På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kalendarium 2020/2021

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Kompetensutveckling digitalisering i förskola och skola har ett eget kalendarium där du bland annat hittar utbildningarna i Office 365. Sidan hittar du här!

OKTOBER 2020

Mänskliga rättighetsdagar i Örebro

NÄR: 20-24 oktober
VAD: Syftet med Mänskliga Rättighetsdagarna är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras. Det blir dagar fyllda av aktiviteter runt om i Örebro där vi tillsammans lyfter frågor som berör människors rättigheter. Program för dagarna publiceras i september/oktober.
VAR: Örebro
ARRANGÖR: Civilsamhället och Örebro kommun
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare och andra intresserade av dessa frågor
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer här

Ny som lärare

NÄR: 22-23 oktober, klockan 9.20-16
VAD: Konferens
VAR: Stockholm, Näringslivets hus
ARRANGÖR: Skolporten
MÅLGRUPP: Nyblivna pedagoger
KOSTNAD: 3495 kr

Läs mer och anmäl dig här

Regional skolkonferens 28 oktober Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

NÄR: 28 oktober 2020, kl. 09.00-16.00
VAD: Lärarutbildningen vid Örebro universitet inbjuder pedagogisk personal och rektorer inom förskola och skola, verksamhetschefer, skolchefer och skolpolitiker till en regional skolkonferens 28 oktober 2020 på temat Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Konferensen innehåller presentation av regeringens försöksverksamhet med praktiknära forskning, föreläsning om beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, presentationer av pågående regionala praktiknära forskningsprojekt, samtal med forskare om deltagande i forskningsprojekt, AI-workshop och presentation av förskollärarstudenters självständiga arbeten.
VAR: Digital konferens via Zoom
ARRANGÖR: Örebro universitet
MÅLGRUPP: Pedagogisk personal och rektorer inom förskola och skola, verksamhetschefer, skolchefer och skolpolitiker
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Barnrättsdagarna

NÄR: 23-24 november
VAD: Konferens fylld med workshops, seminarier och föreläsningar
med temat "Varje barns rätt till utveckling"
VAR: Conventum kongress, Örebro
ARRANGÖR: Barnombudsmannen och Stiftelsen allmänna barnhuset
MÅLGRUPP: Verksamma inom förskola och skola
KOSTNAD: Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna 2020 är 2 600 kr ex. moms.
Fika och lunch ingår båda dagarna samt kvällsmingel med mat den första kvällen.

Läs mer och anmäl dig här!

Föreläsning med Anna Tebelius Bodin

NÄR: Tisdagen den 27 oktober klockan 8:30-12
VAD: Digital föreläsningsdag för Örebro kommuns gymnasielärare
VAR: Digital föreläsning. Länken erhålls vid anmälan
ARRANGÖR: Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA)
MÅLGRUPP: Gymnasielärare Örebro kommun (Kommunal huvudman)
KOSTNAD: Gratis

Länk till anmälan får du av din rektor.

nOVEMBER 2020

RUC – Nätverksträff för Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 2 november 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk. Temat för nätverksträffen är Skolmaten som en värdeladdad utbildningsfråga / Hur kan vi ”undervisa om kött”? inleds med två kortare föreläsningar. (1) Nicklas Lindgren, doktorand i pedagogik vid Örebro universitet: Vi får del av forskningsresultat om hur en grön omställning av skolmat, i form av vegetarisk och vegansk mat, blev såväl en politisk, miljömoralisk och genusfråga som väckte starka känslor och konflikter bland eleverna. Hur skulle lärare/skolpersonal kunna ”undervisa om kött” och vilka eventuella möjligheter/fallgropar kan ett sådant undervisningsinnehåll få? (2) Joakim Norberg, universitetslektor i psykologi vid Örebro universitet: Hur kan skolan och den pedagogiska verksamheten arbeta med att motivera ungdomar till att göra hållbara val? Psykologisk forskning om motivation kan integreras med pedagogiska aktiviteter, vilket här exemplifieras med vegetarisk skolmat.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 10 november 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens andra nätverksträff för Musikdidaktiskt nätverk. Hur påverkar olika normer musikundervisningen? Nätverksträffen leds av Sam De Boise, universitetslektor och Martin Junstrand, universitetsadjunkt, båda verksamma vid Musikhögskolan Örebro universitet. De ger en introduktion till normer, normmedvetenhet och normkritisk pedagogik som begrepp och praktik. Tillsammans diskuterar vi sedan hur vi kan arbeta med att synliggöra och utmana begränsande normer i musikklassrummet i en strävan mot mer inkluderande arbetssätt. Vi ställer oss frågan: vad kan ett normmedvetet eller normkritiskt förhållningssätt innebära just i musikklassrummet?
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 11 november 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens andra nätverksträff för Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk. Magnus Engwall, professor vid Örebro universitet, leder nätverksträffen på temat Detektivarbetet med att hitta miljögifter - exempel från forskningsprofilen EnForce. Det moderna samhället producerar 10 000-tals olika kemikalier i mycket stora mängder. Dessutom orsakar människans verksamhet oavsiktligt bildade kemikalier som sprids till miljön. Sammantaget finns det över 100 000 kemikalier som vi potentiellt kan bli exponerade för. Kemikalier som vi idag saknar mycket kunskap om gällande förekomst, spridning och risker för hälsa och miljö. Tre grupper av miljögifter som forskningsprofilen EnForce fokuserar på är perflourerade ämnnen (PFAS), polycykliska kolväten (PAC) och plast. PFAS och PAC-grupperna innehåller tusentals kemiska ämnen och inom EnForce försöker vi utveckla nya metoder för att hitta de giftigaste av dessa ämnen, och förstå deras källor, spridningsvägar och risker. Det handlar om ett detektivarbete med tusentals små nålar i en stor höstack. Vid nätverksträffen kommer Magnus att berätta om denna spännande upptäcktsresa i kemins värld.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Kunskapsdag om ungdomars beteende, relationer och hälsa

NÄR: 19 november 2020, kl. 9.15-12.00 och 13.15-16.00
VAD: Förebyggande enheten har glädjen att erbjuda en lärorik dag med forskaren Sabina Kapetanovic från Högskolan Väst! Fokus under dagen kommer vara ungdomars vardag och hälsa under coronapandemin
samt risk- och skyddsfaktorer i ungdomars utveckling.
VAR: Lokal Rex på City Konferenscenter, Klostergatan 23 i Örebro. Du kan också delta digitalt, via länk som skickas till dig några dagar innan föreläsningen.
ARRANGÖR: Förebyggande enheten, Örebro kommun
MÅLGRUPP: Kunskapsdagen vänder sig till dig som har kontakt med barn, unga och anhöriga och har fokus på ungas mående, särskilt i coronapandemin.
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 211.4 kB)

Internetdagarna 2020

NÄR: 23-24 november
VAD: Konferens fylld med internationella toppföreläsare, nätverkande, workshops och nya insikter
VAR: Stockholm Waterfront
ARRANGÖR: Internetstiftelsen
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare - Älskar du, precis som vi, internet och vill ta din kunskap om digitaliseringens påverkan på samhället till nästa nivå? 
KOSTNAD: Presenteras senare

Läs mer här

RUC – Nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 2 december 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

DECEMBER 2020

RUC – Nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 2 december 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk. Skolmåltiden – en specialpedagogisk fråga? Nätverksträffen leds av Ann-Sofie Larsson, specialpedagog i Laxå kommun och Charlotta Pettersson, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Örebro universitet. Ann-Sofie har en bakgrund som lärare i åk 1-6 och har jobbat som förstelärare inom allmändidaktik och systematiskt kvalitetsarbete. Charlotta har tidigare arbetat som samordnare av elevhälsofrågor på kommunal nivå och nationell nivå samt inom Specialpedagogiska skolmyndigheten som forsknings- och utvecklingssamordnare. Gemensamt arbetar de i ett treårigt interventionsprojekt om Skolmåltiden som pedagogiskt redskap. Där har de ett särskilt fokus på skolmåltidens specialpedagogiska dimensioner. Frågor om hur är det möjligt att använda skolmaten och skolmåltidssituationen som ett specialpedagogiskt redskap i arbete med elever i behov av olika typer av stöd har varit i fokus i deras arbete. Det har undersökts genom forskningscirklar, deltagande observationer och intervjuer med elevhälsopersonal, elever och lärare. Denna workshop tar utgångspunkt i projektets resultat och grundar sig i frågeställningar och diskussion om hur man kan arbeta specialpedagogiskt strategiskt och hälsofrämjande kring skolmaten och skolmåltidssituationen, som ett sätt att stödja elevers lärande och möjligheter att uppnå skolans mål och kunskapskrav.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Skolledarnätverket

NÄR: 7 december 2020, kl. 12.00-16.00
VAD: Höstens andra nätverksträff för Skolledarnätverket. I elevers öden hittar vi våra systemfel. Nätverksträffen leds av Martina Augustsson, samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret i Karlskoga kommun och Lena Öijen, utbildningsstrateg/vetenskapligt stöd i Karlskoga kommun. Lena arbetar även deltid som adjungerad lektor inom Örebro universitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning. Elever med problematisk skolfrånvaro är en komplex situation som skolledare och elever dagligen har att hantera. Utifrån rapporten Progression02 vill vi under detta seminarietillfälle sätta fokus på skolledares styrning och ledning utifrån elevers syn på sin skolgång, men även hur vi kan använda elevers röster för att få syn på våra egna systemfel. Vi kommer varva korta inspel från oss med gemensamma samtal i mindre och större grupperingar.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Idrottsdidaktiskt nätverk

NÄR: 8 december 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Idrottsdidaktiskt nätverk. Föreläsning och gemensam diskussion: Marie Öhman, professor vid Örebro universitet, Ida-Lie Heljeberg, lärarstudent vid Örebro universitet, Maria Wahlström och Lisa Broadley, idrottslärare Alléskolan i Hallsberg leder nätverksträffen på temat ”Från fötter till betyg” - Nyanlända flickors rörelseförståelse och deltagande i skolämnet idrott och hälsa. Under nätverksträffen kommer ett praktiknära forskningsprojekt att presenteras, där möjligheter och utmaningar i samarbetet mellan universitet och skola diskuteras. Det handlar om mötet mellan forskning och lärares beprövade erfarenhet där behov och utmaningar som lärare möter i anslutning till undervisningen ligger till grund för forskningen. Projektet tar sin utgångspunkt i att många gymnasieskolor står inför det faktum att det varje år kommer många nyanlända elever. Lärare i skolämnet Idrott och hälsa har uppmärksammat att nyanlända flickor är en särskilt utsatt grupp när det gäller tidigare erfarenheter av rörelseförmågor och grundmotoriska färdigheter. Det innebär att flickorna avstår från aktivt deltagande på idrottslektionerna, vilket i sin tur leder till att de inte klarar kunskapskraven. Projektet avser att dels bidra med kunskaper om hur undervisningen kan utvecklas i syfte att främja elevers utveckling och lärande, dels bidra med kunskaper inom forskningsfältet där nyanlända flickors fysiska förmågor inte tidigare har uppmärksammats.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020

Publicerad: 3 november 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se