Gå till innehåll

Trafiken i praktiken årskurs 6-9

Trafik i skolan: Här hittar du lektionsupplägg för årskurs 6-9. Bakom materialet står Örebro kommuns trafikingenjörer.

Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete

Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att
trafiksäkerhets arbetet ska ge någon effekt så bör det finnas med som ett inslag i vardagen. Vi är
medvetna om att det inte är lätt att hitta ett bra sätt att få in det naturligt i undervisningen, så
därför ger vi här några tips på hur ni kan använda trafiken som ett tema i vardagen. Kanske som
ett avsnitt i något ämne eller som värderingsövningar och intressanta diskussionsunderlag.
Trafiken är något som alltid är närvarande i elevernas vardag, därför kan du som pedagog alltid
starta vid elevernas egna upplevelser. Det kan förankra de kunskaper som ni ändå arbetar med i
skolan och vara ett tillfälle för eleverna att ha inflytande över sin egen situation.


Förutsättningar för elever i årskurs 6–9

Först nu när eleverna är i 12-års ålder eller äldre kan vi vuxna förvänta oss att de klarar olika
trafiksituationer på ett betryggande sätt. Forskning visar att så inte är fallet för yngre barn vid varje enskilt tillfälle. Dessutom är barn i tonåren mer självständiga och i rörelse och motortrafiken kommer närmre med mopeder och EPA-traktorer. Det i kombination med frigörelsen från vuxna samtidigt som de vill vara stora och respekterade kan skapa en förvirring och håglöshet i trafiken. Det är fortfarande mycket viktigt att eleverna använder cykelhjälm. Praktiska övningar

Närmiljö

När eleverna börjar högstadiet så kan det vara aktuellt med en ny väg till skolan. Låt eleverna rita
upp sin väg till skolan. Finns det några faror? Om några åker buss, hur ser det ut vid av och
påstigning? Finns/används bälten på bussturen? Hur är möjligheterna/riskerna runt skolan?
Cykel-/mopedparkering? Är cykeln/mopeden säker under skoltid? Om ni vill kan även eleverna
rita ner vägen till fritidsaktiviteten eller kompisen som får täta besök. Hur kan eleverna påverka
sin egen trafiksituation? Vad kan eleverna göra själva? Vad kan skolan göra? Vad kan föräldrarna
göra? Vad kan samhället göra?

Hållbart resande

Låt eleverna redovisa sitt resande. Hur stora koldioxidutsläpp orsakar varje elevs resande? Jämför olika färdsätts klimatpåverkan. Här kan du använda uppgiften koldioxidjakten som går att ladda ner från hemsidan (www.orebro.se)

Trafikkunskap

Nu är det dags att kika på den bas eleverna har i trafikregler och trafikvett. Nu får ni utgå från
både cykel, moped, gång och kollektiva transporter. Eleverna kan nu själva samla fakta utifrån de
länkar och kontaktpersoner som vi har under rubriken ”Bra länkar”. Redovisa och skapa forum för diskussion.

Säker cykel/moped

Skillnad mellan cykel/moped/fotgängare.Vad är skillnaden när det gäller regler och ansvar?


Alkohol och droger i trafiken

I samband med ANT-undervisningen är det lämpligt att lyfta problematiken med alkohol och droger i trafiken. Låt eleverna diskutera vad rattfylleri är och vilka konsekvenser det kan få för dem själva och andra människor. Hur kan framtiden och deras framtidsdrömmar påverkas? Får man körkortstillstånd om man kört moped eller cykel på fyllan? Vad händer om man blir registrerad i straffregistret? Vad kan de göra för att undvika att någon kör påverkad från en fest?
Värderingsövningar är mycket passande i dessa åldrar då eleverna får byta tankar och idéer i en
trygg miljö med sina kompisar och vuxna. Det är då viktigt att det inte finns något rätt eller fel,
det finns bara olika sätt att tänka.


Cykelhjälm

 • Börja gärna lektionen med en undersökning. Huvudet mot bänken. Hur många använder
  cykelhjälm?
 • Gör en lista tillsammans i klassen: bra och dåligt med cykelhjälm. Diskutera runt alla argument.
 • Vad säger lagen om cykelhjälm? (Läs mer på t.ex. www.ntf.se)
 • Varför finns lagen om cykelhjälm?
 • Har någon skadat sig någon gång på cykeln? Vad hände?
 • Vad händer om polisen stoppar dig och du inte har cykelhjälm?
 • Varför är det inte lag på att vuxna ska använda hjälm?

Avsluta gärna med att eleverna sitter två och två. En för och en emot hjälm användning. Avsluta
lektionen med att eleverna lägger huvudet mot bänken igen. Finns det någon som överväger att
börja använda hjälm?

Trafik i vardagen

En tendens för eleverna i denna ålder är att glömma bort de kunskaper de har om ett trafiksäkert beteende. Förbered gärna cykelturen med väl valda delar ur hela vår röda tråd – Trafiken i praktiken (F-9). Rent praktiskt bör du lägga tyngdpunkten på hjälmanvändning, avstånd, att inte cykla i bredd och om det är några speciella situationer som kan uppstå utmed vägen. Tala gärna om säker cykel innan ni ger er iväg. Ett tips är att gratis beställa cyklar genom att låna skolcyklar. Gratisutkörning/hämtning, se trafikdiplomering. Ibland så får eleverna själv ta sig till en samlingsplats, gå då gärna igenom regler och ansvar.

Trafik i skolämnen

Matematik

 • Beräkna hastigheter och skillnad på hastigheter.
 • Studera närsamhället – avbilda och beskriv viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt.
 • Tolka och använda kartor och ritningar.
 • Jobba med sannolikhetsbegreppet genom att studera till exempel färg och sifferkombinationer på
  bilar, vilket kön bilföraren har, cyklister med eller utan hjälm.


Engelska

 • Skillnaden mellan trafiken i England och Sverige. Låt de olika nationaliteterna förklara för
  varandra.
 • Argumentera för och emot cykelhjälm.
 • Skriva dikter, insändare, artiklar eller uppsatser utifrån temat Don´t drink & drive.

Idrott och hälsa

 • Gör en längre cykelslinga som eleverna kan använda som komplement i idrotten, alternativt
  när de behöver röra på sig mellan två tyngre teoripass.
 • Hitta glädjen i cyklandet genom att kanske ha cykling som ett eget val, med BMX-cykling i
  skogen eller distanscykling på landsväg.
 • Val av transport – hur påverkar det hälsan. En diskussion om vardagsmotionens betydelse.
 • När det sker en olycka i trafiken – hur handlar du?
 • Säkerhet på cykeln.

NO

 • Bättre livsvillkor – vad ger det för miljöpåverkan?
 • Vad blir konsekvensen av olika ställningstagande när det gäller transporter.

Biologi

 • Koldioxidutsläpp/Klimat/Miljö. Hur hänger det ihop?
 • Alkoholen i kroppen och knoppen. Hur påverkas kroppen av alkoholen? Varför är man ingen
  bra förare när man har druckit?

Fysik

 • Fysikaliska begrepp när du cyklar: t.ex. luftmotstånd, friktion (Se Bromsa på olika underlag),
  kraft, energiformer och energiomvandlingar.

Svenska

 • Värdera olika informationskällor. Välj gärna olika drivmedelsbolag, med ett miljötänkande i
  bakgrunden.
 • Uppsatser utifrån tidningsartiklar – läraren samlar tidningsurklipp som handlar om trafikfrågor. Eleverna skriver sedan uppsatser kring dessa.


Geografi

 • Resursanvändning. Vad är skillnaden mellan förnybara och fossila bränslen?
 • Närmiljö/kartkunskap. Eleverna kan själva ansvara för att göra upp intressanta rutter med
  sevärdheter i närområdet.
 • Hur påverkar industrialiseringen, urbaniseringen och globaliseringen vårt behov av transporter?

Teknik

 • Beskriva en cykels konstruktion. Prova att laga sin cykel (punktering, kedja m.m.)
 • Utveckling av olika transportsätt (cykel, bil, flyg, tåg, buss, båt m.fl.) Uppfinningarnas historia.
 • Vilka är drivkrafterna bakom utvecklingen av olika transporter?


Historia:

 • Hur har utvecklingen av transporter påverkat historien?

Låna skolcyklar. Gratis utkörning/hämtning. Kontakta Fordonsteknik (ank. 22 24). Boka senast två vecka innan ni behöver cyklarna. 24 tum och 26 tum finns tillgängliga.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se