Örebrofrågan - Är det Engelbrekt som står på Stortorget?

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Är det sant att det är Engelbrekt som står på Stortorget? Det finns rykten som säger att det är någon annan.

Staty föreställande skäggig man med yxa.

Engelbrektsstatyn på Stortorget.

Svar: Konstnären Carl Gustaf Qvarnström, 1810-1867, fick i uppdrag av Engelbrekt-kommittén i Örebro att göra en skulptur av frihetshjälten i början av 1860-talet. Engelbrektstatyn är faktiskt det sista offentliga konstverket i Sverige som kom till genom en riksinsamling.   

I Örebro Stadsarkiv finns ett handskrivet upprop till det svenska folket att samla in pengar till en minnesstod åt Engelbrekt i Örebro. Det är skrivet i Stockholm i december 1859. På uppropet finns namnteckningar av en mängd framstående svenska män som t.ex. justitiestatsminister Louis De Geer och Svenska akademiens sekreterare Bernhard Beskow. C.G. Qvarnström har också undertecknat uppropet.   

Att det ska vara Engelbrekt som står staty på Stortorget kan vi i alla fall konstatera. Engelbrekts utseende är dock okänt. Kanske är det så att Engelbrekt fått låna drag av 1800-talets frihetshjälte i Italien, nämligen Garibaldi.   

Vissa uttalanden stöder denna teori, bl.a. skrev konstprofessor Johnny Roosval 1912 att "Den inspirerande förebild, som ligger bakom Qvarnströms Engelbrekt /---/ är utan tvivel liberalismens afgud Garibaldi". Och faktum är att Sverige var starkt färgat av den Garibaldikult som härjade i Europa och t.o.m. i Amerika i mitten av 1800-talet. Garibaldis porträtt syntes i alla svenska illustrerade tidningar. Många svenska städer, däribland Örebro, sände också sina sympatier under den tid på 1860-talet då Garibaldi satt fängslad.

Sen finns även den uppfattningen att Qvarnström främst var influerad av sin lärare B.E. Fogelström, vars skisser av guden Tor till stora delar överensstämmer med Engelbrekt. Antagligen är det så att Qvarnström inspirerades både av Garibaldi och av sin lärare.    Engelbrektstatyn på Stortorget avtäcktes av Karl XV den 14 oktober 1865.


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2005-11-25.

Senast uppdaterad:

Publicerad: