Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

  • Start
  • / Aspholmen-Nasta

Området Aspholmen-Nasta har under många år genomgått en omvandling. Det som en gång var ett storskaligt verksamhetsområde med tyngre och mer ytkrävande verksamheter, är i dag en centralt belägen stadsdel. Området är bättre kopplat till andra delar av Örebro med en större andel handel, främst business to business, kontor och verksamheter.

Den 2 maj 2022 anordnas ett fastighetsägarmöte för fastighetsägare inom Aspholmen och Nasta

Tid: 2 maj 2022 kl. 13–15
Plats: Citypassagen, Östra Bangatan 7A.
Anmälan: Skicka anmälan och information om hur många
som kommer från ert företag senast 22 april till
Johan Nord, projektkoordinator: johan.nord@orebro.se.

År 2017 antogs ett planprogram för Aspholmen-Nasta. Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för en god stadsutveckling och förtätning i Aspholmen-Nasta under de närmaste 25 åren.

2019/2020 genomfördes inspirationsseminarier för området, där alla fastighetsägare och boende var inbjudna.

För att uppfylla syftet med planprogrammet vill vi tillföra bostäder, grönstråk, mötesplatser och skola. Ambitionen är även att befintliga "business-to-business" företag, kontor och andra verksamheter som är förenliga med bostäder kan vara kvar i området. De övergripande målen är fler arbetsplatser, liv under en större del av dygnet, ökad trygghet och en mer attraktiv stadsmiljö, vilka sammantaget kan höja fastighetsvärdena i stadsdelen.

Vi på Stadsbyggnad i Örebro kommun vill nu bjuda in dig som är fastighetsägare eller boende i Aspholmen och Nasta för att uppdatera dig om läget och berätta hur vi jobbar vidare med området. Ni är fria att själva bjuda med verksamhetsutövare och hyresgäster.

På mötet kommer vi presentera planprogrammet, ekonomiska förutsättningar samt de detaljplaner vi arbetar med just nu.

Varmt välkomna!
Stadsbyggnad, Örebro kommun
Beatrice Rimmi, projektledare

Program

  • kl. 13 - Introduktion
  • kl. 13.15 - Planprocessen
  • kl. 13.30 - Ekonomiska förutsättningar vid detaljplaneläggning och genomförande
  • kl. 13.45 - Fika och mingel
  • kl. 14.15 - Planerade trafiklösningar
  • kl. 14.30 - Omvandling av industrispåret till framtida grönstråk
  • kl. 14.45 - Pågående detaljplaner

Visionsskiss över utvecklingen på Aspholmen.

Delar av Aspholmen kommer i framtiden räknas som en del av Örebros innerstad. Det övergripande målet är att skapa goda förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel. Därför är planen att bygga bostäder, skapa gröna stråk, mötesplatser och skola i området. Målet är fler arbetsplatser, liv under en större del av dygnet, ökad trygghet och en attraktivare stadsmiljö, vilket sammantaget också ger ökade fastighetsvärden.

Kortfakta

Läge: Området är beläget cirka 1 kilometer söder om Örebro centrum. Området ligger i direkt anslutning till innerstadens södra delar.
Status: Planprogrammet antogs 2017.
Tidplan: Planprogrammet planeras realiseras fram till år 2045.
Markyta: 150 hk.
Allmän plats: Området kommer förses med rekreativa grönstråk, parker, torgytor, kollektivtrafikstråk samt utbyggnad av ett mer finmaskigt gatunät.
Antal bostäder: Uppskattningsvis 800–1400 nya bostäder
Verksamhetstyper: Kontor, verksamhetslokaler, icke-störande industri, skola, dagligvaruhandel.

Visionsskisser för Aspholmen-Nasta

Aktuell mark för verksamheter

På sidan Aktuell mark för verksamheter hittar du information om ledig verksamhetsmark och pågående samt kommande markanvisningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se