Gå till innehåll

Området Örnsro IP markanvisades 2016. Under sommaren 2023 tog kommunen tillbaka marken då den aktuella byggaktören valde att inte gå vidare med reservationsavtal. Förberedelser för en markanvisning påbörjas under hösten 2023.

Örnsro trästad var det vinnande bidraget i kommunens markanvisningstävling för utveckling av Örnsro IP för cirka 200 bostäder.

Detaljplan för området vann laga kraft i februari 2020 och sedan dess har förberedande arbeten med bland annat marksanering utförts. För närvarande pågår utbyggnad av allmän plats (Örnsro park och anpassning av Idrottsvägen).

Park omgiven av träd i höstfärger.

Örnsro park.

Kortfakta

Volym: Cirka 200 bostäder.

Detaljplanearbete: 2016–2018.

Avstånd till centrum: Cirka 1,5 km.

Markyta: Cirka 18 000 kvm.

Upplåtelseform: Bostadsrätt.

Förstora bilden

Karta över var Örnsro ligger. Du kan klicka på kartan för att förstora den.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se