Örebrofrågan - Vasstofta försvann när kartan ritades om

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Förr hörde jag ofta namnet Vasstofta nämnas. Området lär ha legat på Öster. Nu undrar jag var det namnet kommer ifrån och exakt vilket område som menades.

Jag undrar också varför man inte hör talas om det namnet idag. Har platsen upphört att existera? Och vad finns i så fall där numera?

Svar: Vasstofta var ett område som låg i Skebäck, där Wadköpingsvägen idag övergår i Skebäcksvägen, öster om Bygärdesbäcken.

Under 1800-talet hade Örebro en betydande båttrafik med skepp som gick till bl.a. Stockholm. Hamnen och varvet i Skebäck var viktiga för transporter av allehanda varor och produkter och området byggdes ut i flera omgångar.

På 1890-talet planerade kommunen en utbyggnad av bostadsbeståndet kring Skebäck. Många nya byggmästare uppmanades att köpa mark och bygga hyresbostäder, framför allt till de arbetare som jobbade i Skebäck. Så tillkom Norensbergsområdet (där Alnängsskolan ligger idag) och Vasstoftaområdet strax intill.

Gård med trädgårdsodlingar och staplad ved. Längre bort bakom ett staket en gata med tvåvåningshus.

Östra kol- och vedaffären, Vasstofta.

När Vasstofta byggdes hörde området inte till Örebro stad, utan var en del av Almby kommun. Almby-Norrbyås Hembygdsförening med Lennart Bäck har forskat en hel del om Vasstofta och om namnet ger Lennart följande förklaring: "Namnet är troligen ett namn som satts av näsbybonden på en tuvig sankäng där han hade slåtter".   

Rune Fors har i boken "Min barndoms hav var Hjälmaren" beskrivit sin uppväxt i Vasstofta under 1930- och 1940-talen. Han skriver om fattigdomen och om de människor som han kom i kontakt med som liten grabb.

Örebro Motorfabrik som låg i Vasstofta köptes upp av Sundsvalls verkstäder på 1950-talet och då revs troligen de flesta husen. Sundsvalls verkstäder övergick senare till Emhart Glass Sweden AB som idag har lokaler på området.

På turistkartor finns namnet Vasstofta med fram till 1974 därefter förekommer namnet inte längre.

Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2006-03-18.

Senast uppdaterad:

Publicerad: