Örebrofrågan - Varför heter det Libna?

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Min släkt kommer från ett område som heter Libna i Sörbyskogen. Det ligger ovanför golfrestaurangen på Gustavsviksfältet. För länge sedan låg där ett kafé som hette Svea.

Jag har hittat namnet på kartor som inte är alltför gamla. Men det jag undrar över är varför det heter Libna. Var kommer namnet ifrån?

Svar: Bruket av gårdsnamn går långt tillbaka i tiden. Inte bara på landet utan även i städerna var det vanligt med namn på fastigheterna innan gatuadresserna slog igenom.

Namnet Libna kommer från Bibeln. I Josua kap.10 nämns att Libna faller i Israels händer precis som Jeriko. Att använda bibliska namn på sina gårdar var inte helt ovanligt, speciellt under den tid då frikyrkorörelsen växte fram i Sverige i mitten och slutet av 1800-talet. Exempel på namn från Bibeln som använts som gårdsnamn är Betania, Emaus och Jeriko.

Om Libna i Sörbyskogen kan Lars-Åke Karlsson i Adolfsbergs hembygdsförening berätta en hel del. Bland annat att Libna ligger på den tidigare lotten nr 163 av sjättedelsjorden i södra Ladugårdsskogen. Den förste ägaren till denna lott var baron och landshövding Hamilton. Lotten kom senare i släkten Helanders ägo som också var de som byggde gården och gav den dess namn. Gården såldes så småningom till andra, men namnet Libna levde kvar som gårdsnamn.

Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2006-04-07.

Staden på avstånd. I förgrunden ett fält.

Gustavsviksfältet

Senast uppdaterad:

Publicerad: