Gå till innehåll
  • Start
  • / E-tjänster & blanketter

Samlingssida för e-tjänster och blanketter för redovisning, ansökningar, anmälningar och yttranden till Överförmyndarkansliet.

För att kunna använda e-tjänsterna krävs att du loggar in och signerar med e-legitimation.

Med Överförmyndarkansliets pdf-blanketter kan du välja om uppgifterna skrivs in på datorn eller om du vill skriva ut blanketten för att fylla i uppgifterna med penna.

En ifyllnadsbar PDF-blankett har funktioner där du kan skriva in text i filens markerade fält och sedan spara PDF-blanketten. Några blanketter summerar även inskrivna belopp. För att kunna använda dessa funktioner behöver du en PDF-läsare, till exempel den kostnadsfria versionen av Adobe Acrobat Reader.

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

e-Wärna Go: inloggning till digital redovisning

Till e-tjänstIntresseanmälan ställföreträdare - jag vill bli god man eller förvaltare

Till e-tjänstAnsökan om placering och/eller uttag från överförmyndarspärrat konto

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 238.5 kB.


Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto för omyndig

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 180.7 kB.


Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Till e-tjänstAnsökan om överförmyndarnämndens samtycke till försäljning, förvärv eller byte av fastighet/bostadsrätt/tomträtt

Till e-tjänstAnsökan om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i bodelning och arvskifte

Till e-tjänstRedogörelse för skifteshinder

Till e-tjänstYttrande till överförmyndarnämnden

Till e-tjänstBegäran om att bli entledigad som god man eller förvaltare

Till e-tjänstAnsökan om samtycke till att låta underårig driva rörelse


Ladda ner Pdf, 138.4 kB.


Omprövning förvaltarskap


Ladda ner Pdf, 110.4 kB.Förteckning

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Förteckning tillgångar och skulder

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 249.3 kB.Årsräkning och sluträkning

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Checklista för års- och sluträkning via e-WärnaLadda ner Pdf, 122 kB.


Checklista för års- och sluträkning manuell redovisning


Ladda ner Pdf, 92.3 kB.


Redogörelse, års- och sluträkning, ifyllnadsbar pdf


Ladda ner Pdf, 2.7 MB.


Bilageregister


Ladda ner Pdf, 170.2 kB.


Års- eller sluträkning


Ladda ner Pdf, 271.9 kB.

Ladda ner Xls, 45.1 kB.

Specifikation av inkomster, bilaga till årsräkning


Ladda ner Pdf, 245.3 kB.

Ladda ner Xls, 47.5 kB.

Specifikation av utgifter, bilaga till årsräkning


Ladda ner Pdf, 249.7 kB.

Ladda ner Xls, 52.3 kB.

Körjournal


Ladda ner Pdf, 2.8 MB.


Kortkvittens, exempel


Ladda ner Pdf, 49.1 kB.Befrielse och anstånd

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Ansökan om befrielse från redovisningsskyldigheten eller redovisning i förenklad form

Till e-tjänstBegäran om anstånd att lämna redovisningshandlingar

Till e-tjänst
Redogörelse vid begränsat uppdrag

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Redogörelse, bevaka rätt och sörja för person

 

eller

Redogörelse sörja för person


Ladda ner Pdf, 311.5 kB.


Redogörelse, bevaka rätt i tidsbegränsat tillfälligt uppdrag (fast ersättning)

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 58.6 kB.


Redogörelse, om du endast har bevaka rätt i uppdraget (arvode per timme)

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 112.6 kB.
God man för ensamkommande barn

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Redogörelse och underlag för arvode - god man för ensamkommande barn

Till e-tjänstFörteckning över tillgångar, ifyllnadsbar pdf

Till e-tjänst

Ladda ner Pdf, 185.6 kB.


Myndigheter som vill anmäla behov av god man

Namn

E-tjänst

Pdf

Word

Anmälan om behov av god man eller förvaltare till Överförmyndarnämnden, ifyllnadsbar pdf


Ladda nerSenast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se