Gå till innehåll

Beställ elevhälsovårdsjournal

Här får du information om hur du går till väga för att beställa kommunala elevhälsovårdshandlingar från din skolgång.

Elevhälsovårdsjournaler är sekretessbelagda. Du kan begära ut din egen journal eller någon annans om du har dennes samtycke. En del uppgifter i journalen kan vara sekretessbelagda, och därför bli maskade.

Hur du beställer

Du beställer genom att ringa till Servicecenter som tar emot din beställning och skickar den vidare till Stadsarkivet. När du sedan pratar med personal på Stadsarkivet ber vi dig identifiera dig med Bank-ID för snabbare handläggning. Du behöver ange fullständigt namn, personnummer och kontaktuppgifter.

För att hitta din journal behöver vi också veta vilken skola du senast läste på. Har du läst på gymnasiet så anger du alltså vilket gymnasium du gått på, även om handlingarna du söker gäller vaccinationer från grundskolan.

Det kan tillkomma en kostnad för kopior enligt taxan.

Örebro Stadsarkiv har elevhälsovårdsjournaler från de kommunala skolorna i Örebro.

  • På Örebro Stadsarkiv finns arkiverade journaler från skolpsykologer, kuratorer och elevhälsovård för elever som gått i skola i Örebro kommun.
  • Har du gått inte gått i skola i Örebro kommun ska du i första hand vända dig till den kommunen för att få fram din journal.
  • Om du har gått på en fristående skola ska du vända dig till den.
  • Söker du BVC-journaler finns de hos Region Örebro Län på Regionarkivet.
  • Omkring år 2009 började skolorna med digital journalföring, Stadsarkivet har endast analoga journaler arkiverade.

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelseförvaltningen behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se