Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Angränsande mot Osets naturreservat och endast cirka 500 meter från Hjälmaren byggs nu området Norra Ormesta 3,5 kilometer från centrum. Totalt kommer runt 600 bostäder att uppföras i området tillsammans med skolor och idrottsplats, odlingslotter och till viss del lokaler.

Fotomontage Norra Ormesta

Kortfakta för Norra Ormesta

Läge: Området är beläget 3.5 km öster om Örebro slott och ligger granne med naturreservatet Oset-Rynningeviken.
Status: Detaljplan antogs 2012.
Markyta: 40 000 kvm.
Antal bostäder: Cirka 600 st.
Bostadstyper: Flerbostadshus, stadsvillor, par- och radhus samt verksamhetslokaler.
Markpris: Norra Ormesta ligger i zon 2, och det ger 2 324 kr/kvm/BTA för bostadsrätter och 1 328 kr/kvm/BTA för hyresrätter.
E-tal: 1.2 och 0.8 beroende på tomt.
Infrastruktur: Fullt utbyggt.

Området kommer präglas av den omedelbara närheten till naturen, med rekreationsmöjligheter inpå knuten och goda kommunikationsmöjligheter in till city. Bebyggelsen blir av varierad karaktär med flerfamiljshus i 4-5 våningar, radhus och småhus. Planen för området syftar till att bebyggelsens utformning ska anknyta till den lantliga miljön och omkringliggande bebyggelse inom Hjälmarsberg, Ormesta radby samt befintliga gårdar inom området

I områdets västra delar, som inte ägs av kommunen, har Riksbyggen och Ormesta Projekt byggt färdigt flerbostadshus och radhus i bostadsrättsform.

Hela Ormesta är ett attraktivt område för Örebros expansion. Norra Ormesta ligger på cykelavstånd in till centrum, naturnära intill Osets naturreservat och på gångavstånd till Hjälmaren. Idag karaktäriseras området av ett storskaligt odlingslandskap i anslutning till värdefulla miljöer av riksintresse för både kulturmiljövård och naturvård. Inom området finns två gårdar som har sitt ursprung i Ormesta by och väster om dessa gårdar ett verksamhetsområde där Lantmännen bedrivit verksamhet sedan länge.

Huvudsyftet med planområdet är att bygga bostäder, i enlighet med kommunens Översiktsplan. Området ger möjlighet till naturnära boende i lantlig miljö, utan avkall på närheten till allt vad staden har att erbjuda. I detaljplanen för området förespråkas val av traditionella byggnadstyper, material och kulörer för att ansluta på ett bra sätt till omgivningarna.

De kommunala småhustomterna (totalt cirka 30 stycken) inom området kommer att anvisas till den kommunala tomtkön. En första etapp av småhustomterna (tomterna 1–16) släpptes till den kommunala bostadskön under 2018 och är nu sålda. Den andra etappen släpptes till tomtkön under våren 2020.

Tomterna för flerbostadshus har anvisats enligt kommunens ordinarie markanvisnings­process.

Nu är de aktörer som erbjuds tilldelning Norra Ormesta klara. Intresset var stort och av 34 inkomna intresseanmälningarna är sex aktörer utvalda. Markanvisnings­dokumentet för området ligger till grund för valet av dessa aktörer. I dokumentet finns även en kartskiss över tomterna. Pdf, 2.9 MB. (Pdf, 2.9 MB)

Följande sex aktörer har tilldelats markanvisning

Sjöborgs fastighetsförvaltning – Bygd Arkitektur (tomt 1, fastigheten Hägern 1)

Lokal och långsiktig aktör som bygger hyresrätter. De har utgått ifrån en traditionell gårdsmiljö som de tillvaratar i en modern arkitektur. Tomten är väl disponerad, mycket tack vare den nedgrävda parkeringslösningen

Boet Bostad – Bygd Arkitektur (tomt 2, fastigheten Kärrhöken 1)

Ny aktör i Örebro som bygger hyresrätter med investeringsstöd. Aktören presenterar ett förslag med en väl genomtänkt idé kring utemiljön, där kopplingen till naturreservatet och den lokala växtligheten ligger i fokus.

OBOS Projektutveckling AB – Krook & Tjäder (tomt 3, fastigheten Sothönan 1)

Etablerad aktör som har genomfört många projekt. Nu får de chansen att bygga parhus och för första gången på kommunal mark. Aktören har en hög ambition i hållbarhetsfrågor.

InnoBo – SWECO Architects (tomt 4, fastigheten Fisktärnan 1)

Lokal aktör som strävar efter att ha en av branschens kortaste byggtider. Tillsammans med en ansedd arkitekt, som till fullo har tagit fasta på kommunens ambitioner för området, bygger de radhus.

JM AB/Seniorgården AB – ETTELVA (tomt 5–6, fastigheten Beckasinen 2)

Två erfarna och nationella aktörer som tillsammans skapar ett luftigt kvarter med bostäder för alla åldrar, där en del av bostäderna utformas speciellt för äldre. Ambitiöst hållbarhetstänk, bl.a. så bygger de endast lågenergihus.

Stjärnhusen AB – SWECO Architects (tomt 7–8, fastigheten Rördromen 1)

Ny, lokal och långsiktig aktör. De bygger radhus och hyresrätter i kombination, där vinsten från radhusförsäljningen kommer att subventionera lägre hyror för hyresrätterna. Tilltalande parkeringslösning i form av nedgrävt garage.


Flygfoto Norra Ormesta 2019

Flygfoto Norra Ormesta 2019

Översiktskarta Norra Ormesta

Översiktskarta över området

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se