Gå till innehåll

Grattis, du har nu tagit första steget för en lyckad trafikundervisning. På den här sidan hittar du allmän information om trafik i skolan, hur arbetet ser ut i Örebro kommun samt material och förslag på lektionsupplägg.

Trafik vid skolor

Utanför skolor är trafiken ofta intensiv och rörig under morgonen och ibland även under eftermiddagen. En anledning är att många väljer att skjutsa sina barn så nära som möjligt till skolan. För att få en så säker trafikmiljö som möjligt vid skolan behöver biltrafiken minska i anslutning till skolan. Genom att gå eller cykla till skolan så bidrar man till det, ju fler som går eller cyklar till skolan desto bättre trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Forskning visar att barn som går eller cyklar till skola har lättare att koncentrera sig under skoldagen.

Om man skjutsar barnen till skolan är det bra att släppa barnen en bit från skolan för att minska biltrafiken i skolans närmiljö, eller att man parkerar fordonet en bit från skolan och går tillsammans med barnet den sista biten.

Information till skolor

Anmälan är öppen för Trafikkalenderns Gå- och cykla till skolan - 2024 !

Vill ni vara med? Anmäl er skola eller klass på www.gaochcykla.se . Där hittar ni även mer information om tävlingsregler samt övrigt informationsmaterial. På Trafikkalenderns hemsida finns även en informationsfilm om Gå & Cykla till skolan.

Det är inte bara Trafikkalenderns priser ni har möjlighet att vinna. Teknik- och serviceförvaltningen delar även ut ett eget pris till den klass inom Örebro kommun som presterar bäst i ”Gå- och cykla till skolan - 2024”.

Det är viktigt att skolan identifierar risker och är tydlig med information ut till vårdnadshavare inför varje terminsstart om vad som gäller och är viktigt att tänka på just vid er skola. På orebro.se hittar du information bland annat om vandrande skolbuss

Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som syftar till att främja barns möjlighet till vardagsrörelse genom att cykla eller gå till och från skolan. På webbplatsen finns pedagogiskt material och länkar till forskningen. Sidan hittar du här

Pedagogiskt material

Trafik inte bara om säkerhet på cykel utan det är även en del i hållbar utveckling och hälsofrämjandet och då behöver man också jobba kontinuerligt med trafik i vardagen. Så låt trafikundervisningen bli en del av vardagen! Här hittar du lektionsupplägg och tips på bra trafikundervisning samt övrigt informationsmaterial.

Trafik i praktiken - Upplägg för trafikundervisning anpassat för olika åldrar

Örebro kommun har sedan år 2020 varit en aktiv kommun i trafikkalendern där man vill pusha lite extra för vikten av att gå och cykla till skolan. Trafikkalendern anordnar sedan 16 år tillbaka ”utmaningen, Gå & Cykla till skolan”. Utmaningen innebär att under två valfria veckor i september–oktober samlar deltagande skolor in så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljö.

 • År 2019 innan Örebro kommun blev en aktiv kommun i trafikkalendern anmäldes 210 barn till utmaningen.
 • År 2020 anmäldes 1900 barn till utmaningen.
 • År 2021 anmäldes 933 barn till utmaningen.
 • År 2022 anmäldes 500 elever till utmaningen.
 • År 2023 anmäldes 658 elever till utmaningen.

År 2024 hoppas vi att vi slår tidigare år med antal anmälda barn inför gå-och-cykla-till-skolan-utmaningen.

Vinnare i Trafikkalenderns utmaning:

 • År 2020 kammade Odenskolan klass M2 hem det nationella priset ”Bästa klass”.
 • År 2021 kammade Engelbrektskolan klass 4C hem det nationella 3:e priset.
 • År 2022 kammade Ervallaskolan klass 1C hem en andraplats i det nationella priset ”Bästa klass”.

Eftersom Örebro kommun är en aktiv kommun i Trafikkalendern vi vill pusha lite extra för att skolor ska anta Trafikkalenderns utmaning, därför delar vi ut ett lokalt pris till den klass i Örebro kommun som presterat bäst i utmaningen.

 • År 2021 kammade Klass 3B Lundbyskolan hem det lokala priset i Örebro kommun.
 • År 2022 kammade Klass 1E Ervallaskolan hem det lokala priset i Örebro kommun.
 • År 2023 kammade årskurs 2 på Ervallaskolan hem det lokala priset i Örebro kommun.

Grattis till er alla och bra kämpat!

Läs mer om trafikkalendern här

Örebro kommun har under år 2021/2022 köpt in ett antal serietidningar ”Min cykel & jag” som har delats ut till förskoleklasselever på ett begränsat antal skolor i Örebro kommun som medverkat i Kommunstyrelseförvaltningens rörelsesatsning.

Tidningen har även delats ut till förskoleklasser på de skolor som medverkade i Trafikkalenders Gå- & cykla till skolan utmaning år 2021. Serietidningen ”Min cykel och jag” är framtagen av Svenska Cykelstäder och Egmont i samarbetet för barns hälsa.

Svenska Cykelstäder har startat ett arbete gällande Cykelvänlig skola är ni intresserade av att veta mer kan ni gå in och läsa på deras webbsida.

”Min cykel & jag”, är full av cykelglädje och fakta om fördelarna med aktiva transporter.

Serietidningen är ett lustfyllt och kunskapshöjande material för barn som ska börja skolan. Serietidningen har tagits fram som ett led i satsningen på att få föräldrar och barn att i högre grad resa aktivt genom att gå eller cykla till skolan. Svenska Cykelstäder har nyligen lanserat cykelvanligskola.se, som hjälper skolor att skapa bättre förutsättningar för barnen att cykla.

I tidningen får de unga läsarna bland annat stifta bekantskap med lodjuret och seriefiguren ”Robin” och lära sig om vilken utrustning som måste finnas på en cykel, olika trafikregler och varför det är så bra med vardagsmotion genom att cykla till skolan. Tecknade serieberättelser varvas med spel och kluriga pyssel- och faktasidor.

Örebro kommun är stolta att vara en av nio kommuner som var med i den första utdelningen av serietidningen. Om du nyfiken kan du ta del av den digitala serietidningen här

Kontaktperson Trafik i skolan

Jessica Wenström, Trafikingenjör
jessica.wenstrom@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se