Gå till innehåll

Trafiken i praktiken årskurs 4-5

Trafik i skolan: Här hittar du lektionsupplägg för årskurs 4-5. Bakom materialet står Örebro kommuns trafikingenjörer.

Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete

Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan.
För att trafiksäkerhetsarbetet ska ge någon effekt så bör det finnas med som ett
inslag i vardagen. Vi är medvetna om att det inte är lätt att hitta ett bra sätt att få in
det naturligt i undervisningen, så därför ger vi här några tips på hur ni kan använda
trafiken som ett tema i vardagen. Kanske som ett avsnitt i något ämne eller som
värderingsövningar och intressanta diskussionsunderlag.

Trafiken är något som alltid är närvarande i elevernas vardag, därför kan du som
pedagog alltid starta vid elevernas egna upplevelser. Det kan förankra de kunskaper
som ni ändå arbetar med i skolan och vara ett tillfälle för eleverna att ha inflytande
över sin egen situation.

Förutsättningar för elever i årskurs 4–5

Barn under 12 år är ännu inte mogna att cykla själva i trafiken. Men i den här åldern
så används förhoppningsvis cykeln flitigt ändå. Det är nu mycket viktigt att återkomma till det viktiga hjälmanvändandet och att hitta glädjen i att använda sin cykel. Eleverna bör också veta vilket ansvar de har som cyklister, både mot sig själva och mot andra. Eleverna kan med stöd av pedagoger och föräldrar se över sin trafiksituation. Praktiska övningar

Närmiljö

Kartkunskap

Eleverna kan rita skriva och fotografera sin väg till skolan. Träningen att avbilda
verkligheten kan börja med något mindre, som att till exempel avbilda sitt rum. Gör sedan
en väginventering och markera ställen som eleverna upplever som farliga eller platser
som kräver mer uppmärksamhet. Finns det alternativa vägar som är mindre farliga?
Titta även på vilken trafik som sker runt skolan. Är det mycket trafik på morgonen
och eftermiddagen när eleverna lämnas och hämtas? Går det mycket transporter till
skolan? Är det ett problem under skoldagen? Hur skulle problemen kunna lösas? Ta
gärna kontakt med trafikingenjören på Tekniska förvaltningen med konkreta förslag och idéer.

Hållbart resande

Gör en egen resebarometer kring elevernas resande, till/från skolan och sina
fritidsaktiviteter. Åskådliggör t.ex. med ett träd som sedan kläs med löv i olika färger
beroende på transportsätt. Bil kan t ex ha svarta löv, och då bör trädet få så få svarta
löv som möjligt. Diskutera med barnen om för- och nackdelar med olika sätt att resa.

Vandrande skolbuss

Barn ska inte vara utan vuxenstöd i trafiken före tolv års ålder. Uppmuntra gärna
föräldrarna att samarbeta genom vandrande skolbuss. Ta upp det på föräldramöten,
de kanske redan har en startad ”buss” sedan tidigare skolår.

Trafikkunskap

Det är olika lagar och regler i trafiken beroende på hur du tar dig fram. Ta fram
bilder med trafikmärken (sök på vägmärken på www.transportstyrelsen.se). Markera
med olika färger de trafikmärken som endast gäller gående, cyklister eller bilförare.
Fundera på varför det är så. Varför behövs det trafikmärken egentligen, är det inte
bara sunt förnuft hur man beter sig i trafiken? Låt eleverna diskutera i mindre
grupper. Låt varje grupp presentera sina tankar. Gör en punktlista och enas om de
fem viktigaste skälen till trafikmärken och trafikregler.

Låt även eleverna ta reda på vilka regler som gäller dem. De kan gärna göra kluriga
uppgifter till varandra, kanske teater eller spännande cykelbanor till de yngre eleverna,
där de ”äldre” eleverna informerar och hjälper de yngre med regler och skyltkunskap.

Säker cykel

40 % av alla cykelolyckor beror på tekniskt fel på cykeln. Att påminna hemmet om
en årlig cykel-check samt att genomföra en enkel cykelkontroll är en bra aktivitet.
Skönt att veta att elevernas cyklar fungerar vid nästa utflykt. En bra checklista finns
att arbeta utifrån.

Visa hjälmens funktion genom demonstration med minihjälm och ägg. Åtta av tio
allvarliga skallskador undviks med cykelhjälm.

Inspirera eleverna att ha roligt på sina cyklar genom att utmana dem med cykelbanor,
terräng-cykling, cykelcirkus, cykeltema på elevens val eller bara lägga in trevliga
cykelrundor som 30 min rörelse/dag.

Trafik i vardagen

Vid cykelutflykter pratar ni igenom resvägen innan. Tittar på karta och diskuterar var
det är extra viktigt att vara uppmärksam. Påminn om viken sida man cyklar på samt
att det är viktigt att göra tecken för svängar och stopp. Ta tillfället i akt att stanna och
prata om trafikregler vid särskilt lämpliga platser.

Eleverna kan gärna själva fundera över lämplig rutt, gärna med några sevärdheter
som eleverna berättar om.

Skapa en rutin för hjälmanvändning och konsekvens av att inte ha hjälm med sig.
Eleven får stanna kvar i annan klass samt att hemmet meddelas detta.
Vid resa med buss skall bälte användas om sådana finns. Fråga chauffören vad som
gäller.

Trafiken i skolämnen

Matematik

 • Procent/Tabeller /Diagram: t.ex. bilarnas färger, cyklister med eller utan cykelhjälm.

Bild

 • Beskriva en vägskylt för en kompis som inte ser. Kompisen ska försöka rita efter
  beskrivningen.

Engelska

 • Beskriva vägen mellan två punkter. Kompisen ska kunna hitta till målet, gärna med
  hjälp av en karta av närmiljön. Beskriva vägen till skolan. Hur går eleven? Vad ser
  eleven? Förklara på engelska hur man bäst går över en gata.


Idrott och hälsa

 • Arrangera en cykelbana på skolgården/närområdet, som går att använda i idrotten
  men även till 30 min rörelse. Eleverna får gärna skapa en lämplig bana själva.
 • Hur främjar cyklingen hälsan?
 • Hur tar eleverna ansvar för sin hälsa?
 • Belys vardagsmotionens betydelse.

Biologi

Teknik

 • Uppfinningen hjulet. Hur hade vår värld sett ut om inte hjulet blivit uppfunnet?

Svenska

 • Eleverna ska beskriva sin skolväg målande. Klassen får sedan gissa vems skolväg som
  beskrivs.

Slöjd

 • Göra fina trafikmärken som kan användas när eleverna själva skapar cykelbanor.

Låna skolcyklar. Gratis utkörning/hämtning. Kontakta Fordonsteknik (ank. 22 24). Boka senast två vecka innan ni behöver cyklarna. 24 tum och 26 tum finns tillgängliga

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se