseanmälan kommer vi att kontrollera uppgifter hos Kronofogdemyndigheten, Polisen och Socialtjänsten. En bedömning görs om du anses vara lämplig att vara god man eller förvaltare. Om det bedöms att du inte är lämplig kommer vi att informera dig om det och vi kan inte ge dig några uppdrag.

När du är godkänd och bestämt dig för att bli god man eller förvaltare får du ta del av en digital utbildning, du har tillgång till det materialet ett år efter påbörjad utbildning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se