Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kalendarium 2021

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Digitalisering i förskola och skola har en egen kompetensutvecklingssida. Sidan hittar du här!

Maj 2021

Digital MR-frukost: Naturen tillgänglig för fler!

NÄR: 7 maj klockan 08.00 – 09.00
VAD: Tillgänglighetspriset 2020 tilldelades länets naturvårdsorganisation Hopajola som med tillgänglighetsanpassade natur- och kulturguidningar gjort det möjligt för personer med funktionsnedsättning att njuta och ta del av naturen på ett lättillgängligt sätt. Hur kan utemiljöer och kulturella sevärdheter göras tillgängliga för grupper som annars lätt blir bortglömda? Medverkande: Ankie Rauséus, verksamhetsledare och Rikard Södergren, samordnare och naturguide, Hopajola. Ing-Marie Wessén, Kommunala tillgänglighetsrådet.
VAR: Digitalt via Teams. Länk för att ansluta till mötet skickas ut efter sista anmälningsdag.
ARRANGÖR: Mänskliga rättigheter, Örebro kommun
MÅLGRUPP: Medarbetare i Örebro kommun
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här! (docx, 239 kB)

Bli vän med mattedraken!

NÄR: 7 maj klockan 9.30-11.20
VAD: Välkommen till ett webbinarium om "mattefobi" och dess konsekvenser för individer och samhälle. Forskare och praktiker belyser området med korta föreläsningar utifrån olika perspektiv.
VAR: Digitalt via Zoom
ARRANGÖR: Stiftelsen Företagsam och Sensus studieförbund
MÅLGRUPP: Pedagoger/skolledare/övrig personal med inrikting matematik i olika åldrar.
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här!


Presentation av forskningsstudie: Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration

NÄR: 10 maj klockan 9-11
VAD: Från och med höstterminen 2017 togs inga nya elever in på högstadiet i Vivalla i Örebro. I stället anvisades eleverna från området till fyra andra skolor i Örebro. Det politiska beslutet hade fattats året innan med syftet att öka måluppfyllelsen och bryta skolsegregationen. Forskare från Örebro universitet har på uppdrag av Örebro kommun studerat nedläggningen och följderna av omorganisationen av högstadiet i Vivalla.

forskningsstudien presenteras digitalt av forskarna Emma Arneback, docent i pedagogik Andreas Bergh, docent i pedagogik, Jan Jämte, lektor i samhällskunskap och Anders Trumberg, fil dr i kulturgeografi.

VAR: Online via Zoom.
ARRANGÖR: Örebro kommun och Örebro universitet
MÅLGRUPP: Ingen angiven
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Workshop - hållbar utveckling i skolan

NÄR: 12 maj klockan 15:15-17:15
VAD: Vill du tillsammans med andra hitta nya didaktiska vägar för att undervisa i hållbarhet inom ditt eller dina ämnen? Att inkludera hållbarhetsperpektiv i undervisningen är numer reglerat i styrdokumenten och det finns mängder med material och tips men hur skulle du vilja göra i ditt eller dina ämnen? Om du dessutom vill lära dig en beprövad metod för problemlösning (Design Thinking) så är det här tillfället för dig.
VAR: Via Zoom
ARRANGÖR: Örebro universitet
MÅLGRUPP: Pedagoger som undervisar om hållbarhet i sina ämnen
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer här

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

NÄR: 18 maj klockan 15:15-17
VAD: Flerspråkigt stöd för vuxna nyanlända inom Sfi. Under nätverksträffen presenteras ett praktiknära forskningsprojekt som genomförs i samarbete med ett Sfi-arbetslag. Skolhuvudmannen har anställt ett antal språkstödjare som kan minst ett av elevernas förstaspråk för att stötta deras utveckling av svenska. Projektet syftar till att undersöka vilken effekt flerspråkigt stöd har på elevers inlärningsförutsättningar genom språkstödjare i klassrummet. Resultatet av denna undersökning presenteras och diskuteras. En central fråga är därför: När och på vilka sätt kan elevernas modersmål användas som en tillgång i lärande för att främja andraspråksinlärning?

Nätverksträffen leds av Oliver St. John, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Svenska som andraspråk – Nätverksträff

NÄR: 20 maj, kl.14.45-16.45
VAD: Nätverksträff på tema utifrån nätverkets behov
VAR: Online via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Nätverksträffarna vänder sig i första hand till lärare i sva eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 100.3 kB)

Digitalt informations­möte för dig som jobbar med ungdomar

NÄR: 21 maj, kl. 7.30–8.15
VAD: "Arbetar du med ungdomar i åldern 16–20 år som av olika anledningar inte går i skolan, eller möter du elever som riskerar att inte påbörja gymnasiet efter grundskolan? Vi som arbetar i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) vill fånga upp dessa ungdomar i ett så tidigt skede som möjligt. Därför bjuder vi in till ett digitalt frukostmöte 21 maj, där vi beskriver vår verksamhet och svarar på dina frågor!"
VAR: Online via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Främst yrkeskategorier inom högstadie- och gymnasieskolornas elevhälsoteam så som kuratorer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 26 maj klockan 16:15-18
VAD: Föreläsning. Martina Norling, universitetslektor i pedagogik vid Örebro universitet föreläser om Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan. Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdighetsperspektiv. Hur kan förskolan organiseras så att alla barn får tillgång till meningsfulla språk-, läs- och skrivfrämjande lärandemiljöer? Föreläsningen handlar om hur förskolan kan skapa sådana sociala språkmiljöer och visar konkreta exempel på didaktiska val inom förskolans undervisning.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Juni 2021

Naturvetenskaplig världsbild

NÄR: 14-25 juni (vecka 23 och 24).
VAD: Fortbildningskurs riktad till gymnasielärare inom naturvetenskap.Kursens delar berör ämnesområden från Naturvetenskap 2 och ger gymnasielärare en möjlighet att använda sina kunskaper för att se vetenskap ur ett helhetsperspektiv.

Med hjälp av föreläsningar och seminarier ledda av framstående forskare och professorer vid Uppsala universitet fogar kursens delar ihop vetenskapernas pusselbitar till att skapa en helhet ­­– naturvetenskapens bidrag till vår världsbild.
VAR: Kursen sker på distans via Zoom
-Föreläsningar kl. 8.00-10.00 och seminarier kl. 15.00-17.00.
ARRANGÖR: Uppsala Universitet
MÅLGRUPP: Gymnasielärare i naturvetenskap 
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här!

Sista anmälan 15 mars

Digitala lektioners fortbildningsdagar

NÄR: 15 juni klockan 13-15:20 och 16 juni klockan 13-15
VAD: Ta del av två inspirerande eftermiddagar fyllda med nya perspektiv och fortbildning inom digital kompetens. Eventet är uppdelat i fristående block så du kan lätt välja de bitar som är relevanta för dig och din skola. Ett perfekt sätt att utöka din verktygslåda med konkreta tips, nya insikter och inspiration!
VAR: Online
ARRANGÖR: Internetstiftelsen i samarbete med SETT
MÅLGRUPP: Personal inom skola
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här!

AUGUSTi 2021

September 2021

Barnrättsdagarna

NÄR: 14-15 september
VAD: Barnrättsdagarna 2021 kommer genomföras som en digital konferens i september med livesända plenarföreläsningar och förinspelade seminarier. Temat för året är "Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa"
VAR: Online
ARRANGÖR: Barnombudsmannen och Stiftelsen allmänna barnhuset
MÅLGRUPP: Lärare, ledare och administrativa medarbetare inom förskola, grundskola och gymnasiet. 
KOSTNAD: 2600 kr ex moms

