Örebrofrågan – Hus på Rackargränd revs för att ge plats åt lokstallar

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Jag skriver till Er om en förfrågan. Min make håller på att dokumentera mitt liv. Det sägs att jag är född i Bergastugan den 24 juli 1927 och att området kallades Rackargränd på Norr. Elin och Karl Johansson bodde i det huset. Karl arbetade på SJ. Det sades att det skulle dras fram en väg där så huset skulle rivas. Det skulle vara bra med en bild på huset. Min mor hette Karin Wallin, dotter till fiskhandlare August Wallin. Karin och Elin var syskon. Min make Valter och jag har varit gifta i 61 år den 6 augusti detta år. Vi bor på ett äldreboende i Odensbacken nu.

Svar: För den som vill söka uppgifter om sitt liv är arkiven en bra informationskälla. Inte bara stadsarkiv och kommunarkiv innehåller spännande information om människors liv och leverne, utan även andra arkiv som till exempel folkrörelsearkiv och landstingsarkiv.

I Stadsarkivet finns barnmorskedagböcker för den här perioden. I dem hittar vi uppgiften att Karin Olivia Wallin födde en flicka den 24 juli 1927 klockan 1 på förmiddagen (natten). Karin befann sig då på adressen Berg på Norra Allén.
 
Går vi sedan vidare och tittar i adresskalendrarna för Örebro stad så finner vi att stallkarlen Karl Johansson bodde på Berg i norra Örebro. Fastigheten Berg ägdes av Statens järnvägar vid den här tiden, men hade tidigare varit i privat ägo.

Detalj ur karta över Örebro stad 1911. Berg till vänster i det grönmarkerade området väster om Hovstavägen.

Detalj ur karta över Örebro stad 1911. Berg till vänster i det grönmarkerade området väster om Hovstavägen.

Arla och Berg. Skiss över förre lokomotivföraren N.A. Nilssons lägenheter Arla och Berg.

Arla och Berg. Skiss över förre lokomotivföraren N.A. Nilssons lägenheter Arla och Berg.

I kyrkböckerna finns uppgiften att fadern till Anna Kristina (Anna-Kajsa) var handelsbiträdet Karl Edvin Andersson. Modern Karin var skofabriksarbeterska och 24 år. I Barnavårdsnämndens arkiv finns anteckningar om barnet och föräldrarna. Denna nämnd hade uppsikt över barn som var födda utom äktenskapet. I detta fall upphörde anteckningarna ganska snart eftersom föräldrarna gifte sig. Hade vi haft uppgift om i vilka skolor som frågeställaren gått i så är det mycket troligt att betyg och eventuellt andra handlingar från skoltiden finns bevarade.

Rackaregränd eller Rackaregatan kallade man den del av Norra Allén (i dag Norrängsvägen) som låg väster om Hovstavägen. Nu finns det inte längre någon gata där.

Benämningen Rackaregränd var aldrig något officiellt namn, utan något man kallade området förr i tiden för att "tattare och bråkmakare som slogos och söpo" bodde där enligt anteckningar gjorda på 1940-talet.

Karta över del av Örebro stad 1929.

Karta över del av Örebro stad 1929. Där Berg låg är nu SJ:s område.

Någon bild på huset har vi inte lyckats finna i bildarkivet. Däremot finns kartor där man ser fastigheten Berg. Huset revs antagligen för att man skulle anlägga SJ:s lokstallar som fick sin plats där Östra Bangatan i dag går fram.

Källor att söka i

  • Kyrkböckerna för Örebro finns i original i Uppsala landsarkiv. De finns även inskannade på internet.
  • Uppgifter om Rackaregränd nedtecknades av Institutet för språk och folkminnen på 1940-talet. Uppgiftslämnarna var födda på 1860—1880-talet. Där finns också anteckningar om att Bertil Waldén uppgett att Rackaregränd var samma gata som nuvarande Lillågatan.
  • Norra Allén ändrade namn till Norrängsvägen på 1920-talet.
  • I stadsarkivet finns en stor mängd personrelaterade handlingar upprättade av olika kommunala verksamheter. Frågeställaren får gärna ta kontakt med stadsarkivet eftersom det finns mer information att komplettera dokumentationen med.


 
Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2010-08-31.

Senast uppdaterad:

Publicerad: