Gå till innehåll

Nu växer verksamhetsområdet Marieberg genom en ny detaljplan, Mosås 8:53, som medger volymhandel, kontor och andra verksamheter som inte har stor miljöpåverkan på sin omgivning.

Ny trafikplats kommer byggas till området som möjliggör av- och påfart från E20 i nord/-sydlig riktning. Trafikplatsen länkar även samman området med Palmbohults verksamhetsområde på andra sidan E20. Byggnation av trafikplatsen har påbörjats och färdigställande beräknas i nuläget till hösten år 2025.

Efter att infrastruktur är utbyggd kommer markanvisningen för den planlagda verksamhetsmarken att påbörjas.

I det nya verksamhetsområdet kommer det att bli 10–15 tomter beroende på respektive etablerings ytbehov.

Angivna kvadratmeterytor avser hela fastighetens storlek och byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten. Indelningen är endast ett exempel och kan anpassas efter önskemål.

Fakta

  • Ligger direkt anslutning till Mariebergs handelsområde söder om centrala Örebro.
  • Skyltläge längst E20.
  • Ny trafikplats där två drivmedelsstationer kan samordnas.
  • Byggnadshöjd upp till 15 meter.
  • Planändamål Z, H, K, G (handel avser skrymmande varor).
  • Markanvisning år 2024.
  • Markpris 450–650 kr/kvm, pris fastställs vid försäljning.
  • Mark för drivmedelslägen 1400 kr/kvm, pris fastställs vid försäljning.

För mer information kontakta

Maria Schwerin, maria.a.schwerin@orebro.se, 019-21 28 77

Emma Åkesson, emma.akesson@orebro.se, 019-21 20 81

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se