På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kalendarium 2020/2021

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det!

Kompetensutveckling digitalisering i förskola och skola har ett eget kalendarium där du bland annat hittar utbildningarna i office 365. Sidan hittar du här!

aUGUSTI 2020

Introduktionskurs i utomhuspedagogik årskurs F-6

NÄR: Tisdagen den 11/8 kl. 9 – 16
VAD: Kurs för pedagogger. Innehåll: Praktiska utomhusövningar inom olika ämnesområden bland annat matematik,språk och
biologi. Praktiska tips kring hur man undervisar och har aktiviteter med en skolklass ute och hur man kan bygga upp en utomhuspedagogisk verksamhet så att det inte blir för krångligt att gå ut. Finns det någon vits med att gå ut? Vi avslutar med en diskussion och redovisar forskning kring vad naturkontakt och utomhuspedagogik bidrar med i barnens/elevernas utveckling och lärande.
VAR: Örebro naturskola
ARRANGÖR: Örebro naturskola
MÅLGRUPP: Pedagogoger som arbetar mot F-6
KOSTNAD: Självkostnadspris 500 kr – förfika och lunch på Naturens hus samt valfri bok ur Naturskoleföreningens bokserie Att lära in ute (se www.outdoorteaching.com för mer info) För deltagare från andra kommuner än Örebro är kostnaden 1000 kr.

Läs mer och anmäl dig här!

sEPTEMBER 2020

RUC – Nätverksträff för Förskoledidaktiskt nätverk

NÄR: 7 september 2020, kl. 16.15-18.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Förskoledidaktiskt nätverk. Denna workshop grundar sig i ny forskning kring svenska teckenspråkiga miljöer, men även erfarenheter kring tvåspråkig verksamhet i förskolan och att bemöta döva vårdnadshavare. Många frågetecken kring barn i behov av teckenspråk belyses, men även det pedagogiska förhållningssättet gentemot visuell kommunikation diskuteras. Hur kan arbetssätt i förskolan inkludera alla barn oavsett språk? Vilka barn handlar det egentligen om? Innebär CI (cochleaimplantat) och hörapparat att man hör? Är svenskt teckenspråk detsamma som TAKK (alternativ kompletterande kommunikation)? Vad säger läroplanen?
VAR: Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 10 september 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Musik som personligt intresse och som ämne i skolan. Möjligheter och utmaningar?
Vid denna nätverksträff medverkar Annika Danielsson, lektor i musikpedagogik och Per Abelson, adjungerad adjunkt, båda verksamma vid Musikhögskolan Örebro universitet. Per är även lärare i musik på Västra Engelbrektsskolan i Örebro kommun. Tillsammans diskuterar vi relationen mellan ungdomars musikintresse och skolans musikundervisning.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 15 september 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk. Susanne Enghag, kemilärare vid Möckelngymnasiet i Karlskoga/Degerfors kommuner leder nätverksträffen på temat Laborationer i naturvetenskapliga ämnen. Vi diskuterar hur man kan nå målen i de praktiska delarna i läroplanen, genomför ett utbyte av laborationer mellan deltagarna (vi delar 2-3 laborationer) samt diskuterar förväntningar på universitetsstudenter i praktiskt kunnande och rapportskrivning. I det sistnämnda deltar Thanh Wang, universitetslektor vid Örebro universitet.
VAR: Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Nätverksträffen vänder sig till lärare i samtliga naturvetenskapliga ämnen, men vi använder kemiämnet i gymnasiet som case. Även om nätverksträffen fokuseras på övergången mellan gymnasiet och universitet, tror vi att nätverksträffen även kan vara relevant för lärare på högstadiet.
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Barn- och elevhälsa: Träff kring utredningar inom förskola och skola

NÄR: 17 eller 18 september 2020
VAD: Träff kring utredningar inom förskola och skola
VAR: Vi återkommer om lokal. Om restriktioner gällande fysiska träffar fortfarande gäller kommer träffen att genomföras på Teams.
ARRANGÖR: Förvaltning förskola och skola, Örebro kommun
MÅLGRUPP: Rektorer och samtliga professioner inom FHT/EHT
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 168.7 kB)

Ledarutbildning i Vägledande samspel-ICDP

NÄR: 18/9; 9/10; 6/11; 27/11; 11/12. Tid: Alla utbildningstillfällen är på fredag förmiddag, klockan 8.30-12.00.
VAD: Ledarutbildning
VAR: Lokal ej bestämt
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Rektorer i förskola och skola samt verksamhetschefer inom kommunala verksamheter.
KOSTNAD: Kostnadsfritt.
ÖVRIGT: Beroende på pandemins utveckling kan introduktionen flyttas till den 18 september.

Anmälan är stängd. Vid frågor kontakta: Lilian Berggren lilian.berggren@orebro.se

RUC – Nätverksträff för Språkdidaktiskt nätverk

NÄR: 21 september 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Språkdidaktiskt nätverk. Hur stärker du elevers informationssökning och akademiska skrivande inför universitetet? I denna föreläsning får du som lärare tips och råd för att underlätta övergången från att vara elev till att bli student. Hur utbildar du dina elever i informationssökning och akademiskt skrivande? Här får du användbara tips på öppna resurser, hur du och dina elever kan söka i dem och en insyn i vad universitetet förväntar sig av dina elevers första akademiska texter. Vi kommer även att beröra problematiken kring käll- och sökkritik, plagiering och fusk. Nätverksträffen leds av Åsa Arvidsson och Maria Axinge. Åsa arbetar som kontaktbibliotekarie och Maria arbetar som skrivhandledare på Örebro universitetsbibliotek. De handleder studenter, forskare och universitetslärare i informationssökning och akademiskt skrivande.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Europeiska språkdagen

NÄR: 26 september
VAD: Dag som lyfter fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt.
VAR: Runt om på Sveriges förskolor och skolor
ARRANGÖR: Europeiska språkrådet

Läs mer här

Vi vill gärna komma i kontakt med någon förskola eller skola som ska uppmärksamma den europeiska språkdagen. Hör av er så kommer vi ut och gör reportage!

OKTOBER 2020

Mångkulturell förskola

NÄR: 6 oktober 2020
VAD: Utbildningsdag om den mångkulturella förskolan
VAR: Bonnier Conference Center, Stockholm
ARRANGÖR: Integrationsforum
MÅLGRUPP: Olika yrkesgrupper inom förskolan.
– Förskolechefer & huvudmän
– Förskollärare & barnskötare
– Utvecklingsledare & metodutvecklare
– Modersmålslärare
– Ansvariga för nyanlända och administrativa funktioner
KOSTNAD: 4990 kr
Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Skolledarnätverket

NÄR: 8 oktober 2020, kl. 12.00-16.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Skolledarnätverket. Mats Lundmark, professor i kulturgeografi och Ann Öhman Sandberg, universitetslektor i pedagogik, båda verksamma vid Örebro universitet, föreläser på temat Lärares rörlighet i det nya skollandskapet. Utvecklingen inom den svenska skolan har sedan en längre tid varit i fokus för både debattörer och forskare. Framför allt har intresset riktats mot frågor kring elevernas prestationer, friskolornas roll, det fria skolvalets effekter och olika strategier för att minska skolsegregationen. När det gäller lärarna har intresset framför allt kretsat kring lärarutbildningens utformning och kvalitet, och lärarnas arbetssituation i klassrummet. Vi vet däremot betydligt mindre om hur lärarnas arbetsmarknad fungerar och hur lärare rör sig mellan olika arbetsplatser i det nya skollandskapet. Det projekt som presenteras här handlar om lärarnas rörlighet på arbetsmarknaden och deras attityder till rörlighet, anställningsvillkor och skolor av olika typ. Projektet riktas mot lärare inom både förskola och grundskola. Projektet bygger på två typer av studier; dels analyser av en individdatabas med data från SCB, dels på ett antal intervjuer med lärare och skolledare på olika skolor i Örebro kommun.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Matematikdidaktiskt nätverk

NÄR: 13 oktober 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Matematikdidaktiskt nätverk. Anette Bagger, biträdande lektor vid Örebro universitet, föreläser om Matematikängslan och provångest. I denna föreläsning kommer matematik och provängslan att behandlas. Dessa fenomen sätts i relation till med elevers identitetsutveckling i matematik och skolans uppdrag att stödja elever att få tillgång till matematiken och en god matematikutveckling. Föreläsningen bygger på Anettes avhandling där hon intervjuat elever i det tredje skolåret. Är man medveten om resultatet i avhandlingen och förstår hur matematik och provängslan utvecklar sig över åren och i alla åldrar, kan resultatet vara relevant för alla matematiklärare oavsett i vilka årskurser Anette Bagger, biträdande lektor vid Örebro universitet, föreläser om Matematikängslan och provångest. I denna föreläsning kommer matematik och provängslan att behandlas. Dessa fenomen sätts i relation till med elevers identitetsutveckling i matematik och skolans uppdrag att stödja elever att få tillgång till matematiken och en god matematikutveckling. Föreläsningen bygger på Anettes avhandling där hon intervjuat elever i det tredje skolåret. Är man medveten om resultatet i avhandlingen och förstår hur matematik och provängslan utvecklar sig över åren och i alla åldrar, kan resultatet vara relevant för alla matematiklärare oavsett i vilka årskurser man undervisar man undervisar.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Mänskliga rättighetsdagar i Örebro

NÄR: 20-24 oktober
VAD: Syftet med Mänskliga Rättighetsdagarna är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras. Det blir dagar fyllda av aktiviteter runt om i Örebro där vi tillsammans lyfter frågor som berör människors rättigheter. Program för dagarna publiceras i september/oktober.
VAR: Örebro
ARRANGÖR: Civilsamhället och Örebro kommun
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare och andra intresserade av dessa frågor
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer här

Lärkraft 2020

NÄR: 21 oktober
VAD: Konferens med temat: Likvärdighet, demokrati och bildning
VAR: City Conference Centre, Stockholm
ARRANGÖR: Gothia fort bildning och Lärarnas Riksförbund
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare på högstadiet och gymnasiet
KOSTNAD: 899 kr. Vid 10 eller fler deltagare: 699 kr. Medlemmar i Lärarnas Riksförbund: 645 kr. Moms tillkommer.

Frukostsmörgås, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Läs mer och anmäl dig här!

Ny som lärare

NÄR: 22-23 oktober, klockan 9.20-16
VAD: Konferens
VAR: Stockholm, Näringslivets hus
ARRANGÖR: Skolporten
MÅLGRUPP: Nyblivna pedagoger
KOSTNAD: 3495 kr

Läs mer och anmäl dig här

Barnrättsdagarna

NÄR: 23-24 november
VAD: Konferens fylld med workshops, seminarier och föreläsningar
med temat "Varje barns rätt till utveckling"
VAR: Conventum kongress, Örebro
ARRANGÖR: Barnombudsmannen och Stiftelsen allmänna barnhuset
MÅLGRUPP: Verksamma inom förskola och skola
KOSTNAD: Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna 2020 är 2 600 kr ex. moms.
Fika och lunch ingår båda dagarna samt kvällsmingel med mat den första kvällen.

Läs mer och anmäl dig här!

