Gå till innehåll

Trafiken i praktiken årskurs 2-3

Trafik i skolan: Här hittar du lektionsupplägg för årskurs 2-3. Bakom materialet står Örebro kommuns trafikingenjörer.

Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete

Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhetsarbetet ska ge någon effekt så bör det finnas med som ett inslag i vardagen. Vi är
medvetna om att det inte är lätt att hitta ett bra sätt att få in det naturligt i undervisningen, så
därför ger vi här några tips på hur ni kan använda trafiken som ett tema i vardagen. Kanske som
ett avsnitt i något ämne eller som värderingsövningar och intressanta diskussionsunderlag.
Trafiken är något som alltid är närvarande i elevernas vardag, därför kan du som pedagog alltid
starta vid elevernas egna upplevelser. Det kan förankra de kunskaper som ni ändå arbetar med i
skolan och vara ett tillfälle för eleverna att ha inflytande över sin egen situation.

Förutsättningar för elever i årskurs 2–3

Barn uppfattar trafiken på ett annat sätt än vuxna, och har andra förutsättningar att lära sig om
säkerhet i trafiken.

Barn saknar erfarenhet och förmåga att överblicka en situation. Trafikskyltar, vägmärken och
trafikregler är svåra att förstå och barn har inte lika lätt att lära sig som äldre barn och vuxna har.
Även om barn har lärt sig att korsa en gata har de inte lika lätt att applicera denna kunskap när de korsar en annan gata.

Eleverna i denna ålder ska inte röra sig själva i trafiken, men de flesta börjar använda sin cykel
som transportmedel. Vi fortsätter att lära oss om trafiken, men även att göra roliga övningar med
cykeln förbereder eleverna på mötet med trafiken. Praktiska övningar.

Närmiljö

Vilka trafikregler kommer eleverna i kontakt med längs sin skolväg? Finns det platser som kräver
ett större eget ansvar? Låt eleverna studera sin skolväg och genom karta eller promenad beskriva detta för sina kompisar.

Hållbart resande

Hur tar eleverna sig till och från skolan? Jämför gärna med när de gick i åk 1. Gör ett träd. Löven
på träden är elevernas resvanor, de som transporteras på samma sätt har samma färg. På vilka sätt kan man ta sig till skolan, bestäm en färg för varje sätt. Eleverna kan välja den färgen som symboliserar hur de tog sig till skolan idag. Eleverna kan sedan berätta för varandra om vad som är bra med just det sättet de valde. Finns det något som inte är bra? Kan eleverna tänka sig att de skulle kunna ta något annat löv någon annan dag? Varför? Eleverna får sätta upp dagens transportsätt på trädet. Detta kan vara en övning som fortgår. Pedagogen kan då ha i åtanke om skolan har något mål som just gäller transporter till och från skolan.

Vandrande skolbuss

Uppmuntra till vandrande skolbuss på föräldramötet. Låt föräldrarna diskutera vilka som kan dela på uppgiften samt var samlingspunkten kan vara.

Trafikkunskap

När eleverna arbetar med sin skolväg får de ställa sig frågan om det finns några regler att följa.
Låta alla berätta om de regler de känner till. Låt även eleverna fundera på vems ansvar det är att
följa dessa regler. Finns det ställen de själva måste vara mer uppmärksamma på? Viktigt att ta upp är övergångställen, cykelns utrustning, bälteslagen med mera.

Cykelhjälm

Nu är det viktigt att introducera hjälmens betydelse. Använd ett ägg och en
tillskuren frigolithjälm för att påvisa skillnaderna.

Säker cykel

Av alla cykelolyckor är ca 40 % orsakade av tekniskt fel på cykeln. Ordna en säker cykelkontroll
då eleverna tar med sin cykel och ni tillsammans kollar att den är säker. Kriterier och material
finns.

Teknikbana

Banan kan förändras med hjälp av skyltar, konor och hopprep. Låt eleverna själva förbereda dagens bana. Visa gärna banan för någon annan klass, och cykla tillsammans. Förslag till bana finns att tillgå.

Praktisk säkerhet

Vid utflykter går/cyklar ni alltid på rätt sida. I bil och buss används alltid bilbälte på samtliga. Vid
promenader och cykelturer uppmärksammas övergångställen/korsningar. Cykelhjälm används av både barn och vuxna vid gemensamma cykelutflykter.

Trafiken i skolämnen

Matematik

Geometri; Att rita skyltar är roligt. Ta en skyltjakt i närområdet. Ta kort på de skyltar ni hittar. Gå
hem och ta reda på vad de betyder. Låt eleverna rita sin skylt och berätta om den.
Procent/Diagram/Tabeller: Räkna bilar (Färger, antal personer i bilen, manliga eller kvinnliga
förare mm), personer med eller utan cykelhjälm (kön och ålder).
Hastighet/sträcka/tid: Hur långt är det till skylten? Hur lång tid tar det för bilen att åka en viss
sträcka? Hur fort går/springer/cyklar vi jämfört med bilens hastighet?

Idrott och hälsa

30 min om dagen; cykelbana, titta på närområdet och skolgården. Finns det någon möjlighet för
eleverna att skapa en spännande cykelbana som kan användas när det spritter i benen?

Bild

Vilka skyltar borde finnas? Titta på befintliga skyltar, låt eleverna skapa en egen skylt med
motivation om användningsområde. Låt gärna eleverna argumentera för och emot.

Låna skolcyklar. Gratis utkörning/hämtning. Kontakta Fordonsteknik (ank. 22 24). Boka senast två vecka innan ni behöver cyklarna. 24 tum och 26 tum finns tillgängliga

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se