På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny
 • Start
 • / Vi växer, du växer

Vi växer, du växer

Fler vill bo och leva i Örebro. Idag bor drygt 150 000 människor här och någon gång under 2022 beräknas vi passera 160 000 invånare. Vi står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna och det är inte konstigt.

I Örebro har människor i alla tider samlats för att mötas över gränser, skapa sig ett bättre liv och förverkliga sina idéer.

Ett starkt näringsliv och ökande handel driver stadens tillväxt framåt. Den kraftiga folkökningen består till största delen av inflyttning, men också födelseöverskottet är betydande och kommer att bli alltmer betydelsefullt under den kommande tioårsperioden. Antalet invånare i yrkesaktiv ålder ökar inte fullt så snabbt som antalet invånare i övriga åldrar.

Stort behov av bostäder och kontor

För att möta tillväxten behöver vi 3 000 nya bostäder de närmaste fyra åren och det långsiktiga behovet är ännu större. Fram till 2030 beräknar vi att det behövs 11 200 nya bostäder. Även behovet av nya kontorsytor bedöms fortsatt ha en stabil tillväxt.

Infograf över befolkningsökningen i Örebro

Befolkningsökning 12 %

Till 2026 ökar Örebros befolkning med 12 %.

Vakansgrad bostäder 0,1 %

För att klara befolkningsökningen behöver minst 900 bostäder byggas årligen.

Vakansgrad kontorslokaler 0 %

Behovet av nya kontor i centrala lägen är mycket stort.

Näringslivet driver utvecklingen

Här finns ett stabilt näringsliv som präglas av tillväxt och mångfald. En bred fördelning mellan branscher gör att vi kan hålla en god utveckling även när konjunkturen svänger. Här finns över 12 000 företag i olika storlek. Varje år startas mer än 800 företag i vår kommun. Avancerad industri samsas med kvalificerad tjänsteproduktion och högteknologisk forskning. Samtidigt är logistik, besöksnäring, handel, IT, media och kommunikation på frammarsch och expanderar kraftigt. Örebro är också en stark förvaltningsstad med ett 30-tal myndigheter, vilket bidrar till stabiliteten.

Antal sysselsatta per bransch (i procent)

 • Offentlig sektor 28 %
 • Handel och besöksnäring 18 %
 • Tjänsteföretag 16 %
 • Kompetensutveckling, forskning och utbildning 12 %
 • Bygg och fastighet 10 %
 • Tillverkning 9 %

Källa: SCB

Örebro är en viktig del av Sveriges tillväxt

Vår arbetsmarknadsregion är den femte största i landet och löneutvecklingen visar en uppåtgående kurva. Det märks inte minst på vår handels- och besöksnäring. Vi är den kommun i kategorin ”större städer” vars detaljhandel utvecklats starkast under de senaste fem åren. Idag omsätter detaljhandeln 11 miljarder årligen.

Kommungruppen Större städer innefattar 31 städer. Stockholm, Göteborg och Malmö tillhör kommungruppen Storstäder. Källa: Handelns utredningsinstitut (HUI).

I databasen Handeln i Sverige, som Handelns utredningsinstitut ligger bakom, kan du jämföra handelns utveckling i Örebro med städer i samma storlek.

Infograf över tillväxt i Örebro 2006-2011

Tillväxt antal företag 2006–2011

Analysföretaget Bisnode undersökte under 2013 hur Örebro kommuns och regionens närigsliv utvecklats i relation till andra omkringliggande städer och regioner.

Universitetet säkrar kompetensförsörjning

En viktig förutsättning för näringslivets tillväxt är universitetet. Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva. Här studerar och arbetar cirka 17 000 studenter och 1 300 anställda. Universitetet har en bred och växande forskning samt ämnesbredd inom medicin, juridik, ekonomi, naturvetenskap, teknik, humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, musik och idrott. Vår läkarutbildning rankas som den bästa i landet av Medicinstuderandes förbund. Åtta av tio nybörjarstudenter kommer från platser utanför regionen och många väljer att stanna kvar, vilket bidrar till att säkra såväl kompetensförsörjningen som efterfrågan på bostäder och köpkraften.

Statistik för investerare

Varje år levererar Sveriges kommuner befolknings- och bostadsprognoser. Om att den växande befolkningen ska kunna hitta bostad i Örebro kommun är prognosen att vi fram till år 2040 i snitt behöver tillföra cirka 900–1000 bostäder per år.

För att bostadsaktörer lättare ska kunna bedöma efterfrågan på bostäder, presenterar vi kvartalsvis statistik på både beviljade bygglov, startbesked och slutbesked. På så sätt kan du som bostadsaktör bedöma hur marknaden har agerat under året och många bostäder som sannolikt kommer att färdigställas vid samma tidpunkt som ditt byggprojekt. Diagrammet nedan visar bostadsbebyggelse i flerbostadshus.

Bygglovsstatistik under 2020

 • Under kvartal 1 beviljades 292 bygglov, 213 startbesked gavs och 205 slutbesked gavs.

Bygglovsstatistik under 2019

 • Under kvartal 1 beviljades 339 bygglov, 67 startbesked gavs och 116 slutbesked gavs.
 • Under kvartal 2 beviljades 586 bygglov, 342 startbesked gavs och 293 slutbesked gavs.
 • Under kvartal 3 beviljades 90 bygglov, 125 startbesked gavs och 366 slutbesked gavs.
 • Under kvartal 4 beviljades 276 bygglov, 117 startbesked gavs och 188 slutbesked gavs.

Bygglovsstatistik under 2018

 • Under kvartal 1 beviljades 68 bygglov, 64 startbesked gavs och 693 slutbesked gavs.
 • Under kvartal 2 beviljades 193 bygglov, 63 startbesked gavs och 490 slutbesked gavs.
 • Under kvartal 3 beviljades 288 bygglov, 196 startbesked gavs och 524 slutbesked gavs.
 • Under kvartal 4 beviljades 564 bygglov, 366 startbesked gavs och 228 slutbesked gavs.

Senast uppdaterad: 21 april 2020

Publicerad: 25 november 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se