Gå till innehåll

Stadsarkivets referensbibliotek och Saxonbiblioteket

På stadsarkivet finns dels Stadsarkivets referensbibliotek, dels Saxonbiblioteket. Båda innehåller många titlar med lokalhistorisk inriktning.

Stadsarkivets referensbibliotek

Stadsarkivet har ca 9 600 titlar i sitt bibliotek. Ämnesområden är bl.a. lokalhistoria för Örebro kommun och län, arkivforskning, förvaltningshistoria, lokalhistoriska uppsatser och kommunala utredningar. För många böcker finns även sökord angivna i registret. Böckerna kan användas i stadsarkivets lokaler, men är ej för hemlån.

Saxonbiblioteket

Saxons Närkesarkivs samling av böcker finns på Örebro stadsarkiv. Samlingen innehåller en mängd skrifter och böcker om Närke och Örebro län inom många ämnesområden. Samlingen omfattar drygt 8 500 titlar. Nya titlar till samlingen införskaffas av Örebro stadsbibliotek. Böckerna kan användas i stadsarkivets lokaler, men är ej för hemlån.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se