Örebrofrågan - Glomman

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Vad betyder Glomman? Motsvarande namn finns visst i Norge också.

Svar: Glomman, vägen som förbinder Mosåsvägen i väster med Norrköpingsvägen i öster och som med sina fem kilometer sträcker sig som en jättelinjal mellan Adolfsberg och Brickebacken, är en väg som kommit till i etapper.   

I början av 1860-talet började man anlägga vägen och då omfattade den ungefär sträckan mellan Lundagårdsvägen och vägen ner till Sommarro. Inte mycket hände förrän i början av 1900-talet då den utvidgades etappvis tills man slutligen, med hjälp av arbetslösa beredskapsarbetare under åren 1934-1937, byggde ut vägen till sin nuvarande sträckning.

Varifrån namnet Glomman kommer och vad det betyder är det ingen som riktigt vet. I arkiven hittar vi uppgifter om utvidgningen av vägen men ingen förklaring till namnet. En del olika förklaringar har givits under åren, men ingen har varit riktigt säker. Här nedan redogörs för några av förklaringarna.   

Alf Rune skrev i NA 1983 att Glomman kommer av ett mycket gammalt, svenskt ord: glåma. Det betyder "att se långt" och att man får en känsla av oändlighet. Och det får man då man går längs Glomman.

Kulturmiljöspecialisten Pär Hansson skrev om namnet i boken "Gatunamn i Örebro stad". Han hävdar att det helt säkert inte rör sig om något vägnamn, utan istället om ett naturnamn.

Lars Åke Karlsson skriver i sin bok "Var kommer våra gatunamn ifrån i Örebro" att vägen i folkspråk kallats Glåma och borde skrivas Glåmman. Namnet ska ha kommit ifrån en man som hette Johan Danielsson boende i Danielstorp och som kallats för "Lången" eller "Glåmen". Denne man såg till att vägen mellan gamla skolan och Bondsättersvägen var grusad och farbar, därför sades det allmänt att det var "Glåmens väg".   

Sällskapet Gamla Örebro har samma teori om "Glommen" Danielsson som påbörjade anläggandet av Glomman och som gjorde mycket för att förbättra vägarna i Adolfsberg. De skriver också i sin bok "Gatorna i Örebro" om versionen att man kunde stå och glo "glåma" på vägen. Och de har också en tredje version som är en tolkning som professor Elias Wersén gjort. Han anknyter till den norska floden Glåma och menar att vägen skär genom landskapet.   

Floden Glåma i Norge skrivs ibland försvenskat Glomman. Den är för övrigt Norges längsta flod. 


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2005-12-02.

Glomman.

Senast uppdaterad:

Publicerad: