Gå till innehåll

Vi utvecklar Söders hjärta!

Nu planerar vi för utvecklingen av Söders hjärta – ett livfullt, modernistiskt och grönskande område i södra delarna av city. En plats för både möten och aktiviteter.

Illustration över Sommartorget med träd, blomurnor och bänkar.

Under sommaren testar vi våra utvecklingsidéer för Söders hjärta genom att medverka i Sommartorget. Illustration: Örebro kommun

År 2026 planerar vi att börja utvecklingen av Söders hjärta, som består av Olof Palmes torg, Näbbtorget och intilliggande del av Drottninggatan. Söders hjärta ska bli en plats med fokus på människan, grönska och event. En plats med modernistisk karaktär, där du gärna vistas och där örebroare med olika bakgrund får chans att mötas i en trygg och säker stadsmiljö under större del av dygnet.

Vi testar idéer i Sommartorget!

Redan under sommaren 2024 testar vi några av våra utvecklingsidéer för Söders hjärta genom att medverka i Sommartorget. Här får vi chans att testa olika utföranden och lyssna in hur örebroare och verksamheter upplever platsen. Vi ramar bland annat in området med träd, blommor och fler sittplatser. Slå dig ner med en bok från vår bokholk, utmana dig i hinderbanan eller lek i sandlådan.

Läs mer om vad som händer på sommartorget på City Örebros webbplats.

Medborgardialog i höstas

I samband med fotoutställningen ”Olof Palmes torg – då, nu och framtid” under hösten 2023 frågade vi besökare och verksamheter i området hur de upplever torget idag och hur de vill att det ska se ut i framtiden. Svaren visar att många uppskattar det öppna torget, men att det bland annat behövs mer grönska, möbler och liv och rörelse i form av event och restauranger. Även på Drottninggatan önskas mer grönska, bättre belysning och mindre biltrafik till förmån för gående och cyklister.

Läs Sammanställning och analys av resultat på medborgardialogen om Olof Palmes torg.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se