Örebrofrågan - Vad hände med byggnaden med kupoltaket?

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: I början av 1970 och flera år senare fanns "Prima Galleri" troligtvis vid Köpmangatan 4. Jag var där vid flera tillfällen. Längre in i affären så fanns ett lagerutrymme i en f.d. "banklokal" med stort kupolliknande tak.

Jag har sökt i gamla böcker om Örebro, men ej lyckats finna någon lösning. Min fru och jag har talat mycket om denna lokal men vi kommer ej någonstans. Kan NA hjälpa oss?

Svar: Lokalen i fråga tillhörde fastigheten bakom rådhuset med adress Köpmangatan 6 och Drottninggatan 7.

Fastigheten, som bestod av två byggnader ut mot respektive gator, byggdes efter den stora branden 1854 och byggherre var bokhandlare C.A. Rohloff som förlorat sin tidigare fastighet i branden.

Eftersom lokalen med det kupolliknande taket kom till genom en överbyggnad av gården mellan de två byggnaderna, så redovisas här fakta även om Drottninggatan 7.

Någon bank har det inte varit i fastigheten, däremot har det varit bland annat läderhandel, beklädnadsaffär, tapet- och färgaffär och antikvitetshandel på Köpmangatan 6 och bokhandel, manufakturaffär och fotoateljé på Drottninggatan 7.

En förklaring till varför det byggdes ett sådant tak kan vara att man 1910 planerade en "automatservering" med varm mat i lokaler som skulle byggas på gården mellan de två husen med ett kupolliknande tak över. Någon servering blev det aldrig, men två år senare tillkom överbyggnaden av gården ändå och med tiden kom utrymmet att användas som lagerlokaler.

Den som hade störst inflytande över fastigheten och lokalerna var ägaren till manufakturaffären John Lundmark. Redan 1885 övertog den då 26-årige handelsbokhållaren John Lundmark en manufakturaffär på Drottninggatan 7 och drev den vidare i sitt namn. Affären sålde alltifrån mattor och tyger till kappor, koftor, strumpor och galoscher.

År 1915 flyttade fotoateljé Ebba Sundewalls Eftr. in på Drottninggatan 7, samma adress som Lundmark. Ungefär samtidigt etablerade sig Sandholms tapet- och färgaffär på Köpmangatan 6 där det också fanns en affär för hattar och mössor.

I oktober 1933 dog John Lundmark, som förutom att vara grosshandlare även hade ett flertal kommunala uppdrag och var stadsfullmäktiges ordförande 1915-1933. Hans son rådman Nils Lundmark drev firman vidare efter faderns död.

1962 beslutades att fastigheten skulle rivas så alla verksamheter fick avvecklas. Firma John Lundmarks arkiv lämnades som gåva till Örebro stadsarkiv av sonen Nils Lundmark och fotoateljé Ebba Sundewalls Eftr. med ca 35 000 glasplåtar förvärvades av Örebro stad och hamnade därmed i Örebro stadsarkiv.

Någon rivning kom dock aldrig till stånd och i många år stod firma John Lundmarks lokaler kvar orörda med den ursprungliga inredningen kvar. Tanken var att butiksdelen skulle bevaras som den var, då många, däribland landsantikvarien Bertil Waldén, ansåg att inredningen var unik med sina mahogny- och pyrotypiediskar.

1973 fick Nils Priman hyra lokaler i fastigheten för sin antikvitetshandel med entré från Köpmangatan 6. Där fanns han kvar till 1984 då han flyttade till Fredsgatan. Det året hade kommunen beslutat att en upprustning av hela fastigheten skulle göras eftersom fastigheten intill skulle iordningsställas för Tingsrättens ändamål.

Fakta: Drottninggatan 7 var för övrigt Hjalmar Bergmans födelsehem, då hans far bankman Claes Bergman hyrde en lägenhet där mellan åren 1881-1888.

Pyrotypie = formpressade tunna träskivor som bränts till ett mönster


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2006-11-16.

Senast uppdaterad:

Publicerad: