Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Kalendarium 2021

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Digitalisering i förskola och skola har en egen kompetensutvecklingssida. Sidan hittar du här!

Kalendariet månad för månad

Oktober

November

December

oktober 2021

Digital MR-frukost: Hedersrelaterat våld och förtryck 

NÄR: 22 oktober, klockan 07.30-08.30
VAD: Välkomna till ett samtal kring hedersrelaterat våld och förtryck! Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både män och kvinnor kan vara förövare. För att kunna motverka detta våld och förtryck är grunden att vi som yrkesverksamma, har kunskap om vad som ligger bakom. Emma Filbey kurator på centrum mot våld, Monika Boström gruppledare på mottagningsgruppen och Anna Andersson enhetschef på socialkontor Vivalla, berättar om vad hedersrelaterat våld och förtryck är, vilka konsekvenser våldet medför samt vilka möjligheter och skyldigheter vi som yrkesverksamma har att hjälpa de som är utsatta.
VAR: Digitalt via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
MÅLGRUPP: Medarbetare i Örebro kommun
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Sista anmälninsdag är onsdagen den 20 oktober. Arrangemanget filmas och kan ses i efterhand via intranätet.

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 175.4 kB. (Pdf, 175.4 kB)

Digitalt MR-forum: Funktionshinderpolitik, globalt, EU och i kommunen!

NÄR: 22 oktober, klockan 12.30-13.30 och 13.30-15.00
VAD: Kommunala Tillgänglighetsrådet bjuder in er till en föreläsning av Annika Jyrwall Åkerberg som kommer att föreläsa om Mänskliga rättigheter, FN-konventionen om personer med funktionsnedsättning och hur nationell funktionshinderpolitik implementeras i kommunal kontext.
VAR: Digitalt via Teams
ARRANGÖR: Örebro kommun, Kommunala Tillgänglighetsrådet
MÅLGRUPP: Första timmen är öppen för alla, andra timmen är fördjupning riktad till chefer på olika nivåer och förtroendevalda.
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Sista anmälninsdag är onsdagen den 20 oktober.

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 156.8 kB. (Pdf, 156.8 kB)

November 2021

Pedagogiskt ledarskap 2021

NÄR: 2-3 november
VAD: Välkommen till en livesänd digital konferens på temat pedagogiskt ledarskap med några av Sveriges bästa lärare. Du ser alla föreläsningar direkt i webbläsaren och kan även ta del av dem i efterhand.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Rova och Sjögren Psykologi AB
MÅLGRUPP: Personal och ledare inom grundskola och gymnasieskola.
KOSTNAD: 1750 kr. Mängdrabatt, vilket innebär att om du anmäler fler än två personer från samma arbetsplats, kostar den tredje och alla ytterligare digitala biljetter du köper endast 650 kr/styck.
ÖVRIGT: Notera att anmälan är bindande men inte personlig. 

Läs mer och anmäl dig här!

Lärkraft 2021

NÄR: 3 november klockan 8-16:20
VAD: Årets kompetensutvecklingsdag för Sveriges lärare. För tredje året i rad ger Gothia Kompetens Sveriges lärare möjlighet att ägna en heldag åt att fördjupa sig i klassrumspraktik och i undervisningen. Det är en dag fylld med talare som handfast delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande för lärare från grundskolan upp till och med gymnasiet.
VAR: Stockholmsmässan, Älvsjö
ARRANGÖR: Gothia kompetens
MÅLGRUPP: Lärare i grundskolan och gymnasiet
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Skolinspektionens dag 2021 - Om skolor i utsatta områden

NÄR: 9 november klockan 9-12:30
VAD: Vad kan skolan göra för barns uppväxtvillkor i utsatta områden? Var slutar skolans uppdrag? Hur stor roll har polisen och socialtjänsten? Generaldirektör Helén Ängmo hälsar välkommen till årets digitala konferens som fokuserar på utmaningar för skolor i utsatta områden. Med utgångspunkt i rapporten ”Långvarigt låga kunskapsresultat” kommer vi bland annat diskutera vikten av att huvudmän och rektorer säkrar behöriga lärare och skapar goda förutsättningar för alla elever.
VAR: Live digitalt
ARRANGÖR: Skolinspektionen
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare i grundskola och gymnasium
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 9 november klockan 15:15-17
VAD: Kooperativt lärande i musikundervisningen. Rikard Saverman, musiklärare vid Engelbrektsskolan Örebro kommun, leder nätverksträffen.
Under de senaste tre åren har Engelbrektsskolan arbetat med kollegialt lärande och kooperativt lärande med fokus på att skapa ett klassrum det alla deltar, lyssnar aktivt och bemöter varandra positivt. Kooperativt lärande är ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang och lärande. Samarbete och kunskapsutbyte elever mellan främjas i ett demokratiskt klassrum. Hur översätts detta till musikundervisning? Olika kooperativa strukturer presenteras utifrån såväl instrumentalspel som till digitalt skapande. Frågor som fysisk lärmiljö, gruppindelning, rollfördelning och positivt ömsesidigt beroende diskuteras.
VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 37, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Matematikdidaktiskt nätverk

NÄR: 10 november klockan 15:15-17
VAD: Kan elever bli bättre på att kommunicera skriftligt i matematik? Anna Teledahl, universitetslektor vid Örebro universitet, ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet, vilket kommer att presenteras och diskuteras under nätverksträffen.

Elever skriver mycket i matematik och det de skriver använder vi lärare för att dra slutsatser om vad de kan. Därför är det viktigt hur de skriver och vad de skriver när de till exempel ska redovisa hur de löst ett problem. Om en del skriftliga redovisningar är bättre än andra måste vi lärare kunna identifiera vad som gör dem bättre och undervisa så att våra elever kan utveckla sin förmåga att kommunicera skriftligt i matematik.

Forskningsprojektet tar utgångspunkt i åk 6-9, men nätverksträffens innehåll bör vara intressant för matematiklärare oavsett elevgrupp.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Matematiklärare och skolledare som arbetar i grundskolans tidigare år, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 37, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Med språket i fokus – inspirationsseminarium för fördjupade språkfrämjande insatser för barn i förskoleålder

NÄR: 15 november, klockan 13.00-16.30
VAD: Seminariet kommer belysa praktiska erfarenheter från språkscreeningen, forskning kring tal- och språkutveckling samt utmaningar och möjligheter kring språk i vardagen. Moderator Lise-Lotte Cullberg kommer att guida oss genom eftermiddagen.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Region Örebro län
MÅLGRUPP: Du som möter barn och föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet i förskoleåldern.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här! Pdf, 365.8 kB. (Pdf, 365.8 kB)

Språklärargalan 2021

NÄR: 18 november
VAD: Språklärargalan sätter ljuset på lärande exempel inom språkundervisning, ger erfarenhetsutbyte mellan språklärare och inspirerar till utveckling av språkundervisningen.
VAR: Digitalt
ARRANGÖR: Skolverket
MÅLGRUPP: Språklärare inom alla skolformer och nivåer, förutom svenska som förstaspråk.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 22 november klockan 16:15-18
VAD: Tidigt läsande och skrivande i förskolan. Hanna Thuresson, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om hur tidigt läsande och skrivande ser ut i förskolan. Utifrån hennes forskningsresultat ger hon tydliga exempel på hur yngre barn använder sociala, materiella och kroppsliga resurser när de skapar mening om läsande och skrivande. Hon vill också inspirera till en didaktisk diskussion om hur barns meningsskapande om läsande och skrivande kan vara en utgångspunkt för pedagoger i förskolan.
VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 39, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Internetdagarna 2021

NÄR: 22-23 november
VAD: Sveriges viktigaste konferens för alla som jobbar med internet, digitalisering eller digital kompetens. Ta del av unika insikter från internationella keynotetalare, nätverka med tusentals andra och djupdyk i olika temaspår. Bredda ditt digitala perspektiv med oss!
VAR: Stockholm Waterfront Congress Center 
ARRANGÖR: Internetstiftelsen
MÅLGRUPP: Personal inom förskola och skola
KOSTNAD: 800 kr exkl. moms

Läs mer och anmäl dig här!

Förebyggande och hälsofrämjande insatser som stärker elevers psykiska hälsa och lärande

NÄR: 22-23 november
VAD: Konferens och fördjupningseftermiddag. Elevhälsa och pedagogiskt arbete i samverkan kring lärande.

- Psykiska ohälsa i pandemins fotspår– vad ger den för uttryck och hur kan skolan arbeta förebyggande, stärkande och hälsofrämjande?
- Hjärnsmart och meningsfull undervisning- evidensbaserade modeller som stödjer elevers lust och vilja till utveckling och lärande
- Systematiska och konkreta metoder som främjar närvaro, förebygger och åtgärdar frånvaro – så får skolan eleverna att stanna i skolan
- Utsatthet, nakenhet och mobbing på nätet – hur möta det som sker utanför skolan men som påverkar elevernas psykiska hälsa och skolvardag
- Existentiell hälsa– långsiktigt arbete i klassrummet där lärarna är inkluderade och håller samtal Hur stödja elevers uthållighet, mentala styrka och vilja till lärande – utveckla elevers förmågor att möta vardagens utmaningar och motgångar
VAR: Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm eller som digital livesänd konferens
ARRANGÖR: Kompetento
MÅLGRUPP: Personal inom skola
KOSTNAD: 5995 kr, konferens och temaeftermiddag 6995 kr.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 24 november klockan 15:15-17
VAD: Samverkan för inkluderande elevhälsa. Karin Allard, universitetslektor i specialpedagogik och Charlotta Pettersson, universitetslektor i specialpedagogik vid Örebro universitet samt personal från medverkande skolor leder nätverksträffen.

Vi får del av ett praktiknära forskningsprojekt om hur elevhälsoarbetes innehåll och organisatoriska utformning ser ut vid några pilotskolor i Örebro kommun. Projektet identifierar situationer där hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete har fungerat tillfredsställande, men också situationer där det fungerar mindre bra och dilemman elevhälsan brottas med. Denna workshop tar utgångspunkt i projektets resultat och grundar sig i frågeställningar och diskussion om hur man kan arbeta strategiskt, hälsofrämjande och förebyggande kring elevhälsofrågor, för att stödja elevers lärande och möjligheter att uppnå skolans mål och kunskapskrav.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: All personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning 
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 39, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

December 2021

RUC – Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 1 december klockan 15:15-17
VAD: Nätverksträff. Allt kretsar kring en sten i
vattnet…Mårten Persson, Örebro kommun och David Tverling, Naturskyddsföreningen i Örebro.

Mårten delar med sig av sina erfarenheter av aktiv naturvård inom ramen för ordinarie kurser på gymnasieskolan. Inte minst hur man bär sig åt för att söka pengar för liknande aktiviteter. Tankar och idéer går lätt att överföra till grundskolans senare år.

Med statliga pengar via länsstyrelsen har de avslutat ett tredje år med att renaturera vattendrag i Kilsbergen. Ett pågående projekt är inventering av flodpärlmussla. Med extern finansiering har de utrustats med vadarstövlar, vattenkikare, spett och spadar. De har ett nära samarbete med Naturskyddsföreningen lokalt och får expertråd från Länsstyrelsen. Vid sin sida har de hela tiden inhyrda konsulter som kunskapskällor, inspiratörer och som dessutom ser till att allt går rätt till.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT:

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Idrottsdidaktiskt nätverk

NÄR: 14 december klockan 15:15-17
VAD: En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa. Nätverksträffen leds av Alva Appelgren, fil.dr., forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet och Karin Fröding, fil.dr., biträdande projektledare från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Skolforskningsinstitutet och SPSM har i ett samarbete tagit fram översikten En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel.

VAR: Lokal meddelas cirka en vecka före träffen
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 42, vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Språkdidaktiskt nätverk

NÄR: 15 december klockan 15:15-17
VAD: Språkideologier i text och rum på högstadiet: Om att underlätta för svensklärare att systematiskt reflektera kring språk

Anders Björkvall, Eric Borgström och Daroon Yassin Falk från svenska språket vid Örebro universitet presenterar några huvudresultat från ett praktiknära forskningsprojekt om språkideologier i svenskämnets texter och rum på högstadiet. Språkideologier är idéer och tankar om vad språk är eller kan vara, och projektet undersöker hur dessa uttrycks medvetet eller omedvetet genom läromedel, klassrumsdesign och andra texter och artefakter. Exempelvis analyseras PowerPoint-presentationer om språkhistoria, flerspråkighet och poesi liksom lärobokstexter utifrån hur de presenterar vad språk kan vara. Projektet har sin vetenskapliga grund i socialsemiotiken liksom i teorier om språkideologi. Metodiskt har vi inspirerats av socialsemiotisk etnografi där texter alltid analyseras i relation till de (i detta fall språkdidaktiska) praktiker som de är en del av.

Utifrån resultaten av projektet vill vi nu bjuda in intresserade språklärare till vidare samarbete om modeller för lärarreflektioner om språkideologi och egen undervisningspraktik. Utarbetandet och utprovningen av dessa modeller kommer att ske under 2022.

Välkomna till en nätverksträff som delvis består av presentation och delvis deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper om framtida samarbetsmöjligheter!

VAR: Lokal/digital länk meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, studiehandledare, skolledare med intresse för språkdidaktiska frågor.
KOSTNAD: Kostnadsfritt
ÖVRIGT: Vi bjuder på kaffe.

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se