Meny

Kontaktuppgifter

Det finns flera sätt att ange kontaktuppgifter på en sida. Personer eller funktioner lägger vi in i Kontakta oss-rutan, dessa uppgifter kan vi även hänvisa till från brödtexten. I nyheter anger vi oftast ingen kontaktperson.

Kontaktuppgifter i kontakta oss-rutan

Kontakta oss-rutan är kopplad till varje sida och den kommer upp vid klick på "Kontakta oss" (desktop)/"Kontakt" (mobil) i sidhuvudet eller "Kontakta oss och sök person" i sidfoten.

Normalt står det endast en hänvisning till Servicecenter i kontakta oss-rutan. Om verksamheten även vill ha egna kontaktuppgifter så går det bra att lägga in 1–3 personer/funktioner med namn, titel, telefonnummer och e-post.

Om du är osäker på hur du lägger upp kontaktpersoner – be någon i webbredaktionen göra det åt dig!

Steg 1: lägg till kontaktperson i kontaktpersonsregistret

 1. Se till att du är inloggad i SiteVision.
 2. Gå till sidan kontaktpersonsregistret (ej i redigeringsläget).
 3. Klicka på "Lägg till ny kontaktperson" under rubriken "Kontaktpersoner".
 4. Klicka på "Sök person" och sök fram aktuell person. OBS! Viktigt att du söker fram personen (även om du har alla uppgifter) för att informationen ska visas rätt på webben.
 5. Skriv in kontaktpersonens förnamn, efternamn, e-post, titel, telefonnummer och ev något mer om relevant. Hämta uppgifterna från Trio. Om det är en funktionsbrevlåda som ska vara kontakt så skriv in kontorsnamnet, e-post och ev något mer om relevant.
 6. Klicka på "Spara". Klart!

Steg 2: lägg in kontaktpersonen i sidans metadata

 1. Gå till sidans Egenskaper-Metadata.
 2. Klicka på "Lägg till användare" under "Kontaktperson 1". Om "Ärv värde" är ibockat bockar du ur det först.
 3. Sök fram personen genom att skriva in e-postadressen och välja "Användarnamn". Välj personen. Om du inte får någon träff finns personen inte inlagd i kontaktpersonsregistret, då får du lägga till personen där först.
 4. Kontrollera att det under Sökväg står "kontaktpersoner" i texten och att hela telefonnumret är utskrivet, då blir det rätt. Se skärmklipp nedan.
 5. Om det ska finnas flera kontaktpersoner på sidan, gör om steg 3 och 4 men under "Kontaktperson 2"/"Kontaktperson 3".
Lägg till kontaktperson på sida

Kontaktuppgifter direkt i löpande text på sidan

Vi försöker undvika det utan använder istället kontaktrutan.

Kontaktuppgifter i kontaktruta

Kontakt-rutan skapas genom att sätta dekorationen "Kontaktruta" på en textmodul.

Kontakt-rutan kan ligga var som helst på en sida, där den passar i sammanhanget. Den kan ha rubrik eller ej, men se till att om den inte har rubrik så ska brödtexten börja högst upp i rutan.

Försök att inte lägga in allt möjligt kopplat till kontakt i rutan, t.ex. avvikande öppettider.

Om vi vill hänvisa till en eller flera kontaktpersoner som redan är inlagda i Kontakta oss-rutan kan vi länka direkt till Kontakta oss-rutan: Markera texten och lägg in en extern länk som går till "#contact".

Formulär blir inte bra att lägga i kontakt-rutor så undvik det.

Kontaktuppgifter i plusbox

Kontakt-plusboxen skapas genom att sätta dekorationen "Plusbox Kontakter" på en textmodul.

Den kan användas om det finns många kontaktuppgifter som tar mycket plats på sidan och inte är väldigt efterfrågade. Se exempel på Kontakt-plusbox.

Modulen (elementet) Kontaktpersoner

Om vi vill hänvisa till en eller flera kontaktpersoner som redan är inlagda i Kontakta oss-rutan kan vi visa upp ... Markera texten och lägg in en extern länk som går till "#contact". T.ex. förskolor ...

Senast uppdaterad: 27 juni 2019

Publicerad: 16 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se