Gå till innehåll

Vi har länkar i både löpande text (dock inte i ingressen) och som relaterade länkar under sidans huvudinnehåll.

Skriv beskrivande länkar

Det är viktigt att vi skriver tydliga, beskrivande, länkar. Länktexten ska hjälpa användaren att avgöra om hen ska följa länken eller inte. Det behöver därför framgå av länktexten vad som händer vid klick på länken – var kommer man hamna och vad förväntas man hitta där?

Försök att skriva länktexten så att det går att förstå var länken leder även om den är tagen ur sitt sammanhang. Skriv alltså till exempel inte "Klicka här." eller "Läs mer".

Eftersom vi skriver beskrivande länktexter så bockar vi inte i "Använd länkbeskrivning" när vi skapar länken – det skulle riskera att besökare med skärmläsare får samma text uppläst två gånger.

Om det på en sida finns flera länkar som leder till samma sida ska du använda en och samma länktext för alla de länkarna – användaren ska enkelt kunna förstå att länkarna går till samma sida och därmed inte behöva klicka på flera olika länkar för att vara säker på att inte missa något. Länkar som går till olika sidor ska förstås formuleras på olika sätt.

Alla känner igen en länk, vi behöver inte förtydliga med "klicka här", "... hittar du här" och liknande.

Var tydlig när en länk går till en annan webbplats

Om vi länkar till en annan webbplats behöver det förstås framgå vilken webbplats länken leder till. Skriv t.ex. "Information om källkritik på krisinformation.se.".

Om du hänvisar till info som finns på en undersida så ska länken gå just dit, inte till webbplatsens startsida.

När det gäller länkar till t.ex. anmälningsformulär eller enkäter i Forms eller Invajo skriver vi inte ut vilken webbplats länken går till. Men se till att det är tydligt i länktexten vad som sker vid klick, t.ex. "Anmäl dig till samrådet i Glanshammar" eller "Svara på enkäten "Vad tycker du om Örebro som cykelstad?"".

Länka även punkten om du länkar hela meningen

Länka även punkten om du länkar en hel mening. Länka inte punkten om du länkar en del av en mening.

Placera gärna länken efter avsnittet

Länkar kan placeras direkt i löptext eller separat efter ett avsnitt. Oftast är det lättare att skriva en tydlig länktext om man lägger den efter avsnittet. Andra fördelar med att lägga länken efter avsnittet är att länken inte stör läsningen och risken är mindre att användaren försvinner iväg innan hen läst klart avsnittet.

Gör länkar som är lätta att klicka på

Det är alltid lättare att träffa en större yta än en mindre med en muspekare/ett finger. Se därför till att länken består av flera ord. Det här är extra viktigt för användare med sämre precision och finmotorik som annars kan ha svårt att träffa länken. Tänk också på att inte placera flera länkar för nära varandra.

Öppna länkar i samma fönster

En länk ska öppnas i samma fönster, oavsett om den går till en webbsida eller till ett dokument. På så vis fungerar alltid bakåtknappen.

Användaren kan själv välja att öppna en länk i ny flik/fönster genom att högerklicka och välja "Öppna i nytt fönster" eller "Öppna i ny flik", om hen vill.

(Arbete pågår under hösten med att ändra så att dokument inte öppnas i nytt fönster på alla webbar.)

Undantag

I undantagsfall ska länkar öppnas i nytt fönster, det kan t.ex. hända om vi behöver ge längre instruktioner i ett Abou-formulär. Då ska instruktionerna öppnas i ett nytt fönster, så att användaren är kvar i formuläret och kommer åt instruktionerna samtidigt (är e-team som sköter detta). Länkar från vanliga webbsidor med SiteVision-formulär öppnas däremot i samma fönster.

När det gäller länkar till/i system/e-tjänster – hör med någon i webbredaktionen om du är osäker!

Länka mejladresser

Mejladresser ska alltid länkas till!

Länka telefonnummer

Telefonnummer som är utskrivna på en sida ska gå att ringa direkt till från mobiltelefon. Vissa mobiler känner automatiskt själva av telefonnummer och skapar en länk, men inte alla, så därför måste vi göra en länk av telefonnumret i SiteVision.

Länkar till telefonnummer ska gå till "+46". Exempel: 019-21 10 00 ska länkas till +4619211000, 113 13 ska länkas till +4611313. (Vi har frågat SiteVision om de inte kan skriva om numret automatiskt men det kan de inte ... Vi har även felanmält att numret ibland inte följer med när man markerat det och klickat på Infoga länk).

Externa länkar

Vi länkar bara till större, seriösa webbplatser, t.ex. andra myndigheter.

Relaterade länkar

Läs mer om relaterade länkar.

Ankarlänk

Du kan skapa en ankarlänk om du vill länka till ett visst avsnitt på en intern sida. Se till att platsen du vill länka till ligger överst i en modul. Bocka i rutan "Använd ankare" när du pekat ut en intern sida och välj sedan vilken modul du vill länka till.

Tänk på att länktexten måste vara tydlig så att användaren förstår på vilken sida/avsnitt hen hamnar! Det gäller även förstås ev länkar inom samma sida (kanske räcker det att göra en hänvisning i text, utan länk?).

Ankarlänk till plusbox

  • Genom intern länkning går det bra att länka till en plusbox på en sida, då öppnar sig plusboxen automatiskt. Om du länkar till en plusbox på samma sida så öppnas dock inte plusboxen automatiskt (det går inte heller att komma runt problemet genom att göra en extern länk till plusboxen, den öppnas ändå inte).
  • Genom extern länkning kan man ange sidans url + # + plusboxens namn så kommer man till rätt plats på sidan. Adress blir t.ex. http://www.orebro.se/jobb/jobbahososs/saardetattjobbahar.4.62db1a0715249deeeb21b0.html#Daniel. Observera att åäö blir aao och att ev mellanslag och skiljetecken (t.ex. bindestreck och snedstreck) ska plockas bort. Stora och små bokstäver ska vara samma. Ex: En plusbox som heter "Checklista inför hämtning/byte av filter" får tillägget "#Checklistainforhamtningbyteavfilter" på länken. På orebro.se går det att få fram rätt länk genom att gå till aktuell sida, klicka på plusboxen och sedan kopiera url:en, på övriga webbar får man själv ta fram länken.

Infoga länk – steg för steg

På Sitevisions hjälpwebb finns instruktioner för hur du infogar olika typer av länkar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se