Örebrofrågan - Gårdsnamn har gett namn åt väg

Här kan du läsa stadsarkivets svar på en läsarfråga som tidigare publicerades i Nerikes Allehanda på sidan Stadsliv.

Läsarfråga: Jag skulle vilja veta lite om Bondsättersvägen och gamla Adolfsberg.

Svar: Bondsättersvägen, som idag går från Bergavägen i Södra Ladugårdsskogen till Bondsätters gård i Gällersta, har fått sitt namn efter just Bondsätters gård. På 1940-talet omfattade vägen även nuvarande Stenbackevägen som går förbi Gustavsviksbadet. Vägen hade då en något snävare vinkel förbi badet och gick sedan vidare söderut ungefär som idag.

Namnet Bondsättersvägen användes redan 1844 om landsvägen från Örebro stad till Bondsätter, men officiellt fastställdes det inte förrän 1925.

Under 1800-talet lockade Adolfsbergs hälsobrunn de förmögna örebroarna att åka ut på landet och dricka brunn. Området söder om brunnen benämndes Södra Ladugårdsskogen och hade sitt ursprung i den donationsjord som drottning Kristina donerat till Örebro stad 1645.

Att skriva kortfattat om Adolfsberg går inte, därtill finns det alldeles för många intressanta livsöden, ställen och händelser. Nämnas kan att flera vägar är uppkallade efter färgstarka personligheter som bott och verkat i Adolfsberg, t.ex. Kalle Post, Magister Nilsson, Elof Ljunggren m.fl.

Fakta: Bondsätters gårdsarkiv och Elof Ljunggrens personarkiv finns i Stadsarkivet.


Artikeln tidigare publicerad i Nerikes Allehanda 2006-03-03.

Snöig väg med granar på varje sida. På vägen kör en plogbil.

Bondsättersvägen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: