Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Tamarinden

Nu börjar vi utveckla Örebros smartaste nybyggnadsområde. Bara två kilometer från galleriorna i city, ett stenkast från populära rekreationsområden och intill universitetet kommer det tillskapas omkring 600 nya hem. Vanliga byggnader är i regel slutstationer för energi men i Tamarinden skapar vi förutsättningar för att byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela energi med varandra.

Tamarinden är inget traditionellt bostadskvarter. Här uppmuntras nya sätt att bo, leva och umgås vilket märks både i den fysiska utformningen såväl som i val av smarta lösningar och socialt samspel.

Urval av byggherrar

Markanvisningen för Tamarinden har varit öppen för intresseanmälningar under tiden 28 nov–28 feb 2020. 15 intresseanmälningar har inkommit under anmälningstiden. Stadsbyggnad har efter anmälningstidens utgång utvärderat de inkomna intresseanmälningarna i syfte att välja ut fyra aktörer som föreslås tilldelas förstudier inom området och delta i genomförandet av projektet.

Bedömningen har gjorts utifrån markanvisningsdokumentet och dess fem huvudkategorier; Livet mellan husen, Innovativ arkitektur, Hållbar mobilitet, Gröna gårdar och Smart stad. Utifrån de ursprungliga 15 aktörer som anmält sitt intresse valdes sex aktörer ut till en andra urvalsrunda där intervjuer utförts med respektive aktör. Det slutliga urvalet har sedan skett genom en sammanvägd bedömning av aktörernas intresseanmälan och de svar de gett vid intervjutillfällena.

Följande aktörer tilldelas de fyra tomter som ingår i markanvisningen.

Serneke AB har tillsammans med, Marge Arkitekter AB (arkitekt) och Ekologigruppen AB (landskapsarkitekt), tilldelats markanvisning på tomt 1.

Serneke har med sitt förslag "Livsmiljöer" ställt sig på scen med ett koncept som kombinerar en iögonfallande och originell arkitektur med synliga tekniklösningar och innehållsrika gårdsmiljöer i bästa väderläge. Förslaget tar fasta på den utvalda tomtens placering vid områdets entré med en utformning som skapar intresse och använder sedan rampljuset för att framhäva hållbara mobilitets- och energilösningar och attraktiva platsbildningar. Starka tankar kring hur energi kan reduceras, produceras och lagras på ett optimalt sätt rundar av föreställningen.

Serneke, bild från intresseanmälan.

Magnolia Bostad AB har tillsammans med Sandell Sandberg AB (arkitekt) och PAJU Arkitektur och Landskap AB (landskapsarkitekt), tilldelats markanvisning på tomt 2.

Magnolias förslag "Solfjädern" tar sin kraft ur Tamarindvägens utformning och ger tillbaka med en generös, öppen och livfull bebyggelse som krokar sig fram mellan kvarteren med pergolaprydda gårdar och placerar cykeln på piedestal.

Förslaget innefattar en heltäckande och övertygande redogörelse för hur den smarta stadens olika beståndsdelar ska tillgodoses och exemplifierar hur innovativa energilösningar både kan destilleras i text och vinklas fram genom arkitektur och synlig teknik.

Magnolia, bild från intresseanmälan.

Freindly Building AB har tillsammans med Street Monkey AB (arkitekt), Wi landskap AB (landskapsarkitekt) och Exengo Installationskonsult AB, tilldelats markanvisning på tomt 3.

Ett förslag som tar ett helhjärtat grepp om energifrågan genom att bokstavligen bygga in den i husen. Med ett ambitiöst koncept för energismarta lösningar och ett smakfullt passivhusförslag som reducerar energibehovet har Friendly Building lyckats balansera innovation, teknik och gestaltning på ett föredömligtvis.

Förslaget förkroppsligar Tamarindens vision om en genomtänkt och integrerad energilösning från husgrund till tak och utgör därmed en given byggsten i områdets framtid.

Friendly Building, bild från intresseanmälan.

Tornet Bostadsproduktion AB har tillsammans med White Arkitekter AB (arkitekt och landskapsarkitekt), AFRY AB, och teknikkonsult Bengt Dahlgren AB, tilldelats markanvisning på tomt 4.

Ett stringent träprojekt där hållbarhet och energilösningar uttrycks genom en tongivande trästomme och ett karaktärsskapande taklandskap. Projektet visar på ett uttryck som är sammanhållet men samtidigt varierat med stor hänsyn till platsens förutsättningar och den entré till området som platsen utgör.

Projektet skapar förutsättningar för livfulla och attraktiva stadsrum genom generösa släpp, en hänsynsfull skala och en placering av förskolan som bidrar till visionen om Tamarindvägen som ett levande stråk och maximerar den möjliga skolgårdsytan. Ett genomtänkt koncept för produktion och lagring av energi medverkar tillsammans med ett integrerat synliggörande av hållbara mobilitetslösningar till att skapa en välkomponerad helhet.

Tornet, bild från intresseanmälan.

ÖrebroBostäders direktanvisning 

ÖrebroBostäder är tillsammans med Örebro kommun och E.ON en av ursprungsparterna i projektet. Öbo har redan idag genom tester inom sitt eget fastighetsbestånd samlat på sig erfarenheter från elproduktion, -lagring och -delning. Partnerskapet i Tamarinden är nu intresserade av att skala upp dessa försök för att se vilken effekt det kan ge i ett helt bostadsområde.

Nu när ytterligare fastighetsägare inkluderas i energisystemet blir utväxlingen än mer intressant att studera. Med bakgrund av detta har Öbo därför tilldelats en direktanvisning och kommer att bygga på två av tomterna i Tamarinden. De kommer även i kraft av sina erfarenheter finnas som stöd för de andra byggaktörer som nu kommer in i projektet.

ÖrebroBostäders visionsbild.

Nära stad och natur

Med Tamarinden har Örebro kommun siktet inställt på att möjliggöra en hållbar och smart stadsdel som karaktäriseras av nytänkande, aktivitet och grönska. Tamarinden har ena foten i staden med närhet till universitetet, skolor, mataffärer och offentlig service, vilket skapar förutsättningar för ett enkelt och hållbart vardagsliv. Här finns även tillgång till kollektivtrafik och ett välutbyggt gång- och cykelnät för att enkelt ta sig vidare in till stadskärnan och närliggande arbetsplatser. Den andra foten är placerad i de natursköna omgivningarna i söder där golfbanan, Sörbybacken och Reträttens naturreservat breder ut sig. Här finns höga natur- och kulturvärden med möjlighet till aktiviteter året. Tamarinden befinner sig således i gränslandet där stadens puls möter det rekreativa landskapet.

Illustration över Tamarinden.

Illustration: FOJAB.

Smart stad

Tamarinden präglas av nytänkande och smarta lösningar. Tillsammans med sina parter Öbo och E.on skapar kommunen förutsättningarna för att området ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Istället för att använda energi från fossila bränslen uppmuntras egen lokalproducerad energi för att stadsdelen ska kunna bli näst intill självförsörjande. Detta görs med hjälp av ett lokalt energinät och en styrenhet som samtliga byggnader i Tamarinden kan kopplas upp mot. På så vis går det att undvika energiförbrukningstoppar som är både dyra och dåliga för miljön.

Flygbild över hur Tamarinden kommer att se ut.

Illustration från 3D-modellen av Tamarinden. Klicka på bilden för att komma till 3D-modellen.

Kortfakta

Läge: Området är beläget cirka 2,5 kilometer söder om Örebro centrum med närhet till universitet, skolor, mataffär, offentlig service samt natursköna omgivningar.
Status: Detaljplanen antogs 2016
Tidplan: Markanvisning slutet av 2019
Markyta: 5 hektar
Antal bostäder: 600
Byggnadstyp: Flerbostadshus, radhus, förskolor samt verksamhetslokaler
Markpris: Fast pris.
E-tal: 1,9–2,7
Infrastruktur: Fullt utbyggt. Tamarindvägen färdigställs efter att byggnation på tomterna är klar.

  • Årsskiftet 2019 - Markanvisning
  • 2021 - Byggnation av byggväg
  • 2022–2023 - Husbyggnation
  • Tidigast 2024 - Färdigställande av gata
  • 2025–2030 - Färdigt bostadsområde

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se