Gå till innehåll

Lämna synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på Överförmyndarkansliet kan du lämna dessa här. Du kan välja att vara anonym om du vill och fyller då alltså inte i ditt namn eller dina kontaktuppgifter.


Hantering av synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål registreras och tas om hand av Överförmyndarkansliet.

Information om behandling av personuppgifter

Överförmyndarnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden och utföra tillsyn enligt Föräldrabalken, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Skyddad identitet

Personer med skyddad identitet ska inte använda detta formulär. Ta kontakt med Servicecenter, servicecenter@orebro.se eller 019-21 10 00, så får du hjälp med ditt ärende. Om du inte fyller i dina kontaktuppgifter i formuläret är du anonym.

Mer information

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se