Gå till innehåll

Lotsen är en enhet inom Förskole- och grundskoleförvaltningen som har i uppdrag att ge stöd till förskolor och skolor inom det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.

Bokstäver
...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig
...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Stöd från Lotsen

Lotsens olika stödinsatser syftar till att stärka kunskap, förmågor och organisation inom det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Här nedan kan du läsa om hur vi samarbetar med förskolor och skolor, vilket utgör en del av vårt uppdrag. Vi erbjuder också fortbildningar och samverkar med andra verksamheter. På Lotsen arbetar specialpedagoger, logopeder och kuratorer.

Samarbeten med förskolor och skolor

Lotsen samarbetar med barn- eller elevhälsoteam med målet att barn och elever ska ha en så god lärandesituation som möjligt. Vi samarbetar med samtliga skolformer inom både kommunala och fristående verksamheter.

När kan vi ta kontakt med Lotsen?

Lotsen arbetar med olika typer av frågeställningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vår funktion är att vara ett stöd till barn- och elevhälsan. Det kan till exempel handla om stöd i utvecklingsarbeten, fortbildning inom olika funktionsvariationer eller konsultationer som syftar till att ge barn och elever förutsättningar att utvecklas i enlighet med utbildningens mål.

På Lotsen finns kompetens inom många olika områden. Arbetar ni inom barn- och elevhälsan och funderar över om ni kan söka stöd för just er fråga? Hör av er så diskuterar vi saken tillsammans.

När kan du ta kontakt med Lotsen?

Kontakt

Här hittar du alla kontaktuppgifter.

Konsultation

Alla samarbeten inleds med att vi träffas och går igenom frågeställningen. Vi kan träffas en eller flera gånger. Konsultationen kan leda till att vi inleder ett samarbete eller att ni väljer att fortsätta på egen hand.

Vilka deltar?

– Representanter från Lotsen
– Ansvariga från barn- eller elevhälsan
– Berörd pedagogisk personal

Hur kan vi förbereda oss?

Till vårt första möte kan ni förbereda er på att kunna berätta om

  • ert nuvarande arbete i barn- och elevhälsoteamet utifrån aktuell frågeställning
  • hur barnen eller barnet ser på situationen
  • vilka förväntningar ni har på samarbetet med Lotsen

Inför ett första möte med Lotsen Pdf, 97 kB.

Samarbete

Om våra första träffar övergår i ett samarbete kommer vi överens om gemensamma mål, fördelning av ansvar och tidsramar. Alla samarbeten med Lotsen förutsätter medverkan av barn- eller elevhälsan.

Arbetssätt

Lotsen samarbetar med förskolor och skolor på individ-, grupp- och organisationsnivå. Samarbetena kan ha formen av:

– konsultation
– handledning
– fortbildning

Nedan kan du läsa en utförlig beskrivning av våra arbetssätt.

Konsultation

Syftet med konsultation är att ni på förskolan eller skolan får chans att reflektera över den situation ni befinner er i och de frågor ni har med er. Lotsens medarbetare bidrar med sin fördjupningskompetens samt erfarenhet av arbete på andra förskolor och skolor och tillsammans reflekterar vi över hur ni kan utveckla ert arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Konsultation kan ske en eller flera gånger.

Handledning

Om samarbetet omfattar handledning erbjuder Lotsen ett samarbete över en längre tid. Handledningen kan erbjudas barn- eller elevhälsoteamet eller pedagogerna i ett arbetslag. Syftet med handledningen och strukturen för hur den ska gå till bestäms tillsammans med handledare från Lotsen och deltagarna i gruppen.

Fortbildning

Fortbildning formas utifrån förskolans eller skolans önskemål och behov. Tillsammans sätter vi upp mål för fortbildningen och planerar innehållet. En fortbildning kan organiseras i form av workshops eller diskussionsträffar där vi blandar föreläsning med att deltagarna får diskutera, pröva och reflektera.

Utvärdering

Våra samarbeten avrundas med en gemensam utvärdering då vi följer upp de mål vi har satt. Beroende på vad som kommer fram i utvärderingen kan samarbetet avslutas eller fortsätta.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se