Gå till innehåll
  • Start
  • / Verksamhetsområden

Här hittar du de projekt och områden som riktar sig mot verksamheter och företag.

I kartbilden nedan kan du se var de olika områdena ligger i Örebro.

Kartbild över var de de olika områdena ligger.

Tabell över projekt

Projekt

Område

Beskrivning

Status för markanvisning

Aspholmen-Nasta

Söder

Området Aspholmen och Nasta håller på att omvandlas från ett renodlat verksamhets­område till en blandstad.


Bettorps verksamhetsområde

Norr

Norr om E18/E20, öster om riksväg 60 planerar och markanvisar vi nu för byggnation av lager, kontor, industrier och viss handel.

Pågående

Gryt/Norra Bro

Söder

Gryts verksamhetsområde i Norra Bro ligger söder om staden längs Gällerstavägen som i sin tur ansluter söderut till väg 51 efter 3,5 km. Avståndet till södra kanten av Örebro är ungefär lika långt.

Pågående

Marieberg verksamhetsområde

Söder

Nu växer verksamhetsområdet Marieberg genom en ny detaljplan, Mosås 8:53, som medger volymhandel, kontor och andra verksamheter som inte har stor miljöpåverkan på sin omgivning.

Kommande

Palmbohult

Söder

Palmbohult är ett cirka 50 hektar stort verksamhetsområde, granne med Truckstop med närhet till flygplatsen.

Pågående

Västra Pilängen

Söder

Västra Pilängen är ett populärt och väl etablerat verksamhets­område med tyngdpunkt på centrallager och logistik.

Pågående

Att köpa mark av Örebro kommun

När du köper mark av Örebro kommun finns en gällande detaljplan och fastigheten blir vid behov sanerad till nödvändig nivå för ändamålet. I marken har vi byggt gator, VA-ledningar och dragit fiber. Avstyckning i fastigheter görs efter hand beroende på företagens ytbehov.

Läs mer om planering och markanvisning här.

Uppdaterad information om detaljplaner och lediga fastigheter

Information om ledig verksamhetsmark är en ögonblicksbild som ständigt förändras i takt med nya etableringar. I vår webbkarta, under menyvalet Bygga och bo, hittar du uppdaterad information om detaljplaner och lediga fastigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se