Gå till innehåll
  • Start
  • / Bostadsområden

Här hittar du de projekt och områden som riktar sig mot bostäder.

Tabell över projekt

Projekt

Område

Beskrivning

Status för markanvisning

Aspholmen-Nasta

Söder

Delar av Aspholmen kommer i framtiden räknas som en del av Örebros innerstad. Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel.


Kumla i Hovsta

Norr

Kumla/Hovsta. En variant av den klassiska trädgårdsstaden med ett varierat utbud av flerbostadshus rad – och kedjehus, parhus och villor.

Aktuell

Norra Ormesta

Öster

Vid Osets naturreservat, cirka 500 meter från Hjälmaren byggs området Norra Ormesta, 3,5 kilometer från city. Omkring 500 bostäder kommer att uppföras i området.


Pappersbruksområdet

Öster

En central naturnära stadsdel växer fram. Pappersbruket erbjuder unika och natursköna omgivningar i kombination med stadspuls och kultur.

Kommande

Södra Ladugårdsängen

Söder

Bara två kilometer från galleriorna i city och Örebros södra station ska 230 000 kvm förvandlas till omkring 3 000 nya hem där de boende både får fördelarna av närhet till city, naturen och idrottsanläggningar.


Tamarinden

Söder

Tamarinden ligger i Sörbyängen i södra Örebro, drygt två kilometer söder om stadskärnan. Området planeras att bli en hållbar och energismart stadsdel där människor möts och husen delar energi.

Kommande för fastigheterna Lakritsroten 2 och Renfanan 2

Österplan

Öster

Kvarteren Gasklockan och Gasugnen på Öster omvandlas från industriområde till att få mer stadsmässig karaktär.


Östra Ringstorp

Norr

Östra Ringstorp ligger i östra delen av den befintliga stadsdelen Ringstorp, ca 2,5 km norr om Örebro centrum.

Avslutad

Örnsro


Området Örnsro IP markanvisades 2016. Under sommaren 2023 tog kommunen tillbaka marken då den aktuella byggaktören valde att inte gå vidare med reservationsavtal. Förberedelser för en markanvisning påbörjas under hösten 2023.
Att köpa mark av Örebro kommun

När du köper mark av Örebro kommun finns en gällande detaljplan och fastigheten blir vid behov sanerad till nödvändig nivå för ändamålet. I marken har vi byggt gator, VA-ledningar och dragit fiber. Avstyckning i fastigheter görs efter hand beroende på företagens ytbehov.

Läs mer om planering och markanvisning här.

Uppdaterad information om detaljplaner och lediga fastigheter

Information om ledig verksamhetsmark är en ögonblicksbild som ständigt förändras i takt med nya etableringar. I vår webbkarta, under menyvalet Bygga och bo, hittar du uppdaterad information om detaljplaner och lediga fastigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se