Internetdagarna 2020

NÄR: 23-24 november
VAD: Konferens fylld med internationella toppföreläsare, nätverkande, workshops och nya insikter
VAR: Stockholm Waterfront
ARRANGÖR: Internetstiftelsen
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare - Älskar du, precis som vi, internet och vill ta din kunskap om digitaliseringens påverkan på samhället till nästa nivå? 
KOSTNAD: Presenteras senare

Läs mer här

nOVEMBER 2020

RUC – Nätverksträff för Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 2 november 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk. Temat för nätverksträffen är Skolmaten som en värdeladdad utbildningsfråga / Hur kan vi ”undervisa om kött”? inleds med två kortare föreläsningar. (1) Nicklas Lindgren, doktorand i pedagogik vid Örebro universitet: Vi får del av forskningsresultat om hur en grön omställning av skolmat, i form av vegetarisk och vegansk mat, blev såväl en politisk, miljömoralisk och genusfråga som väckte starka känslor och konflikter bland eleverna. Hur skulle lärare/skolpersonal kunna ”undervisa om kött” och vilka eventuella möjligheter/fallgropar kan ett sådant undervisningsinnehåll få? (2) Joakim Norberg, universitetslektor i psykologi vid Örebro universitet: Hur kan skolan och den pedagogiska verksamheten arbeta med att motivera ungdomar till att göra hållbara val? Psykologisk forskning om motivation kan integreras med pedagogiska aktiviteter, vilket här exemplifieras med vegetarisk skolmat.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Musikdidaktiskt nätverk

NÄR: 10 november 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens andra nätverksträff för Musikdidaktiskt nätverk. Hur påverkar olika normer musikundervisningen? Nätverksträffen leds av Sam De Boise, universitetslektor och Martin Junstrand, universitetsadjunkt, båda verksamma vid Musikhögskolan Örebro universitet. De ger en introduktion till normer, normmedvetenhet och normkritisk pedagogik som begrepp och praktik. Tillsammans diskuterar vi sedan hur vi kan arbeta med att synliggöra och utmana begränsande normer i musikklassrummet i en strävan mot mer inkluderande arbetssätt. Vi ställer oss frågan: vad kan ett normmedvetet eller normkritiskt förhållningssätt innebära just i musikklassrummet?
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Musiklärare i grund- och gymnasieskolan, skolledare, lärarutbildare och forskare inom musikdidaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

NÄR: 11 november 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens andra nätverksträff för Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk. Magnus Engwall, professor vid Örebro universitet, leder nätverksträffen på temat Detektivarbetet med att hitta miljögifter - exempel från forskningsprofilen EnForce. Det moderna samhället producerar 10 000-tals olika kemikalier i mycket stora mängder. Dessutom orsakar människans verksamhet oavsiktligt bildade kemikalier som sprids till miljön. Sammantaget finns det över 100 000 kemikalier som vi potentiellt kan bli exponerade för. Kemikalier som vi idag saknar mycket kunskap om gällande förekomst, spridning och risker för hälsa och miljö. Tre grupper av miljögifter som forskningsprofilen EnForce fokuserar på är perflourerade ämnnen (PFAS), polycykliska kolväten (PAC) och plast. PFAS och PAC-grupperna innehåller tusentals kemiska ämnen och inom EnForce försöker vi utveckla nya metoder för att hitta de giftigaste av dessa ämnen, och förstå deras källor, spridningsvägar och risker. Det handlar om ett detektivarbete med tusentals små nålar i en stor höstack. Vid nätverksträffen kommer Magnus att berätta om denna spännande upptäcktsresa i kemins värld.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 2 december 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Du som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