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

NÄR: 15 september klockan 15:15-17
VAD: Skriftliga praktiker i idrott och hälsa – en del av ämnet eller en utökad svenskundervisning? Anna-Maija Norberg, doktorand i svenska språket vid Örebro universitet, presenterar resultat från sin forskning om hur och varför texter används i ämnet idrott och hälsa och vad det är för texter som används. Efter presentationen inbjuds deltagarna till ett samtal om vilka konsekvenser en ökad textanvändning i idrott och hälsa har för elever, lärare, ämnet och skolan som helhet.
VAR: Du kan delta på campus eller via länk vid denna nätverksträff. Lokal/digital länk meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 22 september klockan 16:15-18
VAD: Vad är naturvetenskap och vad kan naturvetenskapsundervisning vara i förskolans praktik? Bodil Sundberg, universitetslektor i biologi och docent i Naturvetenskapernas Didaktik vid Örebro universitet, föreläser om vad naturvetenskap är och vad det kan vara i förskolans praktik. Vi får del av erfarenheter från det fleråriga projektet Förskolans möte med naturvetenskap. Vi kommer även att få del av resultat från ett annat projekt, där forskarna fokuserat på möjligheter och hinder för kontinuitet i den naturvetenskapsundervisning som barn möter i förskola och förskoleklass.
VAR: Lokal eller digitalt meddelas senare
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som jobbar inom förskolan
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 27 september klockan 15:15-17
VAD: ”Vem vill jag bli? Intresse och attityd till naturvetenskap hos iPhone-generationen”
Magnus Oskarsson är forskare vid Mittuniversitetet. Han har varit projektledare för PISA under 6 år och forskar om lärmiljöer samt elevers intressen och attityd till naturvetenskap inom ramen för ROSES – Relevance of Science Education-second. Under 2020 och 2021 genomförs en ny datainsamling i ROSES och närmare 50 länder deltar. En jämförelse mellan hur eleverna svarade 2020 och 2003 i ROSES kommer att göras.
VAR: Digitalt via Zoom
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 28 september klockan 15:15-17
VAD: Musik som personligt intresse och som ämne i skolan. Möjligheter och utmaningar? Vid denna nätverksträff medverkar Annika Danielsson, lektor i musikpedagogik och Per Abelson, adjungerad adjunkt, båda verksamma vid Musikhögskolan Örebro universitet. Per är även lärare i musik på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun. Tillsammans diskuterar vi relationen mellan ungdomars musikintresse och skolans musikundervisning.
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

oktober 2021

RUC – Skolledarnätverket

NÄR: 5 oktober, klockan 12-16
VAD: Anna Karlefjärd, tidigare lärare och utvecklingschef, idag bedömningsforskare samt engagerad i rektorsutbildningen bland annat vid Karlstads universitet bidrar med sin kompetens kring skolans styrdokument i relation till aktuell forskning både om bedömning och om skolförbättring. Nätverksträffen riktas till rektorer som i sin verksamhet hanterar bedömning och betygssättning. Vi samtalar bland annat om hur det är möjligt att arbeta med bedömning och betygssättning på ett sätt som gynnar elevers lärande och samtidigt underlättar det systematiska kvalitetsarbetet. Utgångspunkt tas i skolans styrdokument samt forskning om bedömning och skolförbättring.
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Kostnadsfritt - RUC bjuder på lunch och eftermiddagskaffe
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs - anmälan är bindande. Anmälan öppnar v 33.

Läs mer och anmäl dig här!

Framstående forskare föreläser om hållbar utveckling

NÄR: 5-6 oktober klockan 9:15-16
VAD: Skolan är viktig för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Därför erbjuder Örebro universitet en kostnadsfri tvådagarsutbildning till lärare, ledare och administratörer inom förskola, grundskola och gymnasiet.Under två heldagar, 5 och 6 oktober, kommer framstående forskare vid Örebro universitet ge en grundförståelse för vad hållbar utveckling innebär. Dagarna ingår i Högskolepedagogiskt centrums kurs Hållbar utveckling i utbildning, men den som vill kan delta kostnadsfritt under kursens inledande två dagar för att få kunskap och inspiration. 
VAR: Digitalt via Zoom
ARRANGÖR: Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, ledare och administrativa medarbetare inom förskola, grundskola och gymnasiet. 
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här!

Sista anmälan 15 augusti

RUC – Skolledarnätverket

NÄR: 14 oktober klockan 12-16
VAD: Att leda utvecklingen av verksamheten i förskola och skola på vetenskaplig grund - med exempel på praktikutvecklande/undervisningsutvecklande forskning Nätverksträffen leds av Inger Eriksson, professor och lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Efter en introducerande föreläsning öppnar vi upp för diskussioner i regionalt blandade grupper kring frågor som:

  • Vilka redskap har ni idag för att identifiera utvecklingsbehov utifrån förskolelärares/lärares upplevda utmaningar?
  • Vad är skillnaden på systematisk utveckling av den pedagogiska verksamheten/undervisningen och undervisningsutvecklande forskning/praktikutvecklande forskning?
  • Vad betyder det att verksamheten bygger på vetenskaplig grund?
  • Hur kan en undervisningsutvecklande/praktikutvecklande strategi utformas och drivas?


VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Kostnadsfritt - RUC bjuder på lunch och eftermiddagskaffe
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs - anmälan är bindande. Anmälan öppnar v 33.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 18 oktober 15:15-17
VAD: Varierande metoder och undervisningsformer i fysiska och digitala klassrum - för att arbeta med världen i klassrummet Förstelärarna Emelie Hahn och Charlotta Granath bedriver en flerfaldigt prisbelönt undervisning som utmärks av struktur och variation. De kan visa att elevernas språkliga och interkulturella kompetenser stärks samtidigt som de förbereds för ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Vi får ta del av undervisning och projekt på lokal, nationell och internationell nivå. Dessutom blir det en föreläsning med interaktiva inslag för att skapa förståelse, väcka tankar och starta en diskussion.
VAR: Digitalt via Zoom
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 34.

Läs mer och anmäl dig här!

November 2021

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 9 november klockan 15:15-17
VAD: Kooperativt lärande i musikundervisningen. Rikard Saverman, musiklärare vid Engelbrektsskolan Örebro kommun, leder nätverksträffen.
Under de senaste tre åren har Engelbrektsskolan arbetat med kollegialt lärande och kooperativt lärande med fokus på att skapa ett klassrum det alla deltar, lyssnar aktivt och bemöter varandra positivt. Kooperativt lärande är ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang och lärande. Samarbete och kunskapsutbyte elever mellan främjas i ett demokratiskt klassrum. Hur översätts detta till musikundervisning? Olika kooperativa strukturer presenteras utifrån såväl instrumentalspel som till digitalt skapande. Frågor som fysisk lärmiljö, gruppindelning, rollfördelning och positivt ömsesidigt beroende diskuteras.
VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 37, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

NÄR: 10 november klockan 15:15-17
VAD: Kan elever bli bättre på att kommunicera skriftligt i matematik? Anna Teledahl, universitetslektor vid Örebro universitet, ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet, vilket kommer att presenteras och diskuteras under nätverksträffen.

Elever skriver mycket i matematik och det de skriver använder vi lärare för att dra slutsatser om vad de kan. Därför är det viktigt hur de skriver och vad de skriver när de till exempel ska redovisa hur de löst ett problem. Om en del skriftliga redovisningar är bättre än andra måste vi lärare kunna identifiera vad som gör dem bättre och undervisa så att våra elever kan utveckla sin förmåga att kommunicera skriftligt i matematik.

Forskningsprojektet tar utgångspunkt i åk 6-9, men nätverksträffens innehåll bör vara intressant för matematiklärare oavsett elevgrupp.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Matematiklärare och skolledare som arbetar i grundskolans tidigare år, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 37, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 22 november klockan 16:15-18
VAD: Tidigt läsande och skrivande i förskolan. Hanna Thuresson, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om hur tidigt läsande och skrivande ser ut i förskolan. Utifrån hennes forskningsresultat ger hon tydliga exempel på hur yngre barn använder sociala, materiella och kroppsliga resurser när de skapar mening om läsande och skrivande. Hon vill också inspirera till en didaktisk diskussion om hur barns meningsskapande om läsande och skrivande kan vara en utgångspunkt för pedagoger i förskolan.
VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 39, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 24 november klockan 15:15-17
VAD: Samverkan för inkluderande elevhälsa. Karin Allard, universitetslektor i specialpedagogik och Charlotta Pettersson, universitetslektor i specialpedagogik vid Örebro universitet samt personal från medverkande skolor leder nätverksträffen.

Vi får del av ett praktiknära forskningsprojekt om hur elevhälsoarbetes innehåll och organisatoriska utformning ser ut vid några pilotskolor i Örebro kommun. Projektet identifierar situationer där hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete har fungerat tillfredsställande, men också situationer där det fungerar mindre bra och dilemman elevhälsan brottas med. Denna workshop tar utgångspunkt i projektets resultat och grundar sig i frågeställningar och diskussion om hur man kan arbeta strategiskt, hälsofrämjande och förebyggande kring elevhälsofrågor, för att stödja elevers lärande och möjligheter att uppnå skolans mål och kunskapskrav.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: All personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 39, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se