Örebrofrågan - Bromsgatan och Bromsplan

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Var kommer namnen Bromsgatan och Bromsplan ifrån?

Gata med övergångsställe. Hus med affärer.

Bromsplan på norr i Örebro.

Svar: Det är den kända handelssläkten Broms som har fått ge namn åt Bromsgatan och Bromsplan på norr i Örebro.

Handlanden och rådmannen Johan Broms (1718-1798) utvecklade handelsrörelsen som hans far en gång hade startat till ett framgångsrikt handelshus under namnet Johan Broms & Söner. Företaget handlade med järn och andra produkter från Bergslagen som byttes mot bl.a. spannmål och andra varor här i Örebro.

Sönerna Carl Gustaf och Johan Daniel tog över affärsrörelsen vid faderns död 1798 och lade ner stort arbete på handelshuset som blev känt som ett av de allra förnämsta i Sverige under början av 1800-talet. Carl Gustaf blev utnämnd till kommerseråd och riddare av Vasa- och Nordstjärneorden.

Brodern Johan Daniel tackade nej till Vasaorden och ägnade sig med full kraft åt välgörenhet för de fattiga i staden. Fattiga barn låg honom speciellt varmt om hjärtat och han donerade stora summor till både barnhem och en skola för fattiga barn.

Bromsplan hette mellan åren 1911-1969 Gumaeliusplan. Under 1960-talet blev det ofta namnförväxling mellan Gumaeliusskolan och Gumaeliusplan så man valde att döpa om platsen på norr till Bromsplan eftersom Bromsgatan fanns precis i närheten.


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2006-01-13.

Senast uppdaterad:

Publicerad: