Örebrofrågan - Mellringe

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Var kommer namnet Mellringe ifrån?

Svar: Mellringe, som ligger i nordvästra delen av Örebro, skrevs 1291 "Mäldrungä" och 1303 "Mäldrungi". Det rör sig om ett gammalt namn med ändelsen —unge som anslutits till den vanligare varianten —inge. Flera by- och sockennamn i Närke finns med just denna ändelse, t.ex. Hidinge, Kräcklinge och Tysslinge. En tolkning, som framförts av Calissendorff och Larsson i boken Ortnamn i Närke, är att namnet Mellringe har sitt ursprung i ordet "mjäldr" som betyder "sandig terräng", vilket skulle passa bra med den geologiska kartans bild av platsens naturmiljö. Denna tolkning är dock rätt osäker enligt författarna.

Mellringe herrgård med kringliggande ägor inköptes av Örebro stad 1942. Egendomen var från början frälsejord och innehades av bl.a. Per Brahe d.y. Efter reduktionen blev den dock ett kronohemman, men övergick i mitten av 1700-talet i privat ägo. De sista ägarna var änkefru Emelie Andersson och hennes son major Torsten Julius Mellringer.

1956 tog Örebro stadsfullmäktige beslut om att sälja delar av Mellringe egendom till staten för uppförande av ett sinnessjukhus som stod klart 1963.   

Mellringe idag är en stadsdel i Örebro med bl.a. skolverksamhet och äldrevård.   

Ljust hus med stor gårdsplan. I bakgrunden ett större nyare trevåningshus.

Mellringe gård, 1960-tal

Fakta:  

Frälsejord = jord tillhörande kyrkan eller adeln som var befriad från skatt till kronan

Reduktionen = Karl XI:s reduktion på 1680-talet då en stor del av frälsejorden återgick till kronan

Kronohemman = fastighet på jord ägd av kronan 

Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2006-10-20.

Senast uppdaterad:

Publicerad: