Gå till innehåll

Trafiken i praktiken årskurs F–1

Trafik i skolan: Här hittar du lektionsupplägg för årskurs F-1. Bakom materialet står Örebro kommuns trafikingenjörer.

Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete

Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhetsarbetet ska ge någon effekt så bör det finnas med som ett inslag i vardagen. Vi är medvetna om att det inte är lätt att hitta ett bra sätt att få in det naturligt i undervisningen, så därför ger vi här några tips på hur ni kan använda trafiken som ett tema i vardagen. Kanske som ett avsnitt i något ämne eller som värderingsövningar och intressanta diskussionsunderlag.

Trafiken är något som alltid är närvarande i elevernas vardag, därför kan du som pedagog alltid starta vid elevernas egna upplevelser. Det kan förankra de kunskaper som ni ändå arbetar med i skolan och vara ett tillfälle för eleverna att ha inflytande över sin egen situation.

Förutsättningar för elever i årskurs F–1

Barn uppfattar trafiken på ett annat sätt än vuxna, och har andra förutsättningar att lära sig om säkerhet i trafiken. Barn saknar erfarenhet och förmåga att överblicka en situation. Trafikskyltar, vägmärken och trafikregler är svåra att förstå och barn har inte lika lätt att lära sig som äldre barn och vuxna har. Även om barn har lärt sig att korsa en gata har de inte lika lätt att applicera denna kunskap när de korsar en annan gata.

Eleverna i denna ålder ska inte röra sig själva i trafiken, men bör ändå var medvetna om trafiken i vardagen. Det är därför viktigt att utgå från elevernas perspektiv. Vad möter de för situationer dagligen?

Praktiska övningar

Närmiljö, 30 minuter om dagen

Att röra på sig är alltid skönt. Ta en period då ni tillsammans tittar på elevernas skolväg. Dokumentera gärna med kameran. Låt eleverna berätta om sin skolväg (Farliga ställen, roliga ställen med mera). Rita gärna in skolvägen på en karta i klassrummet. Dokumentera och bevara idéer och tankar.

Ett förslag på hur ni kan gå vidare är att bjuda in föräldrar, och visa elevernas glädje och rädsla på skolvägen. Finns det några som kan gå tillsammans?

Bjud gärna in en trafikingenjör på Teknik- och serviceförvaltningen som kan lyssna på elevernas berättelser.

Hållbart resande

Hur tar eleverna sig till och från skolan?

Gör ett träd. Löven på träden är elevernas resvanor, de som transporteras på samma sätt har samma färg. På vilka sätt kan man ta sig till skolan, bestäm en färg för varje sätt.

Eleverna kan välja den färgen som symboliserar hur de tog sig till skolan idag.
Eleverna kan sedan berätta för varandra om vad som är bra med just det sättet de valde. Finns det något som inte är bra? Kan eleverna tänka sig att de skulle kunna ta något annat löv någon annan dag? Varför? Eleverna får sätta upp dagens transportsätt på trädet. Detta kan vara en övning som fortgår. Pedagogen kan då ha i åtanke om skolan har något mål som just gäller transporter till och från skolan.


Vandrande skolbuss

Uppmuntra till vandrande skolbuss på föräldramötet. Låt föräldrarna diskutera vilka som kan dela på uppgiften samt var samlingspunkten kan vara.

Trafikkunskap

Vad är trafik?

Låt eleverna fundera och beskriva i ord, bilder. Är trafik bra? Är trafik farligt?
Jämför barns och vuxnas syn på trafiken Ta med en kamera ut på promenaden. De vuxna har i förväg tagit kort på de ställen (ca 3 ställen) som de anser vara viktiga ur trafiksynpunkt. Barnen får nu i uppdrag att ta kort på lika många ställen. Sätt sedan upp korten och diskutera varför ni valde just de platserna. Varför väljer barn och vuxna olika? Om ni vill så kan ni ta kort på samma situation för att se att barnen ser situationen annorlunda därför att de är kortare än den vuxne. Vad är det den vuxne ser?

Trafik i vardagen

  • När ni är ute på promenader, tänk på att eleverna syns bättre med reflexvästar.
  • Prata om vilken sida av gatan som är lämplig att gå på.
  • Bälte vid utflykter med buss.
  • Uppmärksamma trafiken: Ex. Vad betyder skyltarna? Det är målat på gatan, vad betyder det? Hur ska vi ta oss över vägen när det är så mycket bilar? Vad kan vi tänka på för att gå säkert?

Trafik i skolan

Observera trafiken och jobba med praktisk matte. Hur många bilar kommer det på en minut?
Addera siffrorna i registreringsnumret, vilket är dagens högsta nummer? Hur många bilar av olika färg? Var finns det många bilar? Hur många som cyklar har hjälm? och så vidare.
Sjung om trafik: exempelvis. Älgarna demonstrerar och Trafiklåten. Låt sedan eleverna själva skapa en sång som kan lära andra barn om hur vi ska göra i trafiken.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se