DECEMBER 2020

RUC – Nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk

NÄR: 2 december 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Specialpedagogiskt nätverk. Skolmåltiden – en specialpedagogisk fråga? Nätverksträffen leds av Ann-Sofie Larsson, specialpedagog i Laxå kommun och Charlotta Pettersson, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Örebro universitet. Ann-Sofie har en bakgrund som lärare i åk 1-6 och har jobbat som förstelärare inom allmändidaktik och systematiskt kvalitetsarbete. Charlotta har tidigare arbetat som samordnare av elevhälsofrågor på kommunal nivå och nationell nivå samt inom Specialpedagogiska skolmyndigheten som forsknings- och utvecklingssamordnare. Gemensamt arbetar de i ett treårigt interventionsprojekt om Skolmåltiden som pedagogiskt redskap. Där har de ett särskilt fokus på skolmåltidens specialpedagogiska dimensioner. Frågor om hur är det möjligt att använda skolmaten och skolmåltidssituationen som ett specialpedagogiskt redskap i arbete med elever i behov av olika typer av stöd har varit i fokus i deras arbete. Det har undersökts genom forskningscirklar, deltagande observationer och intervjuer med elevhälsopersonal, elever och lärare. Denna workshop tar utgångspunkt i projektets resultat och grundar sig i frågeställningar och diskussion om hur man kan arbeta specialpedagogiskt strategiskt och hälsofrämjande kring skolmaten och skolmåltidssituationen, som ett sätt att stödja elevers lärande och möjligheter att uppnå skolans mål och kunskapskrav.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Skolledarnätverket

NÄR: 7 december 2020, kl. 12.00-16.00
VAD: Höstens andra nätverksträff för Skolledarnätverket. I elevers öden hittar vi våra systemfel. Nätverksträffen leds av Martina Augustsson, samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret i Karlskoga kommun och Lena Öijen, utbildningsstrateg/vetenskapligt stöd i Karlskoga kommun. Lena arbetar även deltid som adjungerad lektor inom Örebro universitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning. Elever med problematisk skolfrånvaro är en komplex situation som skolledare och elever dagligen har att hantera. Utifrån rapporten Progression02 vill vi under detta seminarietillfälle sätta fokus på skolledares styrning och ledning utifrån elevers syn på sin skolgång, men även hur vi kan använda elevers röster för att få syn på våra egna systemfel. Vi kommer varva korta inspel från oss med gemensamma samtal i mindre och större grupperingar.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Rektorer
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

RUC – Nätverksträff för Idrottsdidaktiskt nätverk

NÄR: 8 december 2020, kl. 15.15-17.00
VAD: Höstens första nätverksträff för Idrottsdidaktiskt nätverk. Föreläsning och gemensam diskussion: Marie Öhman, professor vid Örebro universitet, Ida-Lie Heljeberg, lärarstudent vid Örebro universitet, Maria Wahlström och Lisa Broadley, idrottslärare Alléskolan i Hallsberg leder nätverksträffen på temat ”Från fötter till betyg” - Nyanlända flickors rörelseförståelse och deltagande i skolämnet idrott och hälsa. Under nätverksträffen kommer ett praktiknära forskningsprojekt att presenteras, där möjligheter och utmaningar i samarbetet mellan universitet och skola diskuteras. Det handlar om mötet mellan forskning och lärares beprövade erfarenhet där behov och utmaningar som lärare möter i anslutning till undervisningen ligger till grund för forskningen. Projektet tar sin utgångspunkt i att många gymnasieskolor står inför det faktum att det varje år kommer många nyanlända elever. Lärare i skolämnet Idrott och hälsa har uppmärksammat att nyanlända flickor är en särskilt utsatt grupp när det gäller tidigare erfarenheter av rörelseförmågor och grundmotoriska färdigheter. Det innebär att flickorna avstår från aktivt deltagande på idrottslektionerna, vilket i sin tur leder till att de inte klarar kunskapskraven. Projektet avser att dels bidra med kunskaper om hur undervisningen kan utvecklas i syfte att främja elevers utveckling och lärande, dels bidra med kunskaper inom forskningsfältet där nyanlända flickors fysiska förmågor inte tidigare har uppmärksammats.
VAR: Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.
ARRANGÖR: RUC Regionalt utvecklingscentrum, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska
KOSTNAD: Gratis

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad: 23 juli 2020

Publicerad: 3 november 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se