Meny
  • Start
  • / E-tjänster & blanketter

E-tjänster och blanketter

Samlingssida för e-tjänster och blanketter för redovisning, ansökningar, anmälningar och yttranden till Överförmyndarkansliet.

För att kunna använda e-tjänsterna krävs att du loggar in och signerar med e-legitimation.

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

e-Wärna: inloggning till digital redovisning

Till e-tjänstIntresseanmälan ställföreträdare - jag vill bli god man eller förvaltare

Till e-tjänstAnsökan om placering och/eller uttag från överförmyndarspärrat konto

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 31.2 kB)


Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto för omyndig

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 32.7 kB)


Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Till e-tjänstAnsökan om överförmyndarnämndens samtycke till försäljning, förvärv eller byte av fastighet/bostadsrätt/tomträtt

Till e-tjänstAnsökan om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i bodelning och arvskifte

Till e-tjänstRedogörelse för skifteshinder

Till e-tjänstYttrande till överförmyndarnämnden

Till e-tjänstBegäran om att bli entledigad som god man eller förvaltare

Till e-tjänst 

Förteckning, årsräkning och sluträkning

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Checklista för års- och sluträkning


Ladda ner (pdf, 51.1 kB)


Underlag för redogörelse, års- och sluträkning


Ladda ner (pdf, 515.5 kB)

Ladda ner (doc, 44.3 kB)

Underlag för redogörelse, bevaka rätt (fast ersättning)

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 58.6 kB)


Underlag för redogörelse, bevaka rätt (timarvode)

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 126 kB)


Bilageregister


Ladda ner (pdf, 88.5 kB)

Ladda ner (doc, 46.5 kB)

Årsräkning


Ladda ner (pdf, 25.5 kB)

Ladda ner (xls, 58 kB)

Specifikation av inkomster, bilaga till årsräkning


Ladda ner (pdf, 64.4 kB)

Ladda ner (xls, 46.5 kB)

Specifikation av utgifter, bilaga till årsräkning


Ladda ner (pdf, 69.4 kB)

Ladda ner (xls, 51.5 kB)

Körjournal


Ladda ner (pdf, 64.8 kB)

Ladda ner (xls, 46.3 kB)

Förteckning tillgångar och skulder

Till e-tjänstAnsökan om befrielse från redovisningsskyldigheten eller redovisning i förenklad form

Till e-tjänstBegäran om anstånd att lämna redovisningshandlingar

Till e-tjänstGod man för ensamkommande barn

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Redogörelse och underlag för arvode - god man för ensamkommande barn

Till e-tjänst

 


Förteckning över tillgångar

Till e-tjänst

Ladda ner (pdf, 84.6 kB)


Myndigheter som vill anmäla behov av god man

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Anmälan om behov av god man eller förvaltare till Överförmyndarnämnden

 

Ladda ner

Ladda ner

 

Senast uppdaterad: 29 april 2019

Publicerad: 10 juni 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se