Örebrofrågan - Fläsk-Lasse, Höns-Axel och Höns-Knutte - det här var deras marknadsplats

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: I början av 1930-talet brukade jag följa med min mamma när hon handlade frukt och blommor på ett litet torg som låg mellan Slottsparken och Hamnplan. Torget låg ungefär där museet ligger i dag. Jag undrar så vad den platsen kallades.

Bodar och marknadsstånd.

Saluplatsen på Hamnplan, 1940-talet.

Svar: Platsen kallades "platsen eller planen utanför Saluhallen" eller Saluplatsen och låg på Södra hamnplatsen ungefär där Örebro läns museum ligger idag. Platsen ordningsställdes då man 1896 byggde en enklare saluhall där.

På planen förekom torghandel med bland annat höns, hästkött, fisk, frukt och grönt. Carl-Axel Carlsson beskrev 1949 i boken "Örebro-glimtar i minnets backspegel" hur torghandeln kunde gå till. "Liksom Trädgårdstorget hade sina högtalare hade Saluhallen sin eller rättare sagt sina. Det var de bekanta "Kullorna" från Almby.

De två damerna, som var systrar, hette Gustafsson. De var ståtliga till växten, kraftiga, rödblommiga och med ganska fördelaktigt utseende. I närheten av fiskavdelningen ute på torget strax vid ingången till saluhallsbyggnaden hade de sin försäljningsplats. När de betjänade sina kunder /.../ hördes deras röstresurser över större delen av torget. /.../ Det var fart, fläkt och framåtanda över de båda damernas försäljningsnit..."

Bland alla försäljare fanns ett flertal original som t.ex. "Höns-Axel" som hade hönsgiljotin, "Fläsk-Lasse" med sin "ofantligt stora underläpp" och den "ej så värst storväxte" fiskhandlaren Edor Molin. Carlsson skrev vidare att "snart är den gamla torgplatsen i sin helhet raserad och ett minne blott. Höns-Knutte (Höns-Axels bror) har för länge sedan gjort sin sista rond till hönsgiljotinen, den lilla "Norrpingen" med kulmagen har hjulat slut bland torgfolket och "Mosås-göken" med de fladdrande hårtestarna gal kanske i en bättre värld."
Saluhallen fanns kvar till 1952 då den revs för att ge plats åt museibyggnaden som börjat byggas år 1949 och åt den planerade Hamnbron som byggdes 1955.


Tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2009-06-19.

Senast uppdaterad:

Publicerad: