Örebrofrågan - Skolor i tre väderstreck

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Skolan som fanns innan OP-skolan, hette den också OP-skolan? Eller hette den Gumaelius-skolan?

Svar: Den pampiga gamla skolbyggnaden som idag är riven och som gav plats åt dagens Olaus Petriskolan byggdes som en folkskola och invigdes 1 september 1908. Skolan kallades Norra folkskolan och låg på tomten Adolfsholm invid landsvägen till Hovsta.

Skolan var uppförd i tre våningar och fasaden utgjordes av kalksten och rött fasadtegel från Marks tegelbruk. Några år senare byggde man till en våning på huset.

Norra folkskolan blev OP-skolan... eller?

År 1925, i samband med invigningen av den Östra folkskolan, namnsatte man de tre stora folkskolorna i stan — Västra folkskolan fick namnet Vasaskolan, Norra folkskolan blev Olaus Petriskolan och Östra folkskolan fick heta Engelbrektsskolan.

1960 togs beslut om att Olaus Petriskolan skulle rivas och en ny skola skulle byggas på samma tomt. Den nya skolan byggdes medan den gamla ännu fanns kvar. Den nya OP-skolan invigdes i januari 1964 och den gamla revs under sommaren 1965.

Under åren 1911 till 1969 hette planen söder om Olaus Petriskolan Gumaeliusplan. Skolan kallades ibland för "skolan vid Gumaeliusplan". På 1960-talet blev det ofta förväxlingar mellan denna och den år 1962 namnsatta Gumaeliusskolan vid Karlslundsgatan, därför valde man att döpa om planen till Bromsplan.


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2009-05-06.

Skolbyggnad i fyra våningar brevid ett vattentorn.

Norra folkskolan blev OP-skolan... eller?

Senast uppdaterad:

Publicerad: