Örebrofrågan - Varför hette gården Manilla?

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Manilla hette en bondgård som låg vid Hamnplan och därifrån kommer namnet Manillagatan. Men varför hette bondgården Manilla? 
Kerstin Fuhr

Tre hus längs med en å. Huset närmast är ljust. En segelbåt och en ångbåt.

Gården Manilla på hamnplan.

Manilla byggdes på en tomt som ursprungligen tillhört Örebro gevärsfaktori. Då faktoriet lades ner 1795 såldes marken som låg både norr och söder om ån, på östra sidan om nuvarande Hamnbron. Gården Manilla låg ungefär där Manillagatan slutar idag och torde ha byggts i slutet av 1700-talet eller i början av 1800-talet.

Första gången som namnet Manilla förekommer i källorna är 1810. Då, på sommaren 1810 mitt under pågående riksdag, dör Manillas ägare gästgivaren Per Thysell. Under Örebro-riksdagen har Manilla upplåtits för att inrymma borgerskapets klubb.

Varför det blev just namnet Manilla på gården finns inte förklarat i källorna. Kanske var det så att rådman Per Adolf Norstedt (sedermera grundare till bokförlaget PA Norstedt & söner i Stockholm) hade något med namnsättningen att göra. Det var nämligen hans far, rådman Lars Norstedt, som först köpte marken då gevärsfaktoriet lades ner, men som snart sålde den vidare. Efter gästgivaren Per Thysells död så gifte hans änka om sig med Daniel Norstedt, bror till Per Adolf.  

Det står om PA Norstedt att han som riksdagsman fick smak för Stockholmslivet. Kanske var det så att han besökt Manilla på Djurgården som byggdes på 1770-talet. Denna byggnad hade fått sitt namn av en spansk minister till minne av att Spanien koloniserat Filippinerna och grundat dess huvudstad Manilla.  

Manilla ägdes från 1840-talet av borgmästare Wikander vilken 1887 sålde manbyggnaden till Örebro stad för anläggande av hamn och hamnplan. Hamnkontoret var inrymt i byggnaden som revs 1930.  


Fakta: På vissa ställen uppges att det var Wikander som gav gården Manilla dess namn. Detta är dock inte möjligt då Wikander föddes först 1816.


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2007-02-23, rev. 2010-05-04

Senast uppdaterad:

Publicerad: