Gå till innehåll

En webbplatsbesökare har ofta bråttom och vill uträtta sitt ärende så snabbt som möjligt. Det är därför viktigt att texter på webben är överskådliga, lättlästa och informativa. Tänk bland annat på att skriva tydligt, för rätt målgrupp, och att lägga den viktigaste informationen först i texten.

Skriva i jobbet

Här får du tips på hur du skriver bra texter som är lätta att förstå. Det sparar tid eftersom läsaren slipper fundera på vad du menar, och du slipper följdfrågor. En annan bra sak är att förtroendet för kommunen ökar när medborgarna förstår våra texter.

Gör texten överskådlig

Du har kort tid på dig att fånga läsarens intresse. Texten behöver därför vara så luftig och överskådlig som möjligt för att kunna skumläsas. Skriv en kort ingress som speglar innehållet och använd informativa mellanrubriker, punktlistor, actionlänkar, plusboxar samt lagom långa stycken.

Stycken

Låt det som hör ihop stå i ett stycke, till exempel ett resonemang, en tankekedja eller en sakfråga. Låt helst inte varje stycke vara längre än 4–5 rader. Använd alltid blankrad som styckemarkör och se till att du gör blankraden genom att trycka på Enter EN gång mellan de två styckena.

Rubriker

Alla sidor ska ha en huvudrubrik, Rubrik h1. Rubrik h1 ska bara användas EN gång per sida.

Skriv tydliga rubriker! Tänk på att H1-rubrikerna måste tala om sammanhanget och bör vara detsamma som sidans namn:

  • Skriv inte Kontakta oss utan Kontakta Komtek.
  • Skriv inte Avgifter utan Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Underlätta för läsaren genom att skapa sammanfattande underrubriker till varje avsnitt som handlar om något nytt.

Hoppa inte över rubriknivåer. Den första underrubriken efter sidans huvudrubrik ska vara Rubrik h2. Sedan kan den underrubriken i sig ha en till underrubrik, som då ska ha Rubrik h3. Den kan i sig ha en underrubrik som ska ha Rubrik h4.

De olika rubrikerna är en sorts ranking av hur viktiga rubrikerna är. Du kan ha flera rubriker på samma nivå som följer efter varandra. Som i exemplet på denna sida, där rubriken Rubriker (som denna text tillhör) och rubriken Ingress (som står nedan) är på samma nivå, eller rankas som lika viktiga.

Ingress

Alla sidor ska ha en ingress. Undantag är genomgångssidor, självservicesidor och en och annan specialsida, t.ex. e-skolesidorna.

Ingressen ska lite mer ingående än huvudrubriken förklara för läsaren vad sidan handlar om. Sammanfatta det viktigaste från resten av texten så att läsaren får med sig både kunskaper om sidans ämne samt möjlighet att avgöra om hen kommit till rätt sida.

Två till tre meningar kan vara lagom i ingressen. Inga radbrytningar!

Ingressen ligger alltid direkt under huvudrubriken – ev. bild eller tillfälliga inforutor ligger under ingressen. Vi länkar inte text i ingressen och vi gör inte citat i ingressen.

Normalt visas ingressen som beskrivningstext i externa sökmotorer. Om en sida saknar ingress eller om den ska ha en annan beskrivning i sökmotorer än ingresstexten anger vi en beskrivning av sidan i metadatafältet Beskrivning, som då kommer användas av sökmotorerna.

Fet, kursiv och understruken stil

Normalt använder vi inte fet eller kursiv stil. Stäm av med webbredaktionen om du behöver hjälp att hitta ett sätt att betona viss text. Understruken text används endast som länkmarkering, vilket ju sker automatiskt när vi gör länkar.

&-tecken

I navigeringskort och menyer använder vi och-tecken (&) men inte i löptext och rubriker.

Punktlistor

Om du vill ha indrag i en punktlista, använd tab. Observera att det inte går att först göra en vanlig punktlista av all text och sen göra indrag, då kommer det se rätt ut men bli fel när du publicerar sidan. Gör först punkten ovanför, som ska vara vanlig, slå sen enter och tab, då blir det rätt även vid publicering.

  • 1
  • 2
    • 2,5
  • 3

Telefonnummer

Skriv gärna telefonnummer med hårt bindestreck och hårda mellanslag så att siffrorna inte radbryts (tänk på att radbrytningen sker på olika platser beroende på skärmstorlek). Hårt bindestreck och hårt mellanslag kan du infoga under plusknappen i verktygslisten i Sitevision. Under rubriken Specialtecken hittar du detta. Tänk även på att telefonnummer ska länkas (se sidan Länkar).

Sökbarhet

Om ord förekommer i rubriker, ofta eller tidigt på sidan så kommer sökmotorer anta att det är vad sidan handlar om. Därför blir det viktigt att lägga viktig information så tidigt som möjligt i texten. Inte bara för den som läser, för att denne ska hitta information snabbt, utan även för att sökmotorn ska lista sidan högt upp när man söker på ordet. Detta gäller även orebro.se:s interna sökmotor.

Synonymer

Det kan finnas fall där ett ord är viktigt för sidans innehåll, men inte förekommer i texten, eller förekommer alltför sällan. Ett exempel är ordet dagis som i sig är en felaktig benämning och inte ska förekomma i texten då korrekt benämning är förskola. Om en besökare söker på dagis vill vi dock att denne ska hitta fram till sidorna som handlar om förskola. Då kan vi lägga till synonymer på en sidas metadata.

Observera att vi behöver lägga in synonymer med viss försiktighet! Synonymerna som vi lägger in på en viss sida påverkar även sökresultatet för andra sidor. Generellt ska synonymerna vara ord som inte förekommer på sidan.

Efter att du högerklickat på sidan i navigatorn och valt Egenskaper > Metadata så kan du skriva in lämpliga synonymer under rubriken Synonymer. Här kan du också skriva in alternativa stavningar, vanliga särskrivningar och liknande för att hjälpa sökfunktionen.

Du skriver in dina synonymer under metadatafliken.

Efter att du har publicerat sidan och sökmotorn omindexerat alla sidor så kommer en sökning på synonymordet att ge träff.

Sidor på andra språk

Viss information på orebro.se finns på teckenspråk eller andra språk. T.ex. är sidan "Nationella minoriteter" översatt till finska och teckenspråk. Om du skapar en sida på ett annat språk – tänk på att du behöver ändra från svenska till aktuellt språk i sidans inställningar!

Användare som vill ta del av informationen på orebro.se på andra språk än svenska kan använda externa tjänster för att översätta innehållet. Exempelvis har många webbläsare egna översättnings­funktioner.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se