Örebrofrågan - Varför ligger kyrkan så långt från torget?

Kyrka i rött tegel.

Längbro kyrka

Fråga: Varför heter det Längbro kyrka och Längbrotorg när det är så långt mellan ställena?
Sara

Svar: Både Längbro kyrka och Längbrotorg ligger inom det rätt omfattande område som under medeltiden utgjorde Längbro socken, väster och norr om Örebro.

Namnet Längbro tror man kommer ifrån det medeltida namnet "Lengebro" som lär betyda bron över Längjan (Lillån). Längbro socken var en stor socken på medeltiden, men fick avstå betydande delar till Örebro stad framförallt mellan åren 1636-1645. Detta gjorde att Längbro socken blev uppdelad i flera delar vilka fanns kvar då Längbro 1863 blev en egen kommun. 1937 blev Längbro kommun införlivad i Örebro stad, men namnet Längbro finns kvar som församlingsnamn.

Under medeltiden låg Längbro kyrka belägen i ett område sydväst om platsen där Olaus Petrikyrkan ligger idag. Den kyrkan raserades efter reformationen på 1500-talet och församlingen hänvisades till det kapell som fanns invid Nikolaikyrkan. Kapellet gick en tid under benämningen Längbrokyrkan, men kallas nu Engelbrektskapellet.

Långt framskridna planer fanns i början av 1900-talet att bygga upp den gamla Längbro kyrka inne i Örebro. Den tilltänkta platsen var där Karl Johansparken ligger idag. Platsen kallades en tid för Kyrkplan. Men istället blev det på en helt annan plats, lite utanför staden.

Längbro kyrka kom att byggas inte långt från Karlslunds herrgård och att det blev just den platsen för kyrkan var till stor del Karlslunds ägares, vice häradshövding Theodor Vincent Dieden, förtjänst. Kyrkan, som uppfördes 1900-1901, byggdes av tegel från Marks tegelbruk efter ritningar av dåvarande stadsarkitekt Magnus Dahlander. I folkmun kallades kyrkan länge för Karlslunds kyrka men idag säger vi Längbro kyrka.

Området där Längbrotorg ligger idag kallades för Längbrogärdet i början av 1900-talet. Längbrogärdet eller den så kallade Längbrostaden började bebyggas under 1910-1920-talet. 1911 tog Örebro stadsfullmäktige beslut om att namnet på torget skulle vara Längbrotorget.

Längbro kommuns handlingar, 1863-1937, finns i stadsarkivet eftersom Längbro blev införlivad i Örebro stad.


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2005-12-08.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?