Meny

Tamarinden

Tamarinden ligger i Sörbyängen som är ett expansivt område i södra Örebro, drygt två kilometer söder om stadskärnan. När området utvecklas kommer fokus att ligga på livet mellan husen och smarta lösningar.

Ett nytt bostadsområde med nya lösningar

Under de senaste decennierna har bostadsområdena Sörbyängen, Ladugårdsängen och Södra Ladugårdsängen vuxit fram på det tidigare flygfältet. Med Tamarinden påbörjas nu en utveckling österut med cirka 600 bostäder där Örebro kommun har siktet inställt på att möjliggöra en hållbar och smart stadsdel som karaktäriseras av nytänkande, grönska och aktivitet.

Nära stad och natur

Tamarinden har ena foten i staden med närhet till målpunkter som universitetet, en stor mataffär och offentlig service vilket underlättar vardagspusslet. Här finns även tillgång till kollektivtrafik och ett välutbyggt gång- och cykelnät för att enkelt ta sig vidare in till stadskärnan och närliggande arbetsplatser.

Den andra foten är placerad i de natursköna omgivningarna i söder där golfbanan, Sörbybacken och Reträttens naturreservat breder ut sig. Här finns höga natur- och kulturvärden med möjlighet till aktiviteter året runt såsom löpning, längdskidor, mountainbike, frisbeegolf och utförsåkning. I närområdet finns även många park- och lekmiljöer, däribland Tybblekullen som ger möjlighet att komma upp på höjden och blicka ut över staden. Tamarinden befinner sig således i gränslandet där stadens puls möter det rekreativa landskapet.

Smart stad

Tamarinden är ingen traditionell stadsdel. Tillsammans med Öbo och Eon utreder kommunen förutsättningarna för att området ska kunna reducera, producera och dela energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Istället för att använda energi från fossila bränslen uppmuntras egen lokalproducerad energi för att stadsdelen ska kunna bli näst intill självförsörjande.

Illustration över Tamarinden.

Illustration: FOJAB.

Livet mellan husen

I Tamarinden är livet mellan husen i fokus. Genom området knixar sig Tamarindvägen som fungerar som ett urbant stråk och vardagsrum. Här får bilen stå åt sidan till förmån för människans vistelse och rörelse, vilket blir möjligt då bilparkering löses i områdets ytterkanter. Gränserna mellan gata, byggnad, gårdsmiljö och park suddas ut vilket uppmuntrar till nya sätt att vistas och mötas.

Flygbild över hur Tamarinden kommer att se ut.

Illustration från 3D-modellen av Tamarinden. Klicka på bilden för att komma till 3D-modellen.

Kortfakta

Läge: Området är beläget cirka 2,5 kilometer söder om Örebro centrum. Området ligger i direkt anslutning till naturreservat och golfbana samt nära till Örebro universitet.
Status: Detaljplanen antogs 2016
Tidplan: Markanvisning slutet av 2019
Markyta: 5 hektar
Antal bostäder: 600
Byggnadstyp: Flerbostadshus, radhus, förskolor samt verksamhetslokaler
Markpris: Fast pris.
E-tal: 1,9–2,7
Infrastruktur: Fullt utbyggt. Tamarindvägen färdigställs efter att byggnation på tomterna är klar.

Tidplan
  • Årsskiftet 2019 - Markanvisning
  • 2019–2020 - Byggnation av byggväg
  • 2020–2022 - Husbyggnation
  • Tidigast 2022 - Färdigställande av gata
  • 2025–2030 - Färdigt bostadsområde

Den 2 oktober 2019 anordnades ett inspirationsseminarium om Tamarinden inför kommande marknanvisning

Örebro kommun med sina två parter Örebrobostäder och E.ON samlade över 60 intressenter för information om projekt Tamarinden - fullt utbyggt - en stadsdel där människor möts och husen delar energi. I mitten av november släpps tomterna och intresset var mycket stort.

Kommunalråd Ullis Sandberg öppnade eftermiddagen med Örebros ambition att skapa ett hållbart och smart samhälle nu och för kommande generationer. Nedslag kring Tamarinden gjordes från såväl stadsbyggnadskontoret som Örebrobostäder och E.ON. Alla partner på scenen lyfte kapacitetsfrågan och delade en gemensam syn på att framtidens samhälle behöver nya stadsdelar som bidrar till energiminskningar. Tamarinden kan bli ett lysande exempel på hur detta kan gå till. Lokal energilagring, lokal produktion och delning av el och värme är avgörande pusselbitar i projektet.

Dagen avslutades med en gruppövning med fokus på begreppet smart stad och specifikt energidelning/energigemenskap.

Presentationen från seminariet finns att ladda ner här. (pdf, 39.5 MB)

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Publicerad: 23 maj 